Samling for fred, mot Kissinger

Banneret levner ingen tvil om hva de frammøtte mener om Henry Kissinger. Foto Joakim Møllersen.

I går møttes 200 demonstranter på Universitetsplassen for å protestere mot invitasjonen av Kissinger. Beskjeden var klar: - Det eneste stedet vi vil høre ham tale fra er tiltalebenken.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen (tekst og foto)

Rundt 200 mennesker møtte opp på utsiden da Universitet i Oslo sammen med Nobelinstituttet hadde invitert Henry Kissinger, tidligere utenriksminister og sikkerhetsrådgiver for USAs regjering. Arrangørene satte søkelyset på hans rolle i opptrappingen av Vietnamkrigen, statskuppet mot Salvador Allende i Chile, folkemordet på Øst-Timor og militærdiktaturet i Argentina.

LES OGSÅ en av appellene fra demonstrasjonen: Nobelinstituttet si kvitasking av Kissinger

Krigsforbryteren
Latinamerikagruppene var arrangør og appellantene var samstemte i sin fordømmelse av den nå 93 år gamle gjesten. Dagen før hadde Kissinger deltatt i seremonien i forbindelse med fredsprisutdelingen til Colombias president Juan Manuel Santos og hilst på statsminister Erna Solberg, forhenværende statsminisiter Gro Harlem Brundtland i tillegg til fredsprisvinneren selv.

Linn Helmich Pedersen (t.v.) og Annichen Sæteren.

Linn Helmich Pedersen (t.v.) og Annichen Sæteren blant andre demonstranter.

— Vi er her for å gi vår støtte til arrangørene da vi mener det er viktig å markere avstand mot denne invitasjonen, sier Linn Helmich Pedersen til Radikal Portal.

Hun var en av de frammøtte demonstrantene. Hun hadde fått følge av venninnen, Annichen Sæteren, fulgte opp:

— Det eneste stedet det er interessant  å høre ham tale er fra tiltalebenken i en krigsforbryterdomstol.

Ingen av dem var spesielt imponert over at Kissinger hadde stilt som krav at det ikke skulle stilles noen kritiske spørsmål om hans krigerske fortid og at arrangørene hadde akseptert kravet.

— Han vil altså ikke forklare seg. Det sier ganske mye.

LES OGSÅ: Salvador Allendes siste tale

Historikere uten historie
Politiet møtte opp i stort antall, noe som ble påpekt av en av appellantene, Tobias Drevland Lund fra Rød Ungdom.

— Det er hyggelig at så mange fra politiet har møtt opp her i dag så da kan de jo bare ta fram håndjernene og sette dem på Kissinger.

«Arrester Kissinger» ropte publikum i bekreftelse på at det ikke bare var Drevland Lund som stilte seg bak kravet.

Tore Linné Eriksen. Foto Joakim Møllersen.

Tore Linné Eriksen. Foto Joakim Møllersen.

Seinere på dagen arrangerte Fredsrådet et møte hvor, Tore Linné Eriksen, historieprofessor som avslo invitasjonen til Kissingers foredrag, holdt innledning. Linné Eriksen hadde tidligere på dagen delt ut løpesedler til de som takket ja til invitasjonen, deriblant kollegaer innenfor fagfeltet.

— Det må være interessant for historikere å gå på et møte hvor det er bestemt på forhånd at man ikke skal snakke om historie, kommenterte han syrlig.

Representanter fra Rødt og Sosialistisk Venstreparti takket ville heller ikke ta del i møtet fordi de anser det som problematisk at Kissinger skal tale i en slik sammeneheng. Heller ikke Senterpartiet stilte, men har oppgitt at det var praktiske årsaker til dette. Rødt Bergen leverte inn anmeldelse for krigsforbrytelser i forkant av besøket noe også en gruppe akademikere og aktivister med Fredrik Heffermehl i spissen gjorde.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned