Demokratiet og velferden er tapt til nyliberalismen – vi står sammen med Hellas for å vinne det tilbake

Britiske aktivister krever at den greske gjelda slettes. Foto: Tom Pursey/Jubilee Debt Campaign

Vi går under parolen "Solidaritet med Hellas -- Slett gjelda", ikke bare for å protestere mot den uretten mot greske kamerater, men også fordi vi vet at det som skjer i Hellas i dag er det noen ønsker å gjennomføre andre steder, også i Norge, i morgen. 

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Som det ligger i navnet blei arbeidernes internasjonale kampdag grunnlagt på solidaritet over landegrenser, på at arbeidere sammen skulle reise seg for sine universelle krav og mot undertrykkerne, uavhengig av hvilken nasjonalstat man tilhører. Denne internasjonalismen er noe man finner igjen helt fra arbeiderbevegelsens fødsel til i dag. At «ingen arbeidere er frie før alle arbeidere er frie » er like sant i dag som på 1800-tallet.

Som så mange 1. mai-komiteer i Norge gjør alltid LO i Oslo er ypperlig jobb med å ære denne tradisjonen. Dessverre mangler det ikke på kamper å ta av. Palestinasolidaritet gjør seg gjeldende også i årets tog, og på Gaza har fredelige demonstranter blitt skutt og drept fem fredager på rad for å ta til orde mot en rasistisk okkupasjon. I Latin-Amerikas største land, Brasil, har en autoritær høyreregjering kommet til makta gjennom det som har blitt kalt et parlamentarisk kupp. De har opphevet åttetimersdagen og satt arbeidslivslovene i landet 80 år tilbake. De politiske drapene på opposisjonelle fra venstresida har skutt i været. På Filippinene har en autoritær regjering latt sitt voldelige maktapparat og bander gå løs på landets narkomane, men har i det siste bytta fokus mot venstreopposisjonelle, inkludert arbeiderbevegelsen.

LES OGSÅ: Det sikreste vårtegnet har vist seg — høyresida pisser på arbeidernes internasjonale kampdag

Det nye Europa
Men vi trenger ikke gå så langt for å finne ei utvikling vi må gremmes over. Over hele Europa har vi sett at vanlige folk har måttet betale for bankenes problemer gjennom kutt i velferd og et arbeidsliv prega av mer usikkerhet og mer midlertidighet. Dette samtidig med at børsene går så det suser. Makt og penger har blitt flytta fra samfunnets slitere til en økonomisk elite som avsløres som stadig mer korrupt, som har hemmelighold som sitt modus operandi, men som ser ute av stand til å forstå at de bygger opp om et system og en ulikhet som ikke kan vedvare.

Man trenger ikke gå til bortgjemte bankfilialer i skatteparadiser på ei øy langt borte, selv om avsløringer som Panama Papers og Paradise Papers har gitt oss et innblikk i hvilke proporsjoner og hvor utbredt dette systematiske skattesnusket er i de økonomiske elitene, drevet fram av en internasjonal finansbransje som holder transparens som et skjellsord. Det er ikke bare i de store internasjonale handelsavtalene som TISA og WTO hvor nasjonale regjeringer søker komme til en enighet som vil legge til rette for de største transnasjonale selskapene uten å konferere med sine innbyggere. Krisepolitikken blei meislet ut over hele Europa, og i liten grad har de viktigste avgjørelsene vært demokratisk tufta.

LES OGSÅ: Er Gyllent Daggry den fremste trusselen mot demokratiet i Hellas?

I markedets vold
Ingen steder er dette mer sant enn i Hellas og ingen plass har innbyggerne fått kjenne hvor hensynsløs og udemokratisk en nyliberalistisk kuttpolitikk kan være. Ikke bare har grekere måttet betale prisen for egne politikeres korrupsjon, de har måttet betale for tyske og franske bankers udugelighet. Et europeisk maktspill som de selv ikke har deltatt i har de likevel har blitt de desidert største taperne av.

Massearbeidsløshet, hundretusenvis av unge som har forlatt som økonomiske flyktninger, en velferdsstat i ruiner, et folk hvor mange baserer sin overlevelse på andres frivillighet og solidaritet. Det er ikke det Europa vi kjenner, det er ikke slikt man i den EU slår seg på brystet av og kaller europeiske verdier, men det er likevel det Europa har pressa fram i Hellas etter krisa.

