Deichman snur: SIAN får ikke ha møte

Den innvandrerfiendtlige organisasjonen SIAN blei møtt av et stappfullt Tøyen torg. Foto: Joakim Møllersen/Radikal Portal

Deichman låner likevel ikke ut til SIAN. Sikkerhetsårsaker gjør at de avlyser møtet, men de mener likevel at SIAN og lignende organisasjoner kan ha møter der i framtida.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I en pressemelding meddeler Deichman at Stopp Islamiseringen av Norge ikke får ha sitt bebudede årsmøte i bibliotekslokalene på Majorstua i morgen kveld.

I pressemeldinga legges det vekt på mange tilbakemeldinger fra låntakere som sa de ville føle seg utrygge med SIAN-møte i lokalet.

«Det planlagte møtet skulle holdes i meråpen tid, og de siste dagers offentlige diskusjon har ført til at vi vurderer risikoen for uønskede hendelser og følelsen av utrygghet for våre lånere som høy, eksempelvis for eldre, ungdom, mennesker med minioritetsbakgrunn og barnefamilier. Deichman vurderer at disse ikke ønsker å benytte seg av biblioteket i tidsrommet SIAN har møte fordi det kan forventes uro og utrygge situasjoner.

Flertallet av lånerne, i denne meråpne tiden, prioriteres, og det planlagte møtet må derfor holdes i et annet lokale enn vårt.»

Fra pressemeldinga til Deichman

LES OGSÅ: Hetsdømte bokbrennere får ha møte på bibliotek i Oslo

Det er ingen refleksjoner i pressemeldinga om hva som er årsaken til låntakernes utrygghet bortsett fra at «det kan ventes uro og utrygge situasjoner» i «tidsrommet» SIAN skulle ha arrangementet sitt.

SIANs leder blei dømt for hets av muslimer for noen måneder tilbake, organisasjonen har uttalt seg positivt om Anders Behring Breivik, personer tilknytta organisasjonen har ved flere tilfeller gått til angrep på antifascister i forbindelse med demonstrasjoner og de knytter nære bånd til den nazistiske organisasjonen Den Nordiske Motstandsbevegelsen som har flere terroraksjoner og drap på samvittigheta.

— Uansett hva jeg eller andre Deichman-ansatte måtte mene om SIAN, skal biblioteket skal være en åpen arena for demokrati og fri meningsutveksling. Samtidig har vi et ansvar for at alle som bruker biblioteket, skal kunne føle seg trygge her. I denne situasjonen har vi kommet fram til at det siste hensynet må veie tyngst, sier Deichman-direktør Knut Skansen. 

Etter det Radikal Portal erfarer sa Deichman Majorstuen først nei til å huse SIAN, men blei overstyrt av ledelsen. Direktør Skansen og kommunikasjonssjef Jørn Johansen har ikke svart på Radikal Portals henvendelser i dag.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned