Organisering av parti og arbeidere er Hernings oppskrift

Audun Herning stiller til valg som partisekretær i SV. Foto: Kristian Larsen Bredal.

- Å styrke fagbevegelsen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for mindre sosiale forskjeller og for et mer ordna arbeidsliv, sier Audun Herning. På lørdag stiller han til valg som partisekretær i SV.

Kristian Larsen Bredal
Om Kristian Larsen Bredal (7 artikler)
Kristian Larsen Bredal har studert historie, filosofi og religion. Han arbeider som scenesjauer.

På lørdag stiller Audun Herning til valg som partisekretær for SV. Det er partiets landsmøte som skal stemme over om han eller Andreas Halse skal ha den viktige stillingen. Herning, som ble innstilt av et flertall i valgkomiteen, legger vekt på fagbevegelsen som en nøkkelspiller i kampen mot ulikhet og vil styrke SVs organisasjonsbygging. Selv er han tillitsvalgt i Handel og Kontor og de to komitemdlemmene fra fagbevegelsen innstilte på Herning.

Radikal Portal møter ham utenfor lokalene til Norsk Folkehjelp, der han arbeider som demokratirådgiver. I løpet av sine syv år i organisasjonen har han blant annet vært tre år i Sør-Sudan. Han forteller at opplevelsene der har gjort det mulig å se norsk politikk litt utenfra.

— Jeg tror ikke det er helt sunt å bare jobbe politisk på heltid hele tida, jeg tror det er viktig med en litt annen input. Klimaendringer blir veldig konkret når du arbeider i områder som er rammet av sult. Internasjonal politikk blir veldig personlig når du har møtt de som er ofrene for internasjonale konflikter.

Dette er jo ting som kan oppleves ganske abstrakt?

— Det kan bli veldig abstrakt, men disse store sakene handler om folk. Det at jeg var ute, har gjort en del av de tingene som var viktig for meg hele veien i SU, mer personlig. Politikken i seg selv er blitt enda viktigere. Jeg er mindre glad i det politiske spillet og har litt perspektiv på hva vi skal bruke tid og ressurser på å krangle om.

Både Herning og motkandidat Halse har vært ledere for SVs ungdomsparti.

Langsiktig organisering
Herning er opptatt av det langsiktige, rutinepregede arbeidet som ofte blir underkommunisert i media og en del andre debatter. Hvordan bygger man en sterk organisasjon, hvordan skaper man flere muligheter til å være aktive og inngangsporter til partiet.  Han tror mange kan oppleve at det er litt vanskelig å bli aktiv, samtidig som andre opplever at de jobber mye alene.

— Vi små sørge for flere former for aktivitet. Du skal jobbe sinnssykt hardt for å gjøre en like stor jobb alene som det du får til ved å verve to-tre partikamerater. For ikke å snakke om hvor mye du må jobbe hvis du oppfører deg på en sånn måte at vi mister ene eneste partikamerat.

Foto: Kristian Larsen Bredal.

— Jeg tror ikke valg vinnes primært gjennom det man gjør i valgkampen, men av det man gjør mellom valgkamper. Nøkkelen ligger i å bli sterkere organisasjonsmessig. Det er nok den aller viktigste rollen til partisekretæren, å legge til rett for at folk kan være aktive.

Så du ser lengre enn valget til høsten?

– Vi må se det langsiktige i det kortsiktige. Det er to ting vi skal gjøre samtidig. Det ene er å få mest mulig ut av situasjonen, altså mest mulig oppslutning ved valg. Det andre er å se hvordan vi kan bruke denne valgkampen her slik at vi står sterkere neste gang.

En ny virkelighet
Personlig har jeg noen ganger følelsen av leve i en skjebnetid i kampen mot nyliberalismen. Den blåblå regjeringen bygger systematisk ned velferdsstaten og i hele Europa er populismen på fremmarsj.

— Du får gjort mye mer permanente ting på åtte en på fire år, så dette er et kjempeviktig valg. Men jeg tror vi gjør en feilslutning dersom vi ikke ser at dette fort kan være en del av en ny virkelighet. Vi er nødt til å planlegge hvordan vi skal møte ikke bare denne høyrebølgen akkurat i år, for dette kommer til å være til stede også ved neste valg også. Derfor må vi tenke langsiktig og da må vi ha sterkere organisasjoner.

Vi ser jo at tradisjonelle massemedier fokuserer på meningsmålinger og enkeltpersoner i et svært kortsiktig perspektiv.

—  Behandler vi dette som en reklamekampanje, et enkeltstående valg, risikerer vi å vinne slaget men tape krigen. Media vil gjerne fokusere på spillet, men det gjør det vanskelig for folk å identifisere seg med oss. Til syvende og sist handler dette om hvor sterkt de ulike samfunnskreftene står og hvilken samfunnsutvikling vi ønsker.

Kampen mot ulikhet og usikkerhet
Samtalen dreier over på generelle utfordringer for venstresiden. Herning tror en viktig forklaring på sviktende oppslutning er manglende troverdighet. For å vinne stemmer må venstresida være til stede i debattene folk er opptatt av, snakke om årsakene til problemene folk har og komme med forslag til løsninger på disse. Han understreker at det ikke bare økonomisk ulikhet som er problematisk, men også ulikhet i muligheter og ulikhet i makt. Han peker på at vi produserer mer enn noensinne, men at det kommer ikke alle til gode.

— Det handler om alle de som er usikre på om de har en jobb å gå til, eller om ungene deres har en jobb å gå til. Alle de som nå sier at ikke de tror verden blir bedre for deres barn enn for dem. Sett at du har en jobb med vanlig lønn i Oslo i dag, og har lyst på en vanlig leilighet. Selv om du sparer alt du har og ikke bruker en krone på noe annet enn skatt, så er du fortsatt lengre unna boligdrømmen på slutten av året enn på starten. Det er klart at da blir folk forbanna.

Du nevner usikkerhet i arbeidslivet, hvordan skal vi møte utfordringene på dette området?

— Jeg har nettopp tatt en fight om midlertidige stillinger på jobben, som tillitsvalgt i handel og kontor. Dette er noe som har sneket seg inn over alt og det er en gift for det norske arbeidslivet og en gift for det norske samfunnet. Midlertidighet skal være unntaket, ikke regelen. Det endrer hele maktforholdet i arbeidsforholdet.  

Og da er fagbevegelsen løsningen?

— Svekker du fagbevegelsen så får du økte forskjeller. Det er en direkte sammenheng. Å styrke fagbevegelsen er det viktigste tiltaket vi kan gjøre både nasjonalt og internasjonalt for mindre sosiale forskjeller og for et mer ordna arbeidsliv. Venstresidens politikk er nødt til å være helhetlig. Den må handle om å styrke de kreftene som står for utjevning, både i staten og i arbeidslivet.

Det fremstår i alle fall som at en svekket fagbevegelse og økt ulikhet henger sammen med situasjonen vi ser i Europa og USA, med økt oppslutning til høyrepopulistisk politikk.

—  Fremveksten av de klasseforskjellene vi ser i Europa, men også i Norge, skaper grobunn for alle de andre forklaringsmodellene. Som legger skylda på flyktninger eller andre grupper som helt åpenbart ikke har makt til å definere samfunnsutviklinga. Vi er nødt til å være kompromissløse på at det ikke er noen av verdens mest sårbare og mest forfulgte som lager problemer i det norske samfunnet. Det er det noen med mye mer makt som gjør.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Organisering av parti og arbeidere er Hernings oppskrift

  1. Ikke et eneste ord om EØS!

  2. SV ser ut til å ønske å kopiere Rødt både i sak og størrelse. Andreas Halse ville vært et mye friskere valg og gitt SV en bredere velgergrunnlag. Dette blir bare mer av det som ikke fungerer og framstår som et valg for den innerste menigheten rundt Lysbakken.

    Andreas Halse er et politisk talent av sjeldne dimensjoner på venstresiden og har markert seg som en viktig stemme i offentligheten og en som høster anerkjennelse langt ut over SVs partirekker.

    Hva kan Herning vise til annet enn å ha partiboka i orden?

Kommentarfeltet er lukket.