Skal eldre arbeidere fratas ei ferieuke?

Trine Skei Grande, Torbjørn Røe Isaksen og Erna Solberg.

Venstre vil frata eldre arbeidstakere ei ferieuke. Høyre har tidligere markert støtte til forslaget så det kan fort bli det siste av regjeringens arbeiderfiendtlige tiltak.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (59 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Venstre er landets mest arbeiderfiendtlige parti, og har vært så lenge Trine Skei Grande har ledet partiet.

I Venstres forslag til statsbudsjett, foreslår Venstre at ansatte mellom 60 og 65 år skal klare seg uten ei ekstra ferieuke. De foreslår at bare de over 65 år skal ha ei ferieuke mer enn andre.

Denne prosessen startet i 2016 fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO, og Civita (ved Steinar Juel) som krevde at det må strammes inn på særrettigheter som rett til redusert stilling og ekstra ferieuke.

Høyre adopterte denne ideen som forventet og i 2016 foreslo Høyre ved Torbjørn Røe Isaksen at de ville kutte den ekstra ferieuka for ansatte over 60 år. Den uka skulle i stedet anvendes til videreutdanning.

LES OGSÅ av Jørund Hassel: Regjeringen fortsetter å prioritere økte forskjeller

Et angrep på intensjonene i IA-avtalen
Partene i arbeidslivet og regjeringen inngikk en avtale i 2001 om at vi skal ha et inkluderende arbeidsliv – kalt IA-avtalen. En av intensjonene med avtalen, er å få flere eldre til å stå lengre i arbeidslivet. Snittalderen på fratreden fra arbeidslivet lå i 2001 på ca 59,6 år, mens rettighetene (stillingsvernet) for eldre arbeidstakere den gangen lå på 70 år i Arbeidsmiljøloven (fra 01.07.2015 er den forhøyet til 72 år av Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringen, jf § 15-13a (1). Det ble i IA-avtalen tatt nye grep kalt «seniortiltak» i den hensikt å stimulere til at flere skulle stå lengre i arbeidslivet

Ordningen med ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år ble innført i 1976. Ordningen ble omtalt som et tiltak for å minske belastninger på eldre arbeidstakere, og hvor arbeidstakere over 60 år fikk forsterkede rettigheter til å velge tidspunktet for uttak av den ekstra ferieuka (på bekostning av arbeidsgivers styringsrett). Den ekstra ferieuka kan derfor tilegnes som en del av IA-avtalen (etter 2001), det vil si som et seniorpolitisk tiltak.

Etter Ferieloven avsettes det en feriepengesats på 12,5 % for arbeidstakere over 60 år (10,2 % for øvrige) der det ikke er tariffavtale, og 14,3 % der det er tariffavtale/ det vil si fire dager tariffavtalte feriedager. Disse kommer i tillegg antall dager etter ferieloven. Feriepengesatsen er 12 % for de som ikke er fylt 60 år der det er tariffavtale.

LES OGSÅ: Angrepene på sykelønnsordningene er i gang

Et arbeiderfiendtlig tiltak
Å kutte en ferieuke, vil bety at eldre arbeidstakere blir rimeligere å beholde for arbeidsgiver. Forslaget fra NHO, Civita, Høyre og Venstre er med andre ord et ensidig tiltak for rimeligere eldre arbeidskraft.

Dersom det blir noe av kutt i den ekstra ferieuka vil nok det i all hovedsak gjelde for arbeidstakere i akademiske yrker. For arbeidstakere i ikke-akademiske yrker støtes i stor grad ut av arbeidslivet fra 50-årsalderen. Ofte blir de utkonkurrert av billigere utenlandsk arbeidskraft, eller de ender opp som overtallige ved omorganiseringer. Og vi vet at Fremskrittspartiet-/Høyre-regjeringen gjør ingenting for skaffe jobber til eldre, uføre og syke.

Poenget er at et slikt tiltak trolig undergrave alle intensjonene i IA-avtalen om seniorpolitiske tiltak. Kort sagt et arbeiderfiendtlig tiltak!

Men 11. september stemte jo flertallet av arbeidstakere for nettopp dårligere lønns- og arbeidsvilkår, ved å avgi stemme til Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Skal eldre arbeidere fratas ei ferieuke?

 1. AvatarAsle Skage // 2018-02-17 kl 23:29 //

  Er det mulig? Inndra et godt etablert gode?. Husk at disse politikerne har tradisjoner for å ta fra de fattige og gi til de rike. Dette må jo være enda en måte å bidra til dette. Jeg skjønner bare ikke hvordan dere kunne finne på å velge dem.

  • Selvfølgelig er det mulig når så mange vil posere som ekstrem-prektige og ekstrem-moralistiske og askesejublende.
   Det rette er å stille harde motkrav om to ekstra ferieuker mer til eldre arbeidstakere og bedre beskyttelse mot aldersdiskriminering og lovfestet rett til jobb for alle over 60.
   Lovfestet rett til passende arbeid for alle over 60 når de søker jobber.
   Her er det ikke plass til mine forslag og løsninger angående hvor jobbene skal komme og skapes.
   Omfattende løsninger må jeg plassere på hjemmesiden og på notatblokken og skisseblokken der.

 2. Gå motsatt retning.
  Eldre arbeidstakere bør få to ekstra ferieuker eller mer.
  Still flere krav nå fortest mulig.
  Still mange motkrav når angrepene på velferden kommer.

Kommentarfeltet er lukket.