Sigve Got His Gun

Foto: 111 Emergency

De svakeste og sykeste i samfunnet kommer til å betale med sine liv for den farlige bevæpningen av det norske politiet.

Stein Lillevolden
Om Stein Lillevolden (10 artikler)
Sosialarbeider i København

I politiforskningskretser pleide man å si at Norge, med sin såkalte fremskutte lagring av våpen i politibilene, hadde det mest bevæpnede ”ubevæpnede politiet” i verden. Men oslopolitiet har likevel i mange år vært en pådriver for generell bevæpning av den enkelte tjenestemann, og har kjørt en effektiv mediekampanje for dette. Til slutt oppnådde de et flertall for bevæpning blant de fagorganiserte i Politiets Fellesforbund, noe som medførte at skeptikeren Arne Johannesen langsomt ble presset ut av lederstillingen og måtte overlate lederbatongen til nestleder og strateg for bevæpningskampanjen, Sigve Bolstad.

Fremstillingen av en situasjon der befolkningen nå er fullstendig ubeskyttet, uten et bevæpnet norsk politi, har vært en sikker vinnertaktikk i en tid med terrorfrykt. Og med Fremskrittspartiet i justisministerstolen var det bare å finne det best egnede tidspunkt, hvor den årelange snikinnføringen av bevæpning kunne trappes opp til bevæpning i perioder, inntil generell bevæpning kan vedtas av Stortinget på bakgrunn av terrorfare og en psykisk syk mann med hagle på Vinstra som begrunnelse.

Dødsstraff for psykose
Her i Danmark har det vært bevæpnet politi siden 1965, da skapsprengeren Palle Sørensen i desperasjon drepte fire politimenn. I løpet av disse femti årene har det tegnet seg et klart bilde av at det ikke først og fremst er farlige bevæpnede forbrytere som blir offer for politiets kuler, men tvert imot samfunnets svakeste. Det er de psykisk syke, marginaliserte og ”uforståelige” personer i krise som reagerer atypisk i pressede situasjoner og derfor blir oppfattet som truende, som til slutt ender opp med å bli skutt. Ifølge politiets egenrapportering, er mer enn halvdelen av de politidrepte i psykisk ubalanse, og to ut av tre er ruspåvirket. Nest farligst er det å være biltyv, noe som etter loven knapt er av de alvorligste forbrytelser, men som under en biljakt kan bety dødsstraff. Samlet sett er det kun mennesker i bunnen av samfunnet som skytes av politiet.

I perioden 1985-2009 ble 23 personer drept av dansk politi, og over 100 ble alvorlig skadet av skudd. Det bevæpnede Danmark og Sverige har fire til fem ganger så mange politidrepte og –skadde pr. år som Norge, mens England og Wales som ikke har generell bevæpning, faktisk har færre drepte pr. 1 million innbyggere enn Norge (kilde: Politiets Videncenter: ”Politiets anvendelse af skydevåben i perioden 1996-2006”).

Nederland, Sverige og Danmark er land med generell bevæpning av politiet og svært høyt antall drepte og skadde, mens den engelske modellen ligner mer på den tidligere norske modellen, med fast bevæpning kun av spesialstyrker. England er ifølge detektimen et av de mest kriminelle landene i Europa, men faktisk har det færre skadde av politiskudd i forhold til befolkningen enn Norge. Derfor er det ikke et løsskudd å si at det er direkte sammenheng mellom antall drepte og skadde av politiskudd og en generell politibevæpning.

De politiske skuddene 18. mai 1993
Som sagt er det i bunnen av samfunnet at flest dør eller blir skadd av politiskudd, men her i Danmark har man også opplevd fryktinngytende resultater av politiets bevæpning, også mot politiske demonstrasjoner. 18. mai 1993 ble 12 demonstranter til dels hardt skadd etter at politiet skjøt 113 skudd mot en rasende folkemengde på Nørrebro i København, etter at folkeavstemningens nei til Maastricht-traktaten i 1992 ble manipulert vekk året etter med en ny folkeavstemning, om den såkalte Edinburgh-avtalen, hvor danskene ble skremt med konsekvensene av nok en gang å stemme nei til unionens økonomiske politikk.

Det nærmeste man i Norge har kommet en slik situasjon med politiskudd mot en politisk demonstrasjon, var under Thatchers middag på Akershus Slott 11. september 1986. Politibetjent Knut Kentsrud uttalte som vitne i oppviglerrettssaken mot undertegnede, at han vurderte å trekke våpen, men da det kun var ham og to andre politimenn på stedet som var bevæpnet, fryktet han en situasjon hvor pistolen kunne bli tatt fra ham av demonstrantene. I København 18. mai var alle politifolkene bevæpnet og skuddklare, og dette fikk fryktelige konsekvenser. Utenfor Akershus Slott var ikke pistol det naturlige valg, og politiet måtte løse situasjonen på ordinært vis, med mye vold, men ikke drapsforsøk. Bevæpning reduserer handlingsalternativene, og derfor er det absolutt grunn til å frykte at Norge nå vil nærme seg danske tilstander med et hypervoldelig politi som ikke løser situasjoner, men eskalerer dem.

Selvoppfyllende maktmidler
Den gang tåregass og deretter pepperspray ble innført som en del av det norske politiets våpenarsenal, var argumentasjonen at man trengte maktmidler som lå et sted mellom langkølle og skytevåpen i effektivitet og farlighet. Pepperspray og tåregass kan muligens virke passiviserende på allerede rolige og avbalanserte mennesker, men dette er nå engang ikke det vanligste målet for fremskutt politiinnsats. Psykisk syke, rusede og psykotiske mennesker utgjør en stor del av politiets renovasjonsoppgaver mot samfunnets mest utstøtte menneske. Politiet opplevde tidlig at mennesker i psykose reagerer med å bli enda mer aggressive og forskremte av å bli dynket med tåregass og pepperspray.

I stedet for å bli et nyttig redskap, ble pepperspray en trigger for at situasjonen kom helt ut av kontroll og hvor en antatt trusselsituasjon raskt utviklet seg til en reell trussel. Her i Danmark har dette ført til forferdelig triste hendelser hvor psykisk syke mennesker til slutt har blitt skutt og drept fordi polititeknologien fører til at situasjonen eskalerer på en helt uhåndterbar måte. Med generell bevæpning av politiet i Norge vil man tilsvarende få et mindre løsningsorientert og innovativt politi, fordi selve maktmidlene blir deres egen verste fiende. Derfor vil de svakeste og sykeste i samfunnet komme til å betale med sine liv for denne farlige utviklingen av det norske politiet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.