Hvem har stått nærmest Viktor Orban – Bjørnar Moxnes eller Erna Solberg?

Erna Solberg og Viktor Orban, begge på talerstolen for European Peoples Party. Foto: EPP og EPP

I nesten 20 år har Høyre vært i samme europeiske allianse som Viktor Orbans parti, Fidesz. Samarbeidet og hyllester av det autoritære partiets valgseire ignoreres når Civita beskylder Rødt for å ligne på Fidesz.

Thomas Kvilhaug
Om Thomas Kvilhaug (12 artikler)
Thomas Kvilhaug er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Internasjonal Sosialisme.

Civitas tanketenkere har nylig sammenlignet Rødt med dagens regimer i Polen og Ungarn. En del har blitt sagt om dette. Men de virkelige og håndfaste forbindelsene mellom et regjeringsparti i Norge og et regjeringsparti i Ungarn har ikke blitt omtalt. Nøkkelordet er EPP. 
European Peoples’ Party er en allianse av borgerlige og kristen-demokratiske partier i Europa. Det er her Høyre er tilsluttet, tidligere var også KrF. 

EPP har hatt den største fraksjonen i Europaparlamentet siden år 2000, året da Ungarns også daværende regjeringsparti Fidesz tilsluttet seg alliansen og kuttet alle bånd til sine sosial-liberale røtter. Viktor Orban ledet partiet inn i sin første regjering i 1998, med et program for å fullføre den ofte såkalte «hestekuren» på gjenstående områder, skattekutt og en budsjettpolitikk myntet på å fremskynde muligheten for opptak i EU. At Orbans regjering videreførte den nyliberalistiske omstillingen av Ungarn fra et tidligere østblokkland til et vordende EU-land skulle vel ikke vekke annet enn beundring i de høyre-liberale kretsene og EPP-familien, men det  demokratiske sinnelaget i Civitas og Høyres liberale tradisjon famlet kanskje i en blindsone hvor andre tendenser under Orbans første regjering ikke en gang ble notert. 

LES OGSÅ: Et mislykket eksperiment: Ungarn under liberalkapitalismen (1989-2010)

Kort fortalt tok Orban kommandoen over  politiske og administrative omstillinger som konsentrerte mer makt til statsministerens kontor, sentraliserte styringen over den økonomiske politikken og omrokkerte tusentalls statstjenere. På det politiske nivået ble han kritisert for å svekke  parlamentets innflytelse og neglisjere opposisjon ved å unnlate plikter til oppmøte i nasjonalforsamlingen. Han innsatte politisk lojale ledere for nøkkelinstitusjoner og statsmedia. 

Fidesz ble ikke gjenvalgt i 2002. Til gjengjeld ble Viktor Orban belønnet for innsatsen for nyliberalismen med sitt første visepresidentskap for Høyres europeiske familie i EPP samme år. Ingenting skurret for Civitas venner. 

Med Orban og Fidesz i opposisjon ble Ungarn opptatt i EU-systemet og det indre markedet i 2003, med virkning fra 2004. Noen få år etter ble landet rammet hardt av finanskrisen. Det høyreekstreme, fascistiske partiet Jobbik, med sin egen paramilitære avdeling, seilet opp. Den sosialistleda regjeringen gjorde ingen god figur og høyresiden var på hugget. Enhver demokrat ville tenkt at Fidesz var bedre enn Jobbik før valget i 2010. Derom skal Civita heller ikke betviles. At Fidesz like godt skulle kooptere store deler av Jobbiks ideologiske grunnlag i årene fremover kunne en kanskje ikke forutse. Men alt i 2009 holdt Oszkár Molnár, et av partiets  parlamentsmedlemmer, en rett ut antijødisk tirade på Ungarsk TV. Han ble ikke ekskludert. Orban, gjenvalgt som visepresident i Høyres familie EPP samme år, trakk på skuldrene og kalte det bare noe sånt som «pinlig». 

LES OGSÅ: Civitas trangsynte forsvar for kapitalismen: Tilbake til fortida eller fast i nåtida

Fidesz vant valget med stor margin i 2010. På programmet stod en ny  konstitusjonell grunnlov og endringer i valgloven som dannet grunnlaget Orban trengte for å konsolidere makt og bygge opp et gjennomgripende regime over politiske, sivile og akademiske sfærer og et nært ensretta lojalt media i både offentlig og privat eie. Rundt ham har det vokst fram det mange kaller et oligarki, hvor han og hans omkrets beriker seg. Og muligheten til å gjennomføre omfattende kampanjer betont med hets av regimets kritikere såvel som av landets minoriteter og dypt rasistisk agitasjon mot flyktninger og muslimer, står uhindret. Alt dette og mer har også fått Civitas venner i Høyre og EPP til å sky Orban og omsider fryse han ut, men historien etter 2010 er ikke entydig slik. 

Fra valgseieren i 2010, da Orbans program bar alle tegn til et stille kupp, til valget i 2014 og 2018, har Civitas venner i Høyres familie på vegne av EPP ved respektive års presidenter gitt Orban de varmeste gratulasjoner. I 2010 var det ved Wilfried Martes som berømmet Orbans «landslide victory» . I 2014 var det ved Joseph Daul, som skrev: «I warmly congratulate Viktor Orban and FIDESZ for today’s impressive electoral victory. The people of Hungary have renewed their confidence in PM Orban and his government because he has always spoken the truth to them and because he implemented courageous reforms, which put the country’s economy back on track.» Og i 2018 var det ved Manfred Weber. 

Civita og deres venner i Høyre ved statsminister Erna Solberg skal ha for at de reagerte» så tidlig» som i 2014. Da frøs regjeringen EØS-midlene til Ungarn på ubestemt tid, ettersom Orban nå ville diktere disposisjonen og straffeforfølge sivile NGO’er Orban mente var «venstresiden». I 2012 var pipen en annen lyd. 

LES OGSÅ: Civitas innflytelse er en trussel mot den demokratiske offentlighet

Orbans konstitusjonelle endringer trådte i kraft i 2012, mot store protester. En selverklært demokratibevegelse og opposisjonen protesterte massivt, da de nok så bedre enn noen, i alle fall Høyres familie EPP, hvor dette bar. Sosialistene og de grønne i EU-parlamentet appellerte til EPP om å frata ham vervet i presidentskapet og suspendere han. Fra norsk hold og Høyre, ble de kritiske varslene mot grunnloven og appellen om å fryse ut Orban avvist. EPP nærmest berømmet den nye grunnloven for å være et oppgjør med «stalinismen». Mens Høyres Jan-Tore Sanner svarte på spørsmål fra ABC om hvor vidt det var passende å ha Orban som visepresident i EPP: «Jeg ser ikke noe problem med det. Man må ha i bakhodet hvilken situasjon Ungarn var i da Fidesz overtok regjeringsmakten. Landet var kjørt i grøften av det forrige styret.» 

I samme år, 2012, var prominente medlemmer av partiet representert i avdukingen av en minneskulptur viet den ungarske Hitler-sympatisøren Cécile Tormay. Fra 2017 til 2019 påløp regjeringskampanjer med en tydelig antisemittisk brodd mot den ungarsk-amerikanske finansmannen og filantropen George Soros, fremstilt som en dukkemester, koblet til kampanjer mot flyktninger og EUs kvotesystem for flyktninger. I 2019 toppet kombinasjonen av kampanjer seg mot EU-kommisjonens president Jean Claude Juncker. Da rant begeret over for EPP. Fidesz ble suspendert på ubestemt tid. I mars i år meldte de seg selv ut, uker før en fullbyrdet eksklusjon ble iverksatt. I sommer annonserte Orban et videre tett samarbeid med franske Marine Le Pen. 

Fidesz kjempet for å beholde sin posisjon i det gode selskap med Høyres familie. Fidesz har aldri tatt til orde for å trekke Ungarn ut av EU. Fidesz opprinnelse er heller ikke fra et fascistisk parti. De er et utskudd av Høyres familie. Et utskudd blant Civitas venner i Europa. Hvordan Civita, noen måneder etter at Fidesz brøt båndet, kan komme på å koble Rødt til dette partiet, må være et skudd fra grøfta i den blindsonen Høyre og deres venner har hatt for sine egne hagevekster.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned