Articles by Kvinnefronten

Kvinnefronten
About Kvinnefronten (3 Articles)
Kvinnefronten er en organisasjon som kjemper for kvinnefrigjøring.

Kvinner har kroppslig selvbestemmelse

// 1 Comment

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet. Likevel er den stadig under angrep. Høyre har lagt kvinners selvråderett ut for salg til [...]

Uenighet er ikke farlig

// 0 Comments

Vi står for avgjørelsen om å la Julie Bindel delta på Feministisk frigjøringsfestival, men anerkjenner at vi har mye å lære av [...]