I Vesten vokser en generasjon unge opp med rekordlav tro på framtida. Et ekskluderende boligmarked, et usikkert arbeidsmarked og et finansmarked som igjen blåser opp ei kredittboble de neppe vil ta ansvaret for når den sprekker denne gangen heller. Vanlige folk er underlagt markeder vi ikke har noen innflytelse over. Vi beveger oss fra stater som kan garantere for innbyggernes verdighet, sikkerhet og liv til å måtte håpe på at de økonomiske vindene skal blåse i vår retning og gi oss medvind og skyfri himmel.

LES OGSÅ: Fattige må betale for ny gjeldsavtale mellom EU og Hellas

Demokratiets vugge blei demokratiets grav
Folkestyret i Hellas er en saga blott. Statsbudsjettene detaljstyres fra Brussel og landet går på billigsalg til internasjonal storkapital. Sentrale lønnsforhandlinger er forbudt, lokal og nasjonal medbestemmelse har forvitret. Demokratiets vugge blei også demokratiets første grav i Europa etter den kalde krigen.

Om kort tid skal Giorgos Archontopoulos fra Vannarbeidernes fagforening i Thessaloniki tale på Youngstorget. I sin iver etter å selge det lille som grekerne fremdeles eier selv står vannet nå på toppen av lista. Kampen har allerede vart i flere år og det er én av få områder hvor overmakta fra Brussel — i samarbeid med diverse regjeringer i Athen —  ikke har klart å kjøre over det greske folket.

Da jeg var i Athen for et par år sia snakka jeg med Archontopoulos’ kamerater i kampen. En organisasjon som kjempa for å beholde den greske sjølråderetten over vannet tok meg og Attac imot og fortalte at de, i likhet med mange andre, hadde slutta å jobbe politisk opp mot eget parlament og egen regjering. «Det er ingenting som bestemmes her i Athen», fikk jeg vite. De konsentrerte seg om å jobbe juridisk og politisk mot EU-hovedstaden Brussel samt med aksjoner på bakkeplan i Hellas.

Frihet for ulven
Privatiseringshungrige nyliberalister og deres medsammensvorne i den alltid profittsøkende internasjonale storkapitalen ser ikke forbi bunnlinja si, og de virker ikke til å bry seg om at den friheten de vil gi til ulven ofte betyr død for sauen.

Men grekerne har vist før at de er langt mindre underdanige enn en saueflokk. For de som husker tilbake til Bolivia rundt årtusenskiftet vet man hvilken revolusjonær sprengkraft som ligger i å gjøre en grunnleggende menneskerett som tilgangen til vann om til nok en kilde for at de som har så alt for mye skal få enda mer.

Hellas har blitt et nyliberalistisk laboratorium hvor befolkninga utsettes for en økonomisk politikk vi allerede vet vil gi dem mer misere. Hvert pustende sekund betaler grekere med sin velferd, sin verdighet og sin rett til å bestemme over egen hverdag. Illegitime lån har blitt brukt som brekkstang. Gjelda har vært maktmiddelet for en politikk ingen velgere noensinne ville valgt selv.

I dag går Attac og mange andre i Oslo under parolen «Solidaritet med Hellas — Slett gjelda». Det gjør vi ikke bare for å protestere mot den uretten som begås mot greske kamerater. Ikke bare fordi vi nekter å stå stille og se på at en befolkning berøves det de har bygget opp. Men også fordi vi vet at det som skjer i Hellas i dag er det noen ønsker å gjennomføre andre steder, også i Norge, i morgen.

Det er denne vissheten om at vi står i det sammen på tvers av landegrenser vi tar med oss fra den gangen 1. mai blei markert for aller første gang i 1890. For vi vet at ekte solidaritet alltid er internasjonal og at grekernes kamp er alles kamp.

