Velkommen til verdens rikeste land

Utenfor Politiets utlendingsenhet har folk i flere dager ligget ute og sovet, mange med barn. Hvor er beredskapen fra kommunen og staten? Foto: Marianne Grøtte.

De frivillige utenfor Politiets Utlendingsenhet sliter seg ut med å gjøre en jobb staten og kommunen skulle ha gjort.

Marianne Grøtte
Om Marianne Grøtte (8 artikler)
Marianne Grøtte er politisk engasjert, samfunnsdebattant, tobarnsmor og feminist, med stort hjerte for de som faller utenfor.
Jeg har vært frivillig utenfor Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i to netter. Der var jeg vitne til et system som er i ferd med å bryte sammen.

Den første natten var jeg vitne til at flyktningene lå ute i opptil ti timer før de fikk komme inn og bli registrert. Det er frivillige som tar imot, gir dem mat, varm te, vann, tepper, trøst, leker med barna, utfører førstehjelp. Følger til legevakt, tar seg av folk med posttraumatisk stressyndrom, og leter etter folk som ikke finner veien til Tøyen. Det de ikke kan bidra med er toalett og varme rom å oppholde seg i.

De frivillige i RWTO har jobbet på spreng i en måned nå med å ta imot klær og å organisere utdeling av mat mellom 18.00- 20.00 hver kveld. Nattevaktene, en vennegjeng fra Groruddalen og Wild X, pluss noen tilfeldige stiller seg opp kl 20.00 og går hjem når siste person er inne på PU. En fortalte at han hadde vært der til 07.00 tirsdag morgen.

Tirsdag kveld slapp flere inn på PU på grunn av presseoppslagene mandag kveld. De frivillige hjalp allikevel til med matutdeling og passet på at alle holdt varmen. Vi så at flere vi hadde hjulpet mandag kveld ble transportert til hotellet tirsdag kveld. Da hadde de altså vært inne på PU i 24 timer. Politiet jobber på spreng med registeringen, allikevel tar det 24 timer å få folk gjennom? Politifolkene er også slitne. Røde Kors har hendene fulle. Dette går ikke lenger.

Kommunen nekter å ta ansvar
Dette skjer fordi Oslo kommune nekter å ta ansvar og skyver det over på staten. Staten har  formelt sett ikke ansvar før menneskene er registrert. Kommunen skal egentlig gjøre den jobben de frivillige har tatt på seg. De frivillige kom sammen med et brennende engasjement, men nå begynner det å slite på kreftene. De trodde det offentlige ville overta. At arbeidet deres ville tvinge fram en mer permanent løsning, men det kan de per nå se langt etter.

På direkte spørsmål fra Gülay Kutal, svarte byrådet i bystyremøtet på tirsdag at mottak av flyktninger er statens ansvar. Derfor kan de ikke ta imot dem på Oslo S, eller busstasjonen, få dem transportert til PU for hurtigregisterering, så videre til hvile, mat og dusj. Der skulle innsatsen fra de frivillige blitt brukt. Inne på hotellet, der kunne vi delt ut mat og klær, lekt med barna. Hjulpet til med sårbehandling og så videre.

Flott at Erna Solberg synes de frivillige gjør en kjempeinnsats. Man kan snu det å si at de frivillige må gjøre dette fordi hun ikke gjør jobben sin. Hun og regjeringen skulle ha skjønt at flyktningkrisen i Europa ville påvirke oss også, de skulle hørt på advarslene og skjerpet beredskapen. Fått Oslo kommune til å bidra til en god ankomst, styrket PU.

Istedet settes fokus på uttransportering, og på å hjelpe folk der de er.

Vel, nå er de her. Skal dere hjelpe snart?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

14 kommentarer på Velkommen til verdens rikeste land

 1. AvatarMaxima Mauser // 2015-09-26 kl 05:24 //

  Hvorfor skal det offentlige ta seg av denne flyktningeomsorgen? Har ikke fattige kommuner mer enn nok med å hjelpe innfødte fattigfolk og pleietrengende eldre? Vi har offentlig fattigdom i Norge, men enorm privat rikdom. Hvorfor da skyfle flyktningeomsorg over på det overanstrengte offentlige? Nei, Marianne Grøtte og hennes flyktningevenner bør først selge leilighetene sine, pantsette pensjonsordningene sine, avlyse alle ferieturer, selge biler, hytter, båter og alt annet av unødvendige eiendeler. Stramme inn livreimen til minstepensjonsnivå de neste 10 år, dvs 180.000 kroner i året før skatt. De bør også ta ut forskudd på arv. Gjør noen tusen asyl-samaritaner alt dette nå, vil en ha overflod av private midler å bruke på syrere. Da trenger heller ikke lutfattige kommuner skjære innfødtes eldreomsorg, sykehustjenester, skoletilbud, kommunalboliger, fattigomsorg, psykatri til beinet, fordi vi nå har masseflukt og folkevandring innover Europa! PS! Hvor er det blitt av alle disse som ville ta inn en flyktning i sin egen bolig? Gjorde kun 50.000 flyktningevenner dette stille og rolig, tilbudt gratis kost og losji de neste årene uten å skrike etter offentlige midler, hadde denne flyktningekrisen vært ikke-eksisterende.

  • AvatarKari Folvik // 2015-09-26 kl 10:23 //

   Fordi Norge er rikt. Fordi du og eg kunne ha vore flyktningar. Fordi alle er menneske. Og grunnen til at folk ikkje tar flyktningar inn i heimen sin, er at det får dei ikkje love til, dei skal registrerast og inn i systemet.

   • AvatarMaxima Mauser // 2015-09-26 kl 20:25 //

    Bare å endre den regelen, da. Mange visum-typer til Norge hvor du må garantere for kost og losji og hjemreise. Og i tillegg må sette inn cirka 110.000 kroner på sperret konto, som UDI tar i bruk om visumet misbrukes. Arbeidssøkervisum og forlovelsesvisum har slike regler.

    Asyl-visum burde vært det samme: 100.000 snille og solidariske nordmenn garanterer for kost og losji til 100.000 flyktninger, og setter inn 250.000 kroner på sperret konto. Som UDI kan konfiskere og bruke på integrering, om flyktningene ikke forlater Norge for å bygge opp hjemlandet sitt straks det blir fred.

    Det er umoralsk og hjerterått av asyl-liberalerne å belaste flyktningeutgiftene lutfattige kommuner. Slik at eldre på sykehjem må legge seg 1 time tidligere på kvelden, for å få kommunens budsjetter i balanse. Mye bedre å belaste alle flyktningeutgifter på privatpersoner. Slik får vi også ned det private forbruk, som allerede er vemmelig høyt.

    Mangemilliionær og komiker Bonde Tusvik skriver i dag hun ønsker Norge skal fly inn flyktninger fra Midtøsten. Samme dame spesialdesigner aksjeseskap så hun kan salte vekk millionene sine uten å betale skatt. Mitt forslag er altså at vi bruker Bonde Tusviks private feite pengebinge, framfor at overbelastede kommuner skal ta regningen for hennes godhet.

    For øvrig bør også arbeiderbevegelsen bli med på dugnaden: Alle fagorganiserte bør frastå fra fagforningsfradrag på selvangivelsen de neste 10 år. Slik får det offentlige inn 4 milliarder årlig som kan brukes på flyktninger, særlig i nærområdene. Om alle kulturarbeidere avstår fra stipender, og alle aviser avstår fra presestøtte, kan en få inn langt flere milliarder kroner til syriske fyktninger..

    • AvatarLuminous // 2015-09-26 kl 20:31 //

     Veldig gode forslag. Dessverre er det mange som tror at staten bare kan trykke opp mer penger ved behov.
     Kanskje de samme folkene som stemte på partiet som vil legge ned oljeindustrien og satse på havvind og utvidet kollektivtrafikk. Pengene til dette skulle staten betale!

     (Se ca 09:00)
     http://www.nrk.no/video/PS*225016

     • AvatarMaxima Mauser // 2015-09-26 kl 20:44 //

      Og mens Bonde Tusvik svermer videre til neste gode sak å støtte – feks 50.000 jemenitter som bare må få opphold – så vil norske kommuner i mellomtiden kaste ut gamle alkoholikere, aleinemødre, psykiatriske pasienter fra kommunale boliger for å gi plass til syrerne.

      Det blir altså den allerede overbelastede norske velferdsstat som etterpå må betale hele regningen for all denne ekstroverte humanisme og poserende hjertegodhet. I Sverige er allerede minstepensjonen godt under halvparten av den norske, så der ser vi hvem som betaler regningen for den svenske godheten.

      Vi trenger en politisk mekanisme som kan tiltvinge seg de private millionene til Bonde Tusvik, og alle andre velfødde vestresidefolk, kulturfolk og mediefolk som nå aksjonerer så heftig for mest mulig folkevandring inn i Norge og Europa.

     • AvatarLuminous // 2015-09-26 kl 20:51 //

      Jeg tror de gjør det i beste mening men når ingen har sagt de imot på et tidligere stadie, så tror de faktisk at de har rett i sin virkelighetsoppfatning. Derfor blir de så sure når noen forsøker å rettlede de.

      De vet også at det ikke er deres «arbeidsplasser» som blir truet så de lever i en beskyttet boble.

  • Det offentlige skal ikke føre ansvaret over på enkeltindivider. Alle skal bidra. Hvis offentlig sektor er så lut fattig at de ikke greier dette, så får vi bare betale noen kroner mer i skatt.

 2. AvatarFlorian Winter // 2015-09-26 kl 13:21 //

  Oslo kommune gir heller penger til hatbloggerne i «Human Rights Service». Hvis kommunen mangler penger til å håndtere denne lille flyktningskrisen, så kan de jo begynne med å kutte der…

  • AvatarLuminous // 2015-09-26 kl 20:27 //

   «håndtere denne lille flyktningskrisen»

   Kanskje en realitetssjekk hadde vært lurt før en går ut med harde påstander eller var det bare en mulighet for å sverte noen?

   Siden du gir uttrykk for å ha kunnskap om dette så kanskje du kan forklare hva de har sagt som kan defineres som hat?

   Hvor mye støtte dreier det seg om og hva vil de pengene kunne finansiert?

   «Syria-krigen er en hovedårsak til den sterke økningen som har ført til Europas største flyktningkrise siden Balkan-krigene på 1990-tallet.»

   http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9203689#.VgbjPOn_RhY

  • AvatarCassanders // 2015-09-27 kl 22:55 //

   Tja, det representerer såvidt jeg erfarer 1 mill fra Oslo Kommune, (og 1,8 mill fra staten). En kan saktens si at «begynne» er det operative ordet i forslaget ditt. PUI hadde et foreslått busjett for 2015 ( St.prop 1) på ca 1 mrd. Platon vite hvor det vil ende nå. Bare i 1. halvår hadde PUI ca 96 000 overtidstimer…. ca 40 mill. Det rekker nok ikke med HRS, er jeg redd. Tror ikke en gang det rekker med Bode Tusviks pengebinge, her må nok både Halvdan Sivertsen, Otto Jespersen, og atskillig flere skjønnånder til pers…… Det kan jo hende jeg tar grusomt feil, og at de nevnte (og mengder av unevnte) faktisk omstrukturerer sin pengeflyt slik at de faktisk begynner å betale vanlig (lønnstaker)skatt på sine inntekt (i ekte solidaritet, må vite). Jeg holder riktignok ikke pusten, men skal gjerne be om unnskyldning til dem som eventuelt begynner opptre reelt solidarisk.
   Cassanders
   «Standards are wonderful things, every one whould have one»

 3. AvatarLuminous // 2015-09-26 kl 20:20 //

  «Dette går ikke lenger. De frivillige kom sammen med et brennende engasjement, men nå begynner det å slite på kreftene. De trodde det offentlige ville overta.»

  Velkommen til virkeligheten!
  Akkurat slik er det i de fleste europeiske land og de som ropte høyest om å ha åpne grenser møter seg selv i døren.
  Det er lett å være idealist på facebook og få mange likes, men det er vanskeligere å være realist.

  De frivillige må belage seg på å øke innsatsen og ikke gi seg nå. Dette er nok bare begynnelsen og en må organisere aktiviteten slik at en får best utnytelse og minst mulig slitasje på de som deltar.

  Masse ros til de som har stillt opp og møtt migranter og flyktninger med verdighet, hjelpsomhet og omsorg.

 4. AvatarLuminous // 2015-09-26 kl 22:51 //

  Ingen offentlige myndigheter har en beredskap som kan håndtere dette. En har jo sivilforsvaret men siden de til vanlig er på jobb så er ikke det noen god langvarig løsning.

  -Kroatia registrerte ankomsten av nesten 10 000 migranter og flyktninger lørdag, noe som er det høyeste antallet som er kommet på en dag.
  Det opplyser landets innenriksdepartement.

  Siden migrantene først begynte å bruke Kroatia som transittland inn mot Vest- og Nord-Europa for ti dager siden, har rundt 65.000 mennesker krysset landets grenser.

  http://www.dagbladet.no/2015/09/26/nyheter/krig_og_konflikter/politikk/flyktningkrisen/41254417/

 5. STOPP KRIGEN!
  STOPP USA!

  • AvatarCassanders // 2015-09-27 kl 22:57 //

   En grepa god ide.
   Kanskje du kan få noen med i et fakkeltog, i tilfelle partene ikke hørte deg?
   Cassanders

Kommentarfeltet er lukket.