Civitas økende innflytelse er en trussel mot den demokratiske offentlighet

Kristin Clemet. Foto: Tore Sætre/ Wikimedia Commons

Alt Civita gjør har ett formål: Å sikre at politiske myndigheter støtter opp om en samfunnsutvikling som gir Civitas velgjørere mer anledning til å tjene mer penger. Både sannhet, etterrettelighet, oppriktighet og interessene til vanlige mennesker må vike.

Isak Lekve
Om Isak Lekve (26 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

Nesten all moderne teori om den demokratiske offentligheten, står i gjeld til den tyske filosofen Jürgen Habermas’ doktoravhandling Borgerlig offentlighet som gjør en historisk rekonstruksjon av fremveksten av den moderne offentligheten. Hvor paradoksalt er det ikke da, at det er nettopp den borgerlige tenketanken Civita som i dag fremstår som den største trusselen mot denne samme offentlighet.

Mens Økokrim advarer mot mafia-lignende tilstander i deler av arbeidslivet, og høyresiden forøvrig konkurrerer seg imellom om å være mest «tough on crime», velger milliardærenes pr-byrå Civita å slå et slag MOT økt innsats mot arbeidslivskriminalitet i en kronikk i Dagens Næringsliv onsdag 30. januar.

Deres strategi har hele tiden vært å forsøke å tåkelegge debatten. Da Thomas Piketty sin bok om økende ulikhet kom for noen år siden, jobbet Civita i høygir for å diskreditere funnene og hevde at det ikke gjaldt for Norge – til tross for at Pikettys bok også inkluderte tall fra Norge – livredde som de var for at opinionen skulle snu mot deres velgjøreres meget ugunstige arveavgift, og hevdet også etterpå at de hele tiden hadde vært opptatt av ulikhet. Kanskje det, men virkemidler har de aldri vært opptatt av.

Tilsvarende har vi sett når det har blitt stadig tydeligere at sosial dumping brer om seg i de delene av arbeidslivet som blir mest påvirket av arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Da skapte Civita kreativt nok begreper som «sosial jumping» og «brutaliseringsmyten». Alt for å skjønnmale en utvikling som gir mer makt til Civitas egne herrer. I stedet for mer ressurser for tiltak som sikrer vanlige arbeidstakere, synes logikken å være at hvis en bare fjerner nok reguleringer blir det heller ingen reguleringer å bryte. Vinn-vinn for deres velgjørere som da både får friere spillerom, mindre offentlig sektor, og som en konsekvens, lavere skatter.

For det er realiteten. Alt Civita gjør har ett formål: Å sikre at politiske myndigheter fortsetter å støtte opp om en samfunnsutvikling som gir Civitas velgjørere stadig mer anledning til å tjene stadig mer penger. Det er det eneste som er viktig for deres tekster og initiativer. Dermed må både sannhet, etterrettelighet, oppriktighet og interessene til helt vanlige mennesker vike.

Tåkelegging av offentligheten
Og derfor er det så problematisk at Civita har en slik privilegert posisjon i den norske offentlighet som kommentatorer og eksperter (slik Klassekampen dokumenterte 6. august 2018). Ja endog i statskanalen, slik jeg grundig kritiserte gjennom høsten i to innlegg i Klassekampen (12. september og 24. oktober) og ett intervju (22. oktober).

Det betyr ikke at de skal «No platformes» slik Klassekampens egen lederskribent – og kommentatorer i flere andre aviser fikk inntrykk av at mange hevdet. Men det betyr at Civita, når de opptrer i offentligheten, bør komme med samme type merking som andre representanter for særinteresseorganisasjoner. Når en PR-ansatt i en virksomhet opptrer, vil det alltid være for å bedre virksomhetens omdømme og slik på sikt sikre bedre salg og inntjening. Slik er det når Coca Cola sender sin PR-ansvarlige – og slik er det når Civita sender ut sine folk.

Å motsatt la dem fortsette å opptre som tilnærmet uavhengige eksperter som i dag vil ikke bare fortsette tåkeleggingen av offentligheten. Det vil også være en trussel for en demokratisk offentlighet som er avhengig av at ikke ressurser og makt – men argumenter – er det styrende for vår felles samtale.

 

Denne kommentaren ble først trykket i Bergensavisen 5. februar 2019

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.