Vi sees i toget!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

14 kommentarer på Demokratiet og velferden er tapt til nyliberalismen – vi står sammen med Hellas for å vinne det tilbake

 1. Problemet er at man finner mye undertrykkere også blant folket.

  • Det er alltid mulig å finne mange utfordringer og mange feil og mange problemer og mye som fungerer dårlig i verden og i kaos-EU.
   Løsningen da er flere på løsnings-siden.
   Flere som sutrer og syter og svartmaler og griner og gråter og depper og sørger kan vekke flere til å delta på løsnings-siden, men det blir ofte bare med sytingen og sutringen og depressive eller hatske oppgulp og ikke en millimeter med løsninger.
   Folket i Hellas bør finne løsninger der for Hellas og i Hellas, men send gjerne råd og rådgivere dit til Hellas.
   Norske borgere kommer likevel ikke til å løse problemene for folket i Hellas og i kaos-EU. Folk i kaos-EU må gjøre mye mer selv.
   Jeg har nok å se på i NoregNorge fordi jeg er på løsnings-siden her i eget land.
   Det er mye å se på da.

   • Det finnes ikke noe svart-hvitt-samfunn. Et «svart-hvitt-samfunn» handler om syndebukker.

    • Makt-eliten har ansvaret.
     Det har ikke noe med bukker eller geiteflokker å gjøre.
     Menneskene med mye makt må og skal få og bør få ansvar for det de gjør og ikke gjør.
     Det gjelder ikke svart eller hvitt, for det gjelder makt eller ikke makt.

     • AvatarJack Nilssen // 2018-05-05 kl 17:51 //

      Folk med makt har fått makt av de som egentlig har makten, – folket! Og folket kan ta makten tilbake. Derfor jobber makteliten konstant for å svekke denne muligheten, bla ved å skape fattigdom og konflikt som de selv kontrollerer. Det er ingen løsninger innenfor dagens maktstrukturer som vil gjøre det bedre for vanlige folk, – kun løsninger som vil gjøre de rike enda rikere og de med makt enda mektigere! Og likevel lar folket seg lure til å stadig gi makt til de samme type krefter, – riktignok med forskjellig ham. Den stadig mer vanlige er nasjonalisme og fremmedhat. Og den er så lett å begrunne fordi vanlige folk tror at ressursene er begrensede. Folk vet ikke at ressursene bare er ekstremt feilfordelt!

     • Flertallet har mer muligheter enn noen gang før til livslang læring og til språkkunnskaper og til å finne fakta og kunnskaper på Internett og på andre språk enn norsk.
      Ennå er mange styrt og kontrollert av fordummende underholdningsindustri med mye av fordummelsen masseutsendt fra USA.
      Ennå velger mange å bli passivisert og fordummet av TV-titting.
      Folket her i landet kan ikke makte å styre og å forandre verden med glemsel og ved å starte med å glemme NoregNorge.
      Det er helt feil utgangspunkt
      Mitt utgangspunkt er her i landet og å søke etter løsninger for eget land og folk.
      Det er ikke for å være ekstrem nasjonalist og ikke for å være egoist, men det er den realistiske løsningen.
      Jeg starter med å publisere og å levere forslag og løsninger i stedet for å syte og i stedet for å jamre over at alt er galt og umulig og klimaforferdelig og katastrofe.

     • AvatarJack Nilssen // 2018-05-05 kl 19:34 //

      Verdens, og dermed Norges, problemer befinner seg ikke hovedsakelig i Norge, – tvert imot. Det er nyliberalismens globalisering som er den stor trusselen. Og den kan du ikke beskytte deg mot med å mure deg inne, – da stenger den deg inne og har deg til lunsj! Den eneste måten å beskytte seg mot disse kreftene er å sørge for at alle landene har politikere som vil samarbeide for å stoppe nyliberalismen. Før landene samarbeider mot disse kreftene som ønsker å kunne overstyre nasjonalstaten i alle økonomiske forhold, så er den sterkere enn alle. Alene blir du oppspist som i alle sammenhenger der man velger å stå alene. Det man må gjøre i enkeltland er å ta makta fra nyliberalistene (som Erna, Siv og delvis Støre & co). Og så må landene gå sammen med andre land om å snu skuta. Sånne skuter har vært snudd før. Så selv om det virker uoverkommelig nå, så er det mulig. Men, som sagt, – makta jobber iherdig for at folket ikke skal se sammenhengene. I mange tilfeller klarer makta til og med å lure folk til å jobbe imot sine egne interesser. Det er der kampen står. Sørg for at du ikke jobber/argumenterer for nyliberalistene! Nasjonalistene er som regel heller ikke for bedre fordeling eller mer demokrati, – så de er minst like ille!

     • Jeg er på løsnings-siden, og kaosliberalisme er store problemer nå og på kaos-siden og på den siden som vil ha handlingslammelse og kunnskapshat.
      Jeg fortsetter på løsnings-siden og på kunnskaps-siden.
      Og jeg fortsetter å være norsk.
      Verden kan ikke og vil ikke høre på et folk som ikke rydder og ordner hos seg selv og i eget land.
      Løsningen er at folk i enkelt-stater og i ett og ett land først ordner og rydder foran egen dør og i eget land.
      Verden vil ikke lystre og adlyde folk som nekter å se sitt eget land.
      Det er en barnslig fantasi å tro det.
      Verdensproblemene kan ikke løses med barnslige fantasier og naiv tro på at hele verden helt automatisk vil se på norske politikere som verdens frelsere og som redningsmannskap og førstehjelp og kunnskapsbidrag.
      Alt for mange ble lurt til å tro på dette bizarre norske eventyret og den syke fantasien om at norske politikere redder verden.
      Først bør de klare å styre pengebruken når de bygger garasje. Kanskje det var mer også?

     • AvatarJack Nilssen // 2018-05-05 kl 20:32 //

      Du blander sammen liberal politikk og nyliberalisme. Liberal politikk handler om mest mulig frihet for vanlige folk og god omfordeling. Nyliberalisme handler om å benytte myndighetene til å legge til rette for mest mulig markedsutnyttelse og maksprofitt for selskaper og eiere. Det kan folket stoppe ved bruk av demokratisk makt!
      Målet er aldri å få noen til å lystre eller adlyde! Da snakker du om autoritarisme.
      Målet er et fullstendig samarbeid for folket!

     • Jeg har ikke noe ansvar for at ekstremliberalister blander sammen all sin ideologi i samme suppegryta.
      Det er ikke jeg som koker den suppa selv om jeg peker på de dumme resultatene av kaos-suppa og barnsligliberalismen.

     • AvatarJack Nilssen // 2018-05-05 kl 21:36 //

      Aksepterer du den ‘suppa’ så aksepterer du samtidig å bli utnyttet av Erna & co, de som vil tilrane seg makt og dermed verdiene i samfunnet! Du er nødt til å vite hva du snakker om for å kunne forstå.

     • Mine meninger finner du veldig grundig og presist formulert på min åpne notatblokk.
      Det er tull å bruke plass på å dikte opp hva jeg mener her.
      Jeg formulerer meg grundig og tydelig på mine egne notater og på min hjemmeside.
      Jeg var hjemmesitter ved de to siste valgene.
      Nå skal jeg se om du har hjemmeside eller blogg der du har løsninger og forklaringer og presiseringer.
      Hvis du ikke har noe, er det tull å drive tåkepreik her.

     • AvatarJack Nilssen // 2018-05-05 kl 22:01 //

      Du finner en god del fortellende kommentarer i Nettavisens kommentarfelter, – hvis du absolutt må lese noe jeg har sagt før, i stedet for å forholde deg til det jeg sier nå. Jeg driver ikke en nettside for å fortelle at jeg har de samme tankene som mange har tenkt før meg. Å diskutere med folk som har andre meninger er mye mer givende og meningsfullt, syns jeg.

     • Jeg ønsker ikke å ta opp mer plass her fordi jeg mener at plassen bør gå til løsninger.
      Jeg ser av og til mye av interesse i kommentarfeltet i Nettavisen, men jeg skriver der ikke.
      Løsningen for folket i Hellas er at folket der finner greske løsninger på gresk, men det er ikke galt med råd og forslag fra hele verden eller fra deg.
      Mitt råd til grekere er disiplin og kunnskaper og åpenhet og ekte demokrati med klar og tydelig sannhet om alt og med nok kunnskaper og nok dannelse til alle slik at alle forstår at store lån er feil og slik at alle forstår at sannhet og virkelighet og realisme er det rette for alle i alle samfunnsklasser i Hellas.
      Jeg ytret meg en del om Hellas tidligere, men jeg rekker ikke å ta det med i mine notater så veldig snart. Og det kommer ikke her nå.
      Jeg avslutter her for i dag med nei til kaos-EU og nei til kaosliberalismen.

Kommentarfeltet er lukket.