Vil ha likestillingsbyråd i Oslo

Foto: Wera Birgitte Holst

Feministisk initiativ stiller til valg i Oslo. Nå vil de innføre likestillingsbyråd og gjøre byen til likelønnshovedstad.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Wera Birgitte Holst (tekst og foto)

Det sier Cathrine Linn Kristiansen til Osloportalen. Hun er Oslos førstekandidat for Feministisk initiativ. Partiet som ble dannet i vår stiller til valg i både Oslo og Bergen i år. Ved forrige Aftenposten-måling hadde partiet 0,8 prosents oppslutning.

Likelønnspott
Førstekandidaten har sett seg lei på at feminisme må vike for andre interesser i de andre partiene.

-Fremdeles sliter samfunnet med vold mot kvinner, seksuell trakassering, lav representasjon av kvinner i styrer og advokatfirmaer, vold mot kvinner, seksuell trakassering og lavere lønn, minner hun om.

For å utjevne kjønnsforskjellene vil partiet gjøre Oslo om til en likelønnshovedstad. En likelønnspott skal gå til å utjevne lønn, og gi lik lønn for likt arbeid.

-Sykepleiere og ingeniører har like lang grunnutdanning. Da skal de også ha samme begynnerlønn i det offentlige, mener Kristiansen.

Likestillingsbyråd
Partiet vil innføre et likestillingsbyråd i Oslo.

-Det skal være vår vaktbikkje og føre kontroll med diskriminering. En måte er å teste ut hvorvidt menn med forskjellig hudfarge kommer inn på utesteder. En annen er å kjønnsbudsjettere: å kontrollere om det er menn eller kvinner som får mest penger fra budsjettene, sier førstekandidaten.

Likestillingsbyrådet skal ikke bare bekjempe undertrykkelse av kvinner, men også beskytte andre grupper som blir diskriminert.

Inkluderende feminisme
Det er et ledd i partiets inkluderende feminisme:

– Vi er en ny bølge av feminister, som går bredere ut og inkluderer flere grupper. Ulike former for undertrykkelse overlapper hverandre, forklarer Cathrine Linn Kristiansen, og utdyper:

-Samfunnets norm er den hvite, heteroseksuelle, funksjonsfriske middelklassemannen. Den marginaliserte parten er kvinnen, den lesbiske, funksjonshemmede, mørkhudede personen fra underklassen. Vi skal kjempe for alle som ikke tilhører samfunnsnormen.

Feministisk initiativ fremmer flere forslag for å få bukt med diskriminering av ulike grupper:

Partiet ønsker å innføre anonyme jobbsøknader slik at utenlandske søknader ikke lukes ut.

For å inkludere personer med funksjonsnedsettelse vil partiet fjerne gap på T-banestopp og trikketraseer flere hundre steder, og stenge skjenkesteder som ikke følger kravene om tilgjengelighet.

Likeverdige helsetjenester skal sørge for at også transpersoner blir bedre inