Ulf Leirstein og NASJONALdagene: En invitasjon

FOTO: Fornyingsdepartementet

Jeg inviterer herved Ulf Leirstein og andre stortingsrepresentanter som måtte ønske det til Universitetet i Tromsø for læringsstunder om samiske og urfolksrelaterte forhold.

Torjer Andreas Olsen
Om Torjer Andreas Olsen (2 artikler)
Torjer A. Olsen er førsteamanuensis i urfolksstudier, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.

I forbindelse med Samenes nasjonaldag den sjette februar klarte Ulf Leirstein, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Østfold, å hisse på seg svært mange. Med det jeg vil kalle for en slentrende, ironisk stil, langa Leirstein ut mot samene og samefolkets dag på sin Twitter-konto: ”Samenes NASJONALdag… Visste ikke at samene hadde eget land. Da kan sikkert det landet betale for Sametinget, støtte til samisk kultur osv”.

En drittpakke
Mye er allerede skrevet om dette. Satirenettstedene 5080, NRK Satiriks og Helt normalt sender trolig takkebrev til Leirstein for å gitt dem en gavepakke de sjelden får. De mange kritikerne av Leirstein (se tråden under den originale Twitter-meldinga) ser nok heller meldinga som en drittpakke levert med særs dårlig timing.

Når det gjelder innholdet i tweeten, er det noen mulige tolkninger. Jeg skal velge å være velvillig og empatisk med Leirstein. Det betyr at i stedet for å se utsagnet som et utslag av populistisk kynisme som spiller på mer eller mindre samefiendtlige holdninger blant de berømte folk flest, ser jeg det som et forsøk på humor. Leirstein får med seg at det er Sámi álbmotbeaivvi/Samenes nasjonaldag/Samefolkets dag, og at det skjer noe denne dagen. Han formulerer det han trolig ser som en snerten tweet og trykker ’Tweet’.

Vil at samene skal betale selv
Problemet med denne velvillige fortolkningen av Leirsteins melding er at den har et premiss som ikke holder. Ikke engang i en humortweet. Han gjør et poeng ut av at dagen kalles ”nasjonaldag” (eller ”NASJONALdag”, som det heter i den delen av samfunnet som trives best med en laustsittende capslock-knapp) og at samene har eller vil ha sitt eget land eller sin egen stat. Dette siste utdyper han i en seinere tweet med referanse til den samiske nasjonalsangen. Om det er en nasjonaldag, må det bety at en samisk stat skal betale for Sametinget og andre ting som den norske (og den svenske og den finske) staten betaler for.

Her ramler Leirsteins ikke akkurat Francis Underwood-aktige korthus sammen. Nasjon og stat er ikke synonymer. Dette er pensum i ungdomsskolen i Norge. Om dere vil lese mer om dette, er det veldig greit å lese NRK Sápmis kommentator Magne Ole Varsis klargjørende tekst om samene som Norges andre statskonstituerende folk.

Jeg har ikke tenkt til å ta dette poenget videre. Jeg vil inn på et annet spor.

Lav allmennkunnskap om samene
Leirstein sitter på Stortinget som representant for et regjeringsparti. Det er en ærlig sak at dette partiet ønsker å nedlegge Sametinget og gjennomgående har stemt nei til å støtte tiltak som støtter samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det er også en ærlig sak at de har klart å få et visst gjennomslag i regjeringen, trass i at Erna Solberg har kritisert sin samarbeidspartner Leirstein for utspillet om NASJONALdagen.

Problemet er at Leirstein viser en ganske så klar mangel på kunnskap. Her skal jeg atter være velvillig, og velger å se Leirsteins kunnskapsmangel som et symptom på en generell tendens. Det er nemlig slik at kunnskapsnivået når det gjelder samisk historie og samfunnsliv er ganske så lavt. Forskerkollega Hadi K. Lile fant uttrykk for dette i sin doktorgradsavhandling. Andre forskere, meg selv inkludert, har sett på lærebøker og læreplaner for den offentlige skolen. Størstedelen her gir et heller dårlig utgangspunkt for kunnskaper om det samiske samfunnet.

Jeg inviterer Ulf Leirstein på besøk
Satt i alle fall litt på spissen betyr dette at Norge bryter med sine forpliktelser i både nasjonalt lovverk og internasjonale avtaler. Norge har forplikta seg til å sørge for at storsamfunnet, majoriteten eller hovedstrømmen av befolkninga har kunnskap om og kjennskap til samene som urfolk.

Når en av våre fremste likemenn, stortingsrepresentant Ulf Leirstein, ikke har fått eller erverva seg nok kunnskaper, er dette et tegn på at det er en vei å gå. Kanskje har humornettstedet Helt normalt rett i at Leirstein burde få erstatning for mangelfull skolegang.

Heldigvis er skolen i ferd med å bli bedre. De siste læreplanene viser en klar tendens til at Norge som stat i alle fall har en klar intensjon om å overholde sine forpliktelser. Jeg inviterer gjerne Ulf Leirstein og andre stortingsrepresentanter som måtte ønske det til UiT Norges arktiske universitet for noen læringsstunder om samiske og urfolksrelaterte forhold.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.