Norge må ta avstand fra sanksjonene og USAs innblanding i Venezuela

Fra demonstrasjonen mot intervensjon i Venezuela i Oslo 1. februar.

Norges regjering må utvetydig ta avstand fra USAs støtte til statskupp i Venezuela og de dødbringende økonomiske sanksjonene. Det er klare brudd på FN-pakten og kan føre til borgerkrig i landet.

Synne Bjørbæk
Om Synne Bjørbæk (4 artikler)
Synne Bjørbæk er førstekandidat for Rødt Nordland.

Kjære venner!

Min svigerfar Juan Carlos kom til Norge som politisk flyktning fra Chile. Han satt fengsla under Augusto Pinochets militærdiktatur. Han sa til meg i går at «Synne, Det er sånn at demokratiet i latinamerikanske land gjelder bare så lenge høyresiden vinner valget. Det er helt avgjørende å støtte Venezuela nå». Dette budskapet bør være tydelig for alle som kjenner historien.

For USA sin historie i Latin-Amerika er lang og blodig.

Gjennom statskupp og støtte til fascistiske diktatur i Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay, Peru, Brasil, Cuba og Uruguay!

Gjennom systematisk økonomisk utplyndring, og gjennom vold, massakrer, folkerettsstridige blokader og undertrykking av fattige har USA spredt elendighet over kontinentet i tiår etter tiår.

23. januar erklærte lederen av Venezuelas nasjonalforsamling, Juan Guaidó, seg sjøl som president i Venezuela. Kort tid etterpå uttrykte Donald Trump, og flere av USAs nærmeste allierte i regionen støtte til kuppet.

Dette føyer seg inn i ei utvikling med stadig mer aggressiv framferd mot Venezuelas lovlig valgte regjering. Foruten de økonomiske sanksjonene mot Venezuela, som er fordømt av FNs menneskerettighetsråd, har Trump ved flere anledninga åpnet for å bruke «alle tilgjengelige midler» mot Venezuela! Det her betyr krig. Mest sannsynlig en stedfortredende krig.

Denne formen for intervensjon er den samme som mine svigerforeldre opplevde i Chile i 1970-73. Også da finansierte de opposisjonen, skapte kaos, matvaremangel, medisinene forsvant fra butikkene, det ble gjennomført sabotasjeoperasjoner og så videre. Målet med sånne sanksjoner er å gjøre livet så ulevelig at folk føler seg tvunget til å gjøre opprør. Norge er med på blokaden som sulter ut folk og nekter dem tilgang på medisiner. Dette må stanses!

Styresmaktene i USA som nå påstår at de er bekymret for demokratiet var ansvarlig for statskuppet i Chile og 17 års millitærdiktatur. De er ansvarlige for at kamerater forsvant sporløst. Tusenvis av mennesker ble drept og torturert.

Mannen som Trump har satt til skape demokrati i Venezuela — Elliot Abrams — er dømt for å ha bevæpna contrabevegelsen i Nicaragua og prøvd å hvitvaske de USA-støtta dødsskvadronenes massakrer av kvinner, menn og unger i El Salvador.

Når Ine Eriksen Søreide sier at Norge kan bidra til å tilrettelegge for en løsning som inkludere nyvalg, så er det en støtte til kravene som USA, EU og den borgerlige opposisjonen innad i Venezuela vil presse igjennom med ett mål for øyet: Å bli kvitt den lovlig valgte presidenten Maduro til fordel for en reaksjonær og lydig president, og slik vinne hegemoniet i Latin-Amerika.

Sjøl om det kan være grunnlag for å kritisere en del av Maduros politikk, så går det ikke an å underslå at blokaden har tvunget demokratiet og økonomien i kne. Det pågår en klassekamp.

Forsøkene på statskupp og økonomisk krigføring har aldri handla om demokrati eller menneskerettigheter — og det gjør det heller ikke nå.

Det dette handler om er olje og lojalitet til Washington.

Vi kan ikke vær med på å sette inn en ny Bolsonaro i Venezuela!

Venezuela besitter verdens største oljeressurser. Disse ressursene vil Trump ha fatt på.

Men det er ikke Donald Trump som skal bestemme i Venezuela!

Det er ikke EU eller Macron!

Og det er ikke Søreide!

Manos fuera de Venezuela!
Få hendene vekk fra Venezuela!

Denne tilretteleggelsen for statskupp er ikke bare et klart brudd på FN-pakten. Det kan føre til borgerkrig som kan trekke med seg både regionale og internasjonale stormakter. Konsekvensene kan bli grusomme. Vi står overfor et potensielt blodbad!

Norge må lære av tidligere feil, vi må lære av kaoset og nedslaktinga av sivilbefolkninga som vi har vært med på i Irak, Afghanistan, Libya og Syria.

I helga skal landsstyret i Rødt behandle en uttalelse om Solidaritet med Venezuela og krav til den norske utenriksministeren.

Nå må Norges regjering utvetydig ta avstand fra USAs støtte til statskupp i Venezuela, og bidra til å stanse de dødbringende økonomiske sanksjonene mot landet. Folket i Venezuela må sjøl få avgjøre sin framtid.

Solidaridad con el pueblo venezolano!

Teksten er en tilpasset versjon av en appell som ble holdt i forbindelse med demonstrasjonen «Nei til kupp og militær intervensjon i Venezuela».

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.