Angrepene på sykelønnsordningene er i gang

Foto: Lwp Kommunikáció

Direktøren i Bedriftsforbundet er den siste til å kreve kutt i sykelønnen. Det vil være nok en gavepakke til de rikeste på bekostning av de mest sårbare.

Jørund Hassel
Om Jørund Hassel (56 artikler)
Jørund Hassel er pensjonist og har tidligere jobbet i NSB. Han har hatt ulike tillitsverv i Norsk Jernbaneforbund og som distriktssekretær i LO Stat.

Det ble advart før Stortingsvalget at dersom Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk fortsette i regjering vil angrepene på sykelønnsordningene komme. I stedet for å ta disse advarslene på alvor gikk tusenvis av arbeidstakere og stemte på nevnte partier. Slik bruk av stemmeseddelen kan slå tilbake som en boomerang – dersom administrerende direktør i Bedriftsforbundet og tidligere nestleder i Venstre, Olaf H. Thommessen, blir lyttet til.

Han mener at Norge vil spare 15 milliarder kroner på å få sykelønnen ned på svensk nivå.
Det han ikke sier noe om er:
– Hva skjer med mange arbeidsplasser i Norge om kjøpekraft tilsvarende 15 milliarder kroner forsvinner fra det norske markedet?

LES OGSÅ: Regjeringen fortsetter raseringen av arbeidslivet – nå åpnes det for mer nattarbeid mot mindre betaling

En ordning med å fjerne karensdager, og eventuelt innføre reduserte ytelser på sykepenger, er det først og fremt arbeidsgivere som tjener på. For dette handler sort sett om ytelser betalt av arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, den perioden hvor arbeidsgiver dekker sykelønnen, før Folketrygden overtar utgiftene. Slike reduserte ytelser betyr da mer penger til arbeidsgiverne.

Og vi vet at mange arbeidsgivere tar ut utbytter i skatteparadiser, eller bruker økte inntekter til skatteplanlegging – med den konsekvens at det bidrar til å avfinansiere og avvikle velferdsstaten. Det handler med andre ord om flere fordeler de som allerede har fått store skattekutt fra Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti gjennom fire år – og kan forvente det i nye fire år. Merkelig at Thommessen ikke forteller om hvor mye Norge kunne spare på å stoppe skatteplanlegging og skatteflukt fra arbeidsgivere, bedriftsledere og andre.

Billigere sykelønn for arbeidsgivere kan ha som effekt at det betyr mindre satsing på arbeidsmiljøet og forebygging av sykefravær fra arbeidsgivers side. Hva det kan bety i økte samfunnskostnader i form av mer ødelagt helse og senskader forteller heller ikke direktør Thommessen noen ting om.

At Norge har et høyere sykefravær enn andre land skyldes spesielt disse forholdene:

  • Høy deltakelse i arbeidslivet og lavere arbeidsledighet enn mange av de andre landene vi sammenligner oss med.
  • Høy aldersgrense før pensjonering — eldre har hyppigere helseplager enn yngre.
  • Høy gjennomsnittsalder blant arbeidsstokken (eldrebølgen).
  • Høy deltakelse av kvinner i arbeidslivet (svangerskapsplager, barn, omsorg o.l)

Hvorfor nevner han ikke slike forhold?

Så kommer denne skapningen med en påstand om 40 % høyere sykefravær blant arbeidstakere under vinter-OL. Hvorfor nevner han ikke at arbeidsgivere, bedriftsledere og de med særlig uavhengig stilling kaller (skjuler) slikt fravær for hjemmekontor, møte med kunde, avspassering o.l?

Min henstilling til direktøren for Bedriftsforbundet er: Nå må vi slutte å gå rundt grøten som elefanten i rommet står oppe i hva angår arbeidsgivere og deres ofte mangel på etikk og moral hva angår arbeidslivsrelaterte forhold.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.