Venstresidens framtid er ikke sammenslåing, men alliansebygging

FOTO: Brage Aronsen

Bør Rødt og SV slå seg sammen? Eller bør vi angripe problemet på venstresiden ved å danne en sosialistisk enhetsfront?

Kristoffer Andersen
Om Kristoffer Andersen (9 artikler)
Kristoffer Andersen er utdannet sosionom, og studerer master i sosiologi ved Universitetet i Agder. Han er aktiv i Rødt.
Ole Edvard Dalheim
Om Ole Edvard Dalheim (1 artikler)
Ole Edvard Dalheim er medlem av Rødt Grimstad og Arendal.

I dag er det en aktuell debatt om sammenslåing på venstresiden i norsk politikk. Spørsmålet er om Rødt og SV bør slå seg sammen for å få større oppslutning, som et ledd for økt maktinnflytelse. I dette innlegget vil vi argumentere for hvorfor vi ikke anser dette som noen god løsning, men i stedet ønsker en venstresideallianse for å forene kreftene i en enhetsfront mot borgerskapet.

LES OGSÅ Tore Linne Eriksens: Rødgrønt, rødt eller grønt?

Vil en sammenslåing være produktivt?
Om Rødt og SV skulle komme til å slå seg sammen, ville partiene uten tvil vokst, både vedrørende oppslutning og medlemsmasse. Allikevel er det stor motstand mot en slik sammenslåing internt i partiet Rødt. Ved Rødts forrige landsmøte i 2015 var det et overveldende flertall som ønsket å bevare Rødts selvstendighet, og dermed unngå en sammenslåing med SV. Kun et fåtall stemte for å gå inn for en slik løsning. Årsaken til dette kan være at de medlemmene i Rødt som var representert ved landsmøtet er redde for at partiet uunngåelig må gå lengre til høyre på den politiske aksen for å kompromittere med SVs politiske linje. Dette ser det ut som om det foreløpig er stor ideologisk motstand i hos Rødts representantskap. Heldigvis!

På samme måte som Tjen Folket ville følt de gikk lengre til høyre ved å slå seg sammen med KPml, ville KPml på sin side følt de ville bli blåere av å slå seg sammen med NKP. NKP ville uten tvil også følt at kompromisset ville bli for stort dersom det hadde blitt diskutert en sammenslåing med Rødt. Som Rødt-medlemmer ønsker vi at Rødt skal gå lengre til venstre, og ikke lengre til høyre. Slik forstått er SV da utelukket som mulig sammenslåingspartner. Det samme kan man også dessverre si om en eventuell sammenslåing med NKP, fra deres side. Hvilke muligheter står så igjen?

LES OGSÅ: Partilederforedrag: Ideologien til Rødt

Rett fokus! Om venstresidealliansen
Istedenfor å rette fokus på sammenslåing, vil vi istedenfor velge å problematisere venstresidens splittmakeri. Vi mener med dette ikke å problematisere at det finnes flere organisasjoner som ikke er sammenslått. Tvert imot ønsker vi å poengtere det tilsynelatende fraværet av de ulike organisasjonenes alliansebygging mot høyremaktene – de vi alle uten tvil kan enes om er del av borgerskapet.

I 2002 ble den partipolitisk uavhengige Bevegelsen for Sosialisme stiftet. Denne organisasjonens ideologiske mål var å forene kreftene på venstresiden. Da denne organisasjonen dessverre ikke fikk bidratt med (tilsynelatende) større endringer, mener vi at tiden nå igjen er moden for å prøve å starte opp lignende forsøk for å samle venstresiden og dens krefter.

I Bevegelsen for Sosialisme var det etter sigende hovedsakelig NKUere som satt i organisasjonens sentrale verv. Hvis en slik type organisasjon skal kunne bli en reell plattform for organisasjonene på venstresiden, vil dette innebære at alle parter bidrar på lik linje. Et slikt allianseforum og -organisasjon må være et produkt av partene selv, noe som blant annet innebærer at alle de respektive organisasjonene har like mange verv hver i sentralstyret- eller -komiteen. På denne måten blir alle parters interesser (forhåpentligvis) representert i like stor grad. På en måte kan man sammenligne dette med fagforbundenes organisering i LO: LO samordner og skaper en felles politisk plattform mellom de ulike forbundenes interesser. På den måten vil alle de ulike marxistiske organisasjonene få mulighet til å knytte sine krefter sammen, noe som vil kunne føre til at de lettere kan mobilisere og samkjøre sine felles ressurser mot borgerskapets høytårn.

Det er viktig for at en slik prosess skal kunne oppstå at noen tar initiativet til en slik form for samarbeid. Her har Rødt mye å bidra med. En prosess tar tid. Derfor bør vi starte prosessen så tidlig som mulig.

LES OGSÅ: Frp — dobbelkommunikasjonens mester

Felles avis – felles plattform
En slik allierende organisasjons oppgave måtte være å kjempe for rød makt i samfunnet. Hvordan kan en slik organisasjon bidra med å skape klassebevissthet og kommunistisk bevissthet hos folket? Et virkemiddel for å nå folk er medier om nyhetsstoff. En avis, eller eventuelt et tidsskrift, kan ha mange progressive funksjoner. Ikke minst vil en slik synliggjøring blant de store massene kunne bidra til økt rekruttering av de ulike organisasjonenes medlemsmasse. Dette er et nyttig verktøy som kan bli brukt til så mangt!

I en slik sammenheng må det etableres en redaksjon bestående av like mange representanter fra hver deltakende organisasjon. Her er det også viktig å gjenta at redaksjonen skal være demokratisk likestilt, hvorav hver part regnes som jevnbyrdige. Et eksempel på dette kan f.eks. være at innholdet i avisen må fordeles jevnt mellom partene, alt ifra antall innlegg til tekstlengde, o.l. På den måten får hver organisasjon fremmet seg selv, samtidig som de sammen bidrar med å fremme den allmenne kampen om et, generelt sett, mer solidarisk samfunn.

I en slik sammenheng kan dette på sikt bety mye for å kunne utarbeide en motvekt mot det tradisjonelle sosialdemokratiet ved å fremme klassebevissthet og en (eller flere) kommunistisk(e) tankegang(er). Det vil i så henseende kunne bli muligheter for å presentere de ulike partienes-, organisasjonenes-, og forbundenes syn på alt fra ideologisk tankegods til formeninger om aktuelle nyheter. Ikke minst ville en slik plattform på sikt kunne arbeides for å bli fremtidens nye Klassekampen. Mulighetene er der! Venstresiden trenger å se løsninger fremfor problemer.

Styrk alliansen – styrk sosialismen!
Noe av det fine med en slik type samarbeid mellom de ulike marxistiske organisasjonene på venstresiden i dagens Norge er at de vil kunne fortsette med å beholde sin individualitet, integritet og selvstendige ideologi. Samtidig får de alle mulighet til å vokse i medlemsmasse gjennom økt promotering, hvorav promoteringen støtter opp om den sosialistiske kampen for å bygge opp om rød makt i samfunnet.

Tiden er slutt da alle sitter på hver sin tue. Dersom vi ønsker en reell samfunnsinnflytelse på sikt, må vi handle i dag. Tiden er nå! Borgerskapet har pengene, men vi på venstresiden har hverandre! Her kan det være passende å gjenta klisjeen: ”Alene er vi svake, men sammen er vi sterke”. Ettersom dette er i en sosialistisk setting er det kanskje mer treffende å si: ”La de herskende klasser skjelve for en kommunistisk revolusjon. Ved denne revolusjonen har proletarene intet annet å miste enn sine lenker. De har en verden å vinne. Proletarer i alle land, foren dere!” (fra Det kommunistiske manifest.)

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Venstresidens framtid er ikke sammenslåing, men alliansebygging

  1. AvatarAslak Storaker // 2016-09-25 kl 20:49 //

    Siden artikkelforfatterne nevner Bevegelsen for Sosialisme, føler jeg for å opplyse om at organisasjonen fortsatt eksisterer og utgir magasinet Sosialistisk framtid, som kommer med fire nummer i året: http://bevegelsen.no/?kategori=Sosialistisk+Framtid

  2. AvatarAtle Turøy // 2016-09-27 kl 21:53 //

    Er ikke venstresiden håpløs nok slik den er. Dette blir som å blande diaré og oppkast.

  3. AvatarStradlin // 2016-10-16 kl 01:36 //

    Beevgelsen for Sosialisme var ei anti-parsti gruppe innenfor NKP som ville likvidere partiet ideologisk og hadde ingen ting med alliansebygging eller revolusjonært frontarbeid å gjøre. Det var utslag av ideologisk konflikt og et revisjonistisk prosjekt.

Kommentarfeltet er lukket.