Irland vedtar folkeavstemning om abort i mai

Foto: William Murphy

Irland skal stemme over en ny lov, som vil tillate abort inntil tolvte uke.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Lene Auestad

Irlands regjering har bekreftet at den vil avholde en folkeavstemning om den strenge abortlovgivningen i landet mot slutten av mai i år. Velgerne bes om å gi parlamentet, Dáil, til å utforme en ny lov som vil tillate abort inntil tolvte svangerskapsuke på irske sykehus. Visestatsminister og utenriksminister Simon Coveney erklærte at regjeringen sto samlet om saken og uttalte, «Den rådende tilstanden når det gjelder hvordan kvinner under krisesvangerskap behandles kan ikke vedvare. Jeg er enig med mine kolleger i kabinettet i å ville endre den gjeldende loven.»

Den nåværende loven – the eight amendment – ble lagt til Irlands grunnlov etter en folkeavstemning 1983. Den tilskriver fosteret de samme rettighetene som moren under svangerskapet. Forkjempere for selvbestemt abort sier at loven hindrer medisinsk personell i å utføre aborter selv i tilfeller der morens liv står i fare. De uttaler videre at leger frykter å bli rettsforfulgt og fengslet hvis de utfører aborter, selv i ekstreme tilfeller som når kvinner er suicidale eller blir gravide som følge av voldtekt.

I en underskriftskampanje for lovendring uttales det at «Denne arkaiske og farlige loven:

  • Utgjør et brudd på irske kvinners rettigheter og går imot internasjonale menneskerettighetsnormer
  • Nekter adgang til grunnleggende helsetjenester, og har siden 1980 tvunget mer enn 154.000 til å reise utenlands for å ta abort
  • Kriminaliserer de som tar abortpiller på egen hånd i Irland
  • Opprettholder et falsk og medisinsk farlig skille mellom helserisiko og fare for livet
  • Diskriminerer de som ikke kan reise utenlands for å ta abort
  • Ikke gjenspeiler folkemeningen i Irland»

Ifølge statistikker fra britiske helsemyndigheter – The UK Department of Health – har minst 168.707 kvinner og jenter gjort bruk av britiske aborttjenester og oppgitt en irsk adresse. For året 2016 var tallet 3.265. Tilfellene er trolig underrapportert, siden ikke alle kvinner gir sine irske adresser ved britiske abortklinkker, og noen reiser til andre land, som Nederland. I treårsperioden 2010-2012 sendte en enkelt leverandør 1.642 pakker med abortpiller til Irland.

Abortion Rights Campaign Petition: Repeal the 8th https://www.abortionrightscampaign.ie/repealthe8th/

Irish Family Planning Association (IFPA) https://www.ifpa.ie/Hot-Topics/Abortion/Statistics

McDonald, H. 2018 «Irish referendum on abortion reform to be held by end of May» i The Guardian, 29. Jan. https://www.theguardian.com/world/2018/jan/29/ireland-to-greenlight-referendum-on-abortion-law-reform

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Irland vedtar folkeavstemning om abort i mai

  1. Man blir aldri fri til å velge abort, men man blir fri til å ikke velge abort.

    Loven for frihet til abort gir «frihet» til å bestemme over fosterets (potensielle) liv.

Kommentarfeltet er lukket.