Regjeringa må rette opp sitt brudd på menneskerettighetene – hent Gülitzer tilbake

Til venstre er Gülizar Taşdemir sammen med PKKs leder Abdullah Ödcalan. Til høyre er et bilde av henne nærmere i dag.


En kvinneaktivist som har lovlig opphold i Norge har sittet mer enn to år i tyrkisk fengsel fordi Utlendingsnemnda (UNE) brøt norsk lov. Oslo tingrett dømte staten for lovbruddet, men regjeringa løfter ikke en finger for å få henne tilbake til Norge.

Beth Hartmann
Om Beth Hartmann (1 artikler)
Beth Hartmann sitter i arbeidsutvalget til Solidaritet med Kurdistan.

Kvinneaktivisten Gülizer Tastemir kom til Norge over Storskog i 2015. Hun søkte om asyl her fordi hun var ettersøkt i Tyrkia i flere år på grunn av deltakelse i arbeid for et politisk parti (PKK) som den tyrkiske regjeringa har forbudt. I Tyrkia ventet hun lang dom for arbeidet sitt i PKK.

UNE trodde ikke på Gülizer, at hun var ettersøkt fordi hun var en stor trussel mot den tyrkiske regjeringa og ettersøkt til tross for at hennes tyrkiske advokat hadde fått dette stadfestet. Gülizer Tastemir fikk avslag på sin asylsøknad i juli 2018 og hun ble umiddelbart sendt i håndjern med politieskorte til Istanbul, der overlevert til det tyrkiske politiet og dermed fengslet i påvente av tyrkisk rettssak. Dommen blei på 12 års fengsel. Det tyrkiske politiet truet henne i avhør med å voldta henne viss hun ikke ga dem de opplysningene de ville ha. Hun var alvorlig sjuk allerede da hun ble tvangssendt til tyrkisk fengsel. Hun fikk ikke den behandlinga hun trengte i fengslet. I de europeiske menneskerettighetene (EMK) artikkel 3 sies det «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» Tastemir opplevde raskt at Norge hadde brutt artikkel 3 i EMK.

LES OGSÅ: UNE har sendt en tyrkisk aktivist til livsfare i Tyrkia — må ha visst hva de gjorde

Ett år etter utvisningen innrømmet UDI at de hadde gjort feil i behandlinga av Tastemirs søknad. UDI må hente Gülizer Tastemir tilbake til Norge for å gi henne mulighet til å søke om fornying av tillatelsen hun har fått. Tastemir gikk til sak mot staten for brudd på de europeiske menneskerettighetene artikkel 3, «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.» Staten ble dømt for bruddet.

I dommen sa Oslo tingrett blant annet : «Det var derfor påvist vesentlige grunner for å tro at utsendelse til Tyrkia ville medføre en reell risiko for mishandling i strid med EMK artikkel 3» Staten har tidligere gjort alt i deres makt for å hente fengsla borgere tilbake til Norge. Det kan ikke være forskjell på en norsk statsborger og en som er innvilget beskyttelse med nytt vedtak. Utlendingsdirektoratet innrømmet lovbruddet med nytt vedtak. Vedtaket sier:

  • du får beskyttelse i Norge
  • tillatelsen varer i tre år og du kan fornye tillatelsen.
  • Du får reisedokumenter.

UDI må hente Gülizer Tastemir tilbake til Norge for å rette opp sitt lovbrudd og hun må få mulighet til å fornye tillatelsen om beskyttelse.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned