Grøntområder på Tøyen under press

Et av alternativene fra Bymiljøetaten for utbygging av Tøyen. Foto: Bymiljøetaten.

Grünerløkka bydelsutvalg ønsker å utvide Tøyenparkens grøntareal. Men planforslagene fra Bymiljøetaten innebærer i verste fall en nedbygging av 14.000 grønne kvadratmeter.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Wera Birgitte Holst

Torsdag behandlet Grünerløkka bydelsutvalg planene for Tøyenparken. Utvalget ønsker å utvide grøntarealet i parken. Når både nytt Tøyenbad og Vitensenter skal få plass på dagens areal vil det bli trangere om plassen. Dette viser planene fra Bymiljøetaten.

Kan spise opp friarealer
I verste fall kan bygningsmasse spise opp mer enn 14 hektar – 14.150 m² av dagens friarealer i Tøyenparken. Det tilsvarer like mye areal som hele Botanisk hage. Den økte bygningsmengden skyldes hovedsakelig det nye Tøyenbadet, som blir opp til ti hektar større enn i dag. Alle de fire planforslagene fra Bymiljøetaten innebærer en nedbygning av friarealer på minst 2100 m². Etaten har ikke lagt inn erstatning for grønne friområder som blir bebygd.

LES OGSÅ: Maner til opprør mot korrupsjon i Oslo kommune

Konflikt
– Vi har lagt inn tallene for tapt areal nettopp fordi vi vil vise at utbyggingen vil få konsekvenser for friarealene i parken, sier prosjektansvarlig i Bymiljøetaten, Runar Nedregård, til Radikal Portal.

– Konsekvensen av satsingen for parken som politikerne har bestilt er at grøntarealene blir mindre. De samme politikerne har sagt at vi ikke skal bygge ned grøntarealene. Dette innebærer en konflikt, sier Nedregård.

Han viser til kommuneplanen som sier at arealer som blir bygget ned må erstattes.

– Det er opp til politikerne å løse denne problemstillingen. Enten ved å bygge mindre eller å erstatte arealene, understreker Nedregård.

LES OGSÅ: Nei til uetisk oljefond

Ja takk, begge deler
Grünerløkkas folkevalgte vedtok ikke å bygge mindre i parken. Tvert imot foreslo de  å bygge det store, nye Tøyenbadet på Caltexløkka, flytte fotballbanen til et annet sted i parken og bygge en flerbrukshall. Munchmuseet vil de gjenbruke som Vitensenter.

Samtidig foreslo bydelsutvalget å øke de grønne arealene i parken. Leder for bydelsutvalget, Per Østvold (SV), håper dette vil være tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig med grønne lunger på Tøyen.

– Hvis Bymiljøetaten lander på Grunerløkka bydelsutvalgs forslag, kommer vi til å sitte igjen med minst like store grøntarealer som i dag, sier han til Radikal portal.

LES OGSÅ: Gentrifisering nedenfra

Spede tiltak
Fremdeles er det usikkert om tiltakene bydelsutvalget har foreslått vil sikre like mye grøntarealer som i dag.

De mest konkrete blant forslagene er å legge parkeringsplassen på Ola Narr under bakken, og å lage en forbindelse mellom Tøyenparken og Kampen park. Forbindelsen skal være i form av et grønt tak på Tøyenbadet. Politikerne foreslår også å legge Finnmarksgata under lokk.

Utfallet av forslagene er fremdeles uvisst. Planene er foreløpig ute på høring, og skal utredes videre. Neste stopp i prosessen er bydelsutvalget i Gamle Oslo. Bystyret har siste ord i saken.

Østvold innrømmer at han er litt bekymret for grøntarealenes fremtid i Tøyenparken.

– Men jeg tror at fornuften vil seire og at dette vil bli en berikelse for Oslo Øst, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned