Syriza kraftig tilbake på nye meningsmålinger

Foto: Skjemdump Imerisia.gr

Syriza går kraftig tilbake på nye meningsmålinger, men beholder fortsatt posisjonen som Hellas’ største parti.

Nyhet
About Nyhet (769 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Morten Johansen 

I en meningsmåling gjengitt i flere greske medier, blant annet Imerisia, får Syriza kun 24 % oppslutning. Det er en tilbakegang på over 12 prosentpoeng sammenlignet med oppslutningen de fikk i valget i januar. Syriza beholder imidlertid posisjonen som største parti noe som innebærer at de fortsatt ville fått 50 ekstraseter i det greske parlamentet som til sammen har 300 seter. Laiki Enotita som er det nystiftede partiet til utbryterne fra Syriza får 4,5 %. Andelen som svarer ”vet ikke/har ikke bestemt seg” er på 15 % og inkludert i grafen, noe som vil si at oppslutningen til partiene totalt sett ville vært høyere om dette ble det faktiske valgresultatet all den tid ”vet ikke” stemmene ikke regnes inn i mandatfordelingen.

Den tyske avisen Bild skriver at Syriza får 28 % i den første meningsmålingen etter opprettelsen av Laiki Enotita. Også i denne undersøkelse beholder Syriza posisjonen som landets største parti. Laiki Enotita får 8 % slik at Syrizas tilbakegang kompenseres fullt ut av Laiki Enotitas fremgang. Også i denne undersøkelsen er vet ikke andelen inkludert. Den er på 8,5 %.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned