UNE har sendt kurdisk aktivist til livsfare i Tyrkia – må ha visst hva de gjorde

Til venstre er Gülizar Taşdemir sammen med PKKs leder Abdullah Ödcalan. Til høyre er et bilde av henne nærmere i dag.

Gülizar Taşdemir ble sendt ut av landet og til livsfare i Tyrkia. Hennes arbeid for PKK gjør at hun er fengslet og står i fare for tortur og drap fra tyrkiske myndigheter.

Leif Stian Leffi Svendsen
Om Leif Stian Leffi Svendsen (5 artikler)
Leif Stian Leffi Svendsen er sykepleier og aktivist i Motmakt.

4. juli sendte norske myndigheter og Utlendingsnemnda (UNE) tilbake den hjertesyke kurdiske frigjøringssoldaten Gülizar Taşdemir til Tyrkia i håndjern. Et land hvor tortur og ulovlige fengslinger av kurdere og andre meningsmotstandere er dagligdags. Ingen har hørt fra henne siden.

Internasjonale protester
Taşdemir kom til Norge over Storskog på sykkel i 2015. Hun har siden 1991 vært medlem av den kurdiske frigjøringsbevegelsen PKK som er stemplet som terrororganisasjon av Tyrkia, EU og USA, men ikke av Norge. I Tyrkia risikerer du å settes i hemmelig fengsel, nektes advokat og tortureres bare ved å mistenkes for å være medlem av PKK. På tross av at Taşdemir har avdekket menneskerettighetsbrudd i Tyrkia og er avbildet sammen med Abdullah Öcalan – PKKs grunnlegger og øverste leder – nektet UNE å gi henne status som politisk flyktning og mente hun ikke risikerte å settes i fare ved retur til Tyrkia. Hun har vært etterlyst av tyrkiske myndigheter siden 2013.

Norske myndigheter og UNE sendte Taşdemir tilbake til Tyrkia 4. juli. Dette ble møtt av demonstrasjoner i Norge, Sverige, Tyskland, Belgia, Nederland, Argentina, Colombia, Chile og Paraguay. Hun ble arrestert øyeblikkelig etter landing i Istanbul og ble fraktet til anti-terror-departementet hos Istanbuls Politidirektorat. Hun skal nå befinne seg i kvinnefengslet Istanbul Bakirköy Kadin Kapali Ceraevi i Istanbul. Taşdemirs familie har mottatt trusler fra politiet etter de ba om å få besøke henne.

Taşdemirs advokat i Tyrkia, Raziye Turgut, har blitt nektet kontakt med sin klient og skal ha blitt fortalt at Taşdemirs ikke har noen advokat i Norge og at hun heller ikke ønsker advokat i Tyrkia. Dette er åpenbare løgner. Taşdemirs representeres i Norge av advokat Jan M. Birkeland. Birkeland har uttalt at utsendelsen er mot både Norsk -og internasjonal menneskerettighetslov og har åpnet tre saker på hennes vegne; to i Norge, én av dem er til høyesterett og én i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Turgut sier at prosessen i Tyrkia er ulovlig og at det er høy sannsynlighet for at Taşdemir blir utsatt for tortur. Til NRK sier Birkeland: «I verste fall tror jeg hun blir torturert og utsatt for så umenneskelige forhold i fengselet, at hun kommer til å dø».

Massetortur, voldtekter med mer
Stockholm center for freedom er en organisasjon opprettet av journalister som lever i eksil fra Tyrkia og jobber for å spre bevissthet rundt Tyrkias mange brudd på menneskerettighetene. I sin rapport: «Mass torture and ill-treatment in Turkey» («Massetortur og mishandling i Tyrkia») fra 2017 dokumenterer organisasjonen Tyrkias omfattende bruk av tortur og mishandling og skriver blant annet (min oversettelse):

«Tjenestemenns systematiske og forsettlige anvendelse av tortur og misbruk i interneringssenter og
fengsler har mottatt full støtte fra regjeringen, påstander om slike tilfeller etterforskes ikke, og hvis de etterforskes, er etterforskingen feilaktig eller mangelfull».

«[Den tyrkiske regjeringa viser] …full toleranse for tortur, misbruk, overdreven bruk av makt og bestialsk behandling av regjeringskritikere og politiske motstandere, som blir arrestert en masse på daglig basis.»

«I noen tilfeller har tortur resultert i fangers død, mens det i andre tilfeller har ført til alvorlige helsekomplikasjoner og forårsaket livslang medisinsk behandling. [Den tyrkiske] Regjeringen har holdt et stort antall ofre i uoffisielle interneringssenter som sportshaller, staller og gamle møllebygg og nektet eller begrenser deres rett til å treffe advokater og familiemedlemmer.»

«Rapportert praksis for tortur inkluderer å bli banket opp, waterboarding,
tvungen søvndepresjon, stressposisjoner, voldtekt, seksuell trakassering, verbal og fysisk
misbruk, tilbakeholding av mat og vann, begrense eller nekte tilgang til medisiner eller helsetjenester, uberettigede nakne ransakninger og andre former for mishandling.»

«….tortur og dårlig behandling praktiseres systematisk, spesielt siden det militære
kuppforsøket 15. juli 2016… Det er klart at den tyrkiske regjeringen bryter artikkel 3 i Europakonvensjonen om menneskerettigheter…»

Verre etter kuppforsøket
Siden Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan og hans parti – AKP – vant valget i 2002 har vold mot kvinner økt med 1400 prosent, den kvinnelige fengsels-populasjonen har økt med 388 % og flere krisesenter for kvinner er stengt ned. Den dramatiske økningen skjøt først i været etter at AKP innførte nye antiterror-lover i 2006. Disse gjorde det mulig å definere alt fra deltagelse i demonstrasjoner til å forlange demokratiske rettigheter som «terrorisme» eller «terroristpropaganda». Av de omlag 35 000 som er fengslet for terrorisme i verden, er 12 897 av dem fengslet i Tyrkia.

Dette burde ikke være noen hemmelighet for norske myndigheter som har vært vertskap for fredsforhandlinger mellom Tyrkia og den kurdiske frigjøringsbevegelsen. På spørsmål om norske myndigheter har kjennskap til rapporten fra Stockholm center for freedom svarer avdelingsdirektør i UNE, Iselin Ryeng-Lande: «UNE er oppdatert på situasjonen i Tyrkia og vi bruker et bredt utvalg av kilder når vi vurderer enkeltsaker.» Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier at: «Situasjonen for menneskeretter, ytringsfrihet og hele rettsstatens stilling i Tyrkia er under sterkt press etter kuppforsøket sommeren 2016. Fra norsk side tar vi jevnlig opp situasjonen og hendelser som bekymrer oss overfor tyrkiske myndigheter.» UNE forklarer videre at de ikke er kjent med hva Taşdemirs status er i Tyrkia per i dag, men at de fortsatt forsøker å undersøke saken nærmere gjennom de kilder som er tilgjengelige for dem.

Ofret i et spill
Bystyrerepresentant for Rødt i Oslo – Negar Enayati – har kjent Taşdemir siden 2006 og sier til det kurdiske nyhetsbyrået ANF at hun ble ofret i det diplomatiske spillet mellom Norge og Tyrkia. Asylsøkere med svakere saker enn Taşdemir skal ha fått innvilget asyl i Norge. At norske myndigheter ikke skal ha kjent til arrestordren på Taşdemir eller den tyrkiske praksisen av tortur mot sine meningsmotstandere mener Enayati er lite troverdig.

UNE og norske myndigheter har helt klart brutt menneskerettskonvensjonen artikkel 3 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, som forbyr nasjoner å sende folk tilbake til tortur og umenneskelig behandling og burde følge Birkelands oppfordring om å omgjøre sin beslutningen og forsøke å få Tasdemir tilbake til Norge.

https://anfenglishmobile.com/women/norway-must-follow-the-fate-of-guelizar-tasdemir-28040https://anfenglishmobile.com/women/no-news-from-tasdemir-extradited-to-turkey-for-4-days-28072https://anfenglishmobile.com/news/lawyers-and-family-denied-access-to-tasdemir-extradited-to-turkey-28078https://anfenglishmobile.com/women/signature-campaign-for-guelizar-tasdemir-28146https://anfenglishmobile.com/features/germany-and-europe-are-accomplices-in-the-massacre-of-the-kurds-28153https://anfenglish.com/news/kurdish-politician-at-risk-of-being-extradited-to-turkey-27944https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/06/Mass-Torture-And-Ill-Treatment-In-Turkey_06.06.2017.pdfhttps://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/l15yB7/kurdisk-pkk-soldat-uttransportert-fra-norge-fengslet-i-tyrkiahttps://www.nettavisen.no/nyheter/norge-og-une-blir-rettsforfulgt-etter-a-ha-sendt-kurdisk-kvinne-ut-av-landet/3423513494.htmlhttps://anfenglishmobile.com/features/what-s-behind-the-extradition-of-guelizar-tasdemir-28133

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned