Fagbevegelsen fortsetter protestene i Frankrike hand i hand med Nuit Debout

Foto: Olivier Ortelpa

Mobiliseringen mot forslag om endringer i arbeidsmiljøloven tiltar i styrke og fester seg permanent, med krav om at loven trekkes tilbake og med krav om nye rettigheter.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Fornyet aksjonsstyrke, med tilslutning fra flere arbeidere, ungdom, arbeidsløse, og pensjonister i aksjon

Pressemelding CGT, FSU, FU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL:

Mobiliseringen mot forslag om endringer i arbeidsmiljøloven tiltar i styrke og fester seg permanent, med krav om at loven trekkes tilbake og med krav om nye rettigheter.

Beslutsomheten til arbeidstakerne, ungdommer, arbeidsløse, og pensjonister er urokkelig. Dagens massive oppslutning om demonstrasjonene, flere lokale støtteinitiativer i mange bedrifter, industrielle anlegg, og handelsområder er et tydelig bevis på dette.

Myndighetenes voldsomme uttalelser, forakt for den sosiale bevegelsen, og manglende vilje til å trekke tilbake forslaget sitt gir styrke til vår beslutning om å fortsette kampen.

LES OGSÅ om Nuit Debout: Opprør i nattens mulm og mørke

Undertegnede organisasjoner står fast på kravene i fellesbrevet som er sendt 20. mai til president Francois Hollande, der organisasjonene ber om å få møte myndighetene. Presidenten har tidligere erklært at han vil bruke dialog som regjeringens fremste styringsmetode. Organisasjonene venter fortsatt på svar.

Kampviljen og mobiliseringen hos arbeiderne, ungdommene, de arbeidsløse og pensjonistene, står sterkt. Folkeopinionen er massivt imot de nye lovene. Organisasjoner som har engasjert seg i denne kampen representerer en bred front, og er fastere bestemt enn noen gang.

Tusener av nye arbeidere, fra de minste til de største bedriftene, og i alle yrker og sektorer har blitt mobilisert. Det er fornyet og sterkt engasjement blant involverte profesjoner. Dette gjenspeiler seg i oppslutninger om streikevirksomhet, som i oljeraffinerier, kjernefysiske anlegg, havner, jernbanen, transportbransjen m.m.

Organisasjonenes sammenslutning oppfordrer til fortsettelse og utvidelse av mobiliseringen:

  • Ved å støtte samt videreføre de aksjonene som er bestemt i arbeidernes generalforsamlinger, og det fra i kveld.
  • Ved å styrke de inter-profesjonelle sammenslutningene gjennom streik og demonstrasjoner de kommende dagene, over hele landet.

Med hver ny dag må brukes til ny giv i mobiliseringsarbeid

  • Ved å ta i bruk borgeravstemmingenes beslutninger i bedriftenes forenings sammenslutninger, i administrasjonene og lærestedene, allerede fra neste uke.

Resultatene fra avstemning vil bli overlevert til presidenten når tiden er gunstig for oss, en gang i løpet den siste halvdelen av juni, i Paris.

  • Ved å skape beste grunnlag for en sterk og vellykket landsomfattende demonstrasjon i Paris den 14. juni 2016.

Våre sammensluttede organisasjoner vil møtes på nytt for å sikre best mulig organisering av initiativene og mobiliseringen.

Fredag 27. Mai 2016, av Alessandro Vitagliano

Oversettelse: Karim Essahli, Leder internasjonalt utvalg LO i Trondheim

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Fagbevegelsen fortsetter protestene i Frankrike hand i hand med Nuit Debout

  1. Hello folkens. Stem på arbeiderpartiets parti program. Vennligst stem opp borgelønn. Vi trenger Borgelønn.
    http://www.dittforslag.no

Kommentarfeltet er lukket.