Med legens samvittighet i partiprogrammet

Foto: markandlaura/Flickr.com

Er det politiske partier som skal få definere hvilke samvittighetskvaler som kvalifiserer til at leger får reservere seg?

Therese Utgård
Om Therese Utgård (3 artikler)
Therese Utgård er både lege, pasient og kristen. Hun er opptatt av pasientretter, og mener at tilgangen til helse og helsetjenester er et gode som må fordeles rettferdig..

Christian Tybring-Gjedde er ikke utdannet lege. Men hva om han hadde vært lege –stortingsrepresentanten fra Frp som krevde å få reservere seg mot å stemme med Regjeringen i innvandringsspørsmål, og som sammenlignet sine kvaler med de samvittighetskvalene KrF opplever når det gjelder abort.

Reservasjonslegenes samvittighet

Hva om Tybring-Gjedde – kun som et tenkt eksempel – hadde vært lege og krevd å få reservere seg mot å behandle ulovlige innvandrere av samvittighetsgrunner?

Med tanke på Frps forslag om at helsepersonell skal nekte papirløse helsehjelp – og heller angi dem – er min påstand at det godt kan tenkes at han da hadde fått støtte for sine reservasjoner hos Frp.

Men hva med KrF, de som taler så varmt om å bevare sin samvittighet ren og jobben attpåtil?

Hadde KrF bedt oss respektere legen Tybring-Gjeddes samvittighet like sterkt som de ber oss respektere reservasjonslegenes samvittighet?

Selvsagt ikke. For forfulgte og hjemløse har alltid hatt en spesiell plass i hjertet – og i partiprogrammet – til KrF.
Så gikk de da også kraftig ut mot FrP, og Olaug Bollestad roste helsepersonell som arbeider gratis for papirløse pasienter.

KrF godtar diskriminering

Egentlig er ikke spørsmålet så merkelig. KrF og Hareide bedyrer at reservasjonsrett kun handler om «samvittighet», ikke om abort.

Det er påfallende at mens KrF med rette er i harnisk over FrPs forslag om å nekte ulovlige innvandrere helsehjelp, syns de det er greit for leger å unnlate å hjelpe andre sårbare pasientgrupper.

Abortsøkende er de eneste pasientene KrF godtar diskriminering av, fordi dette er i tråd med en av partiets kampsaker, å forby selvbestemt abort.

Leger skal hjelpe alle mennesker

Kampen for helsehjelp for alle sårbare grupper, har med denne regjeringen blitt en kamp mot at helsevesenet skal være arena for å markere religiøse eller politiske standpunkt, enten det gjelder abort eller innvandring.

I den nye Regjeringens helsevesen kan vi som helsepersonell snart reservere oss mot hva som helst av samvittighetsgrunner – så snart vi finner et parti som har dette på sitt partiprogram.

Mens vi venter på utfallet av alle foreslåtte reservasjoner, kan vi bare takke Gud for at Tybring-Gjedde ikke valgte å bli lege.

For helsepersonell skal ikke behandle pasienter etter eget eller regjerende partis program. De skal bare hjelpe mennesker, parti-uavhengig og profesjonelt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned