Kvinner har kroppslig selvbestemmelse

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Likevel er den stadig under angrep. Høyre har lagt kvinners selvråderett ut for salg til Kristelig Folkeparti.

Kvinnefronten
Om Kvinnefronten (3 artikler)
Kvinnefronten er en organisasjon som kjemper for kvinnefrigjøring.

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Likevel er den stadig under angrep. Partiet Høyre har lagt kvinners selvråderett ut for salg til Kristelig Folkeparti, og brukt abortloven § 2 (3) bokstav c som et forhandlingskort i kampen om regjeringsmakt. Vi mener dette er begynnelsen på en ny kamp for kvinnens rett til å bestemme over egen kropp, og vi vil kjempe på våre egne premisser, med vår egen retorikk og vår egen forståelse av rettigheter og verdighet.

Store deler av det politiske Norge og media har – bevisst og ubevisst – adoptert abortmotstandernes retorikk. Begreper som «sorteringssamfunn» og «eugenisk indikasjon» er ikke nøytrale begreper for å beskrive tilbud om fosterdiagnostikk og selektiv abort. Det er begreper som søker å skape en assosiasjon til naziideologi og rasehygiene der kun «de feilfrie» har livets rett. På samme måte er det å omtale § 2 c i abortloven for «Downs-paragrafen» et hån mot mødre som bærer på foster med alvorlige misdannelser og komplekse syndromer som kanskje aldri vil bli levedyktige.

Paradoksalt nok regnes det som et angrep på en manns kroppslige autonomi å tvinge ham til å gi blod eller en nyre til en annen person. Det må foreligge et aktivt samtykke, selv om et annet menneskes liv avhenger av det. På samme måte er det et angrep på en kvinnes kroppslig autonomi å tvinge henne til å gjennomføre en graviditet hun selv ønsker å avslutte.

Men kvinner har alltid funnet alternative metoder for å utføre abort. Når abort forbys, er ikke konsekvensen at de ikke gjennomføres – men at de gjennomføres på kostbare eller farlige måter.

Vi ser med bekymring mot et lovverk som i større grad umyndiggjør kvinnen. Vi mener at samfunnet aldri kan tvinge en kvinne til å bære frem et foster. Dette vil redusere henne til en fødemaskin, til et middel for en annen, og vil være tingliggjøring av kvinner som vil true kvinners menneskeverd og samfunnets kvinnesyn.

Kvinner er rasjonelle og moralske subjekter med rett til kroppslig autonomi. Det er dette som må være utgangspunktet når man diskuterer abortretten.

Pil Teisbo og Maiken Sætran Lium,
På vegne av Kvinnefronten landsstyre

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Kvinner har kroppslig selvbestemmelse

 1. Avatarlovåundre // 2018-11-18 kl 18:24 //

  «Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet.»
  Det er jeg helt enig i, og derfor er jeg enig med kvinnebevegelsen her.
  Kan vi da også gå inn for at små guttebarn skal få lov til å beholde sitt kjønnsorgan helt intakt.
  Så kan dem selv bestemme når dem blir voksne, om dem vil fjerne deler av kjønnsorganet sitt.
  Eller skal ikke den rettigheten gjelde når man er barn av foreldre med religiøs tro?

Kommentarfeltet er lukket.