Jeg står med mine argentinske medsøstre

Demonstrasjon for liberalisering av abortloven i Argentina (Foto: Wikimedia Commons)

Nasjonalforsamlingen i Argentina har stemt for å forandre landets restriktive abortlov. Dersom forslaget går gjennom i overhuset vil det ikke bare være en seier for kvinner i Argentina, men i hele Latin-Amerika.

Maria Bonita Igland
Om Maria Bonita Igland (7 artikler)
Maria Bonita Igland er feministisk leder i Sosialistisk ungdom.

I våre dager foregår det som et flertall av latinamerikanere kaller for “årets happening”. Verdensmesterskapet i fotball er i gang, og som en som kommer fra en argentinsk familie og som har sett feiringen med egne øyne i Rio Cuarto sine gater, er det ingen tvil om at dette er en viktig kamp for argentinerne. Samtidig er det en annen kamp som pågår i skrivende stund, som også er en kamp som vil være en revolusjonerende seier for argentinske kvinner – nemlig et lovforslag om å endre landets rigide abortlov.  

I Latin-Amerika finner man noen av verdens strengeste abortlover. 97 prosemt av latinamerikanske kvinner bor i områder hvor abort enten er begrenset eller i fullstendig forbudt, slik som det blant annet er i Nicaragua. I Argentina har FN blant annet avdekket historia om 27 år gamle Belén, som ble dømt til åtte års fengsel fordi hun spontanaborterte, og lignende historier finnes overalt i disse landene. Ettersom abort er noe ikke alle latinamerikanske kvinner har tilgang på, er det uendelig mange historier om jentebarn som føder barn, og som lever med alvorlige skader livet ut, nettopp fordi en barnekropp ikke er i stand til å føde et annet barn.  

LES OGSÅ: Abort er ikke et problem

14. juni 2018 stemte et flertall i den argentinske nasjonalforsamlingen for å endre Argentinas abortlov, som i dag kun tillater abort dersom mor har vært utsatt for voldtekt eller svangerskapet truer mors liv. Forslaget som fikk flertall i nasjonalforsamlingen oversendes nå til Overhuset, og kan, dersom det blir vedtatt, markere en av de største seirene for argentinsk kvinnebevegelse.

I dag er mangel på abort noe som både FN og Amnesty International sammenligner med tortur, og det er ikke uten grunn. For flere damer og jenter er tilgangen på abort synonymt med muligheten til å overleve etter svangerskapet. Når denne rettigheten legges under press, åpner staten dermed for at en må ty til andre metoder for å utføre abort, og gjerne metoder som består av strikkepinner og plantevernmidler. Hvert år opplever over 700 000 latinamerikanske kvinner helsekomplikasjoner som følge av utrygg abort. En stor andel av disse kvinnene og jentene lever i fattigdom, og benytter seg disse metodene fordi de ikke har et annet valg. For gravide som kommer fra bedre økonomiske kår er abort mulig, fordi en kan benytte seg av det private markedet, og nettopp derfor er abortkampen i Latin-Amerika også et klassespørsmål.  

LES OGSÅ av Maria Bonita Igland: Nina Karin Monsens holdninger skaper tragiske utfall

Den pågående abortkampen i Argentina vil kunne få store konsekvenser for landets kvinner, men også for andre kvinner i Latin-Amerika. Siden 2006 har det vært totalforbud mot abort i Nicaragua, i Guatemala har hæren forsøkt å fysisk forhindre gravide i å utføre abort og i El Salvador kan kvinner risikere flere års fengselsstraff dersom de avslutter et svangerskap. Dette viser at reaksjonære og patriarkalske strukturer fremdeles står sterkt i Latin-Amerika, og disse strukturene forhindrer og skader kvinners liv hver dag. At kvinner fortsetter å organisere seg for disse rettighetene og viser solidaritet med hverandre, er et av de sterkeste verktøyene mot de kreftene som i dag undertrykker kvinners rettigheter.  

At Argentina nå kanskje går inn for å mykne opp egen abortlov er et helt nødvendig steg, og det er en utvikling jeg håper andre latinamerikanske stater kan bli med på. Enn så lenge krysser jeg fingrene for mine argentinske medsøstre og håper at den argentinske staten kan prioritere kvinneliv og vår helse.  

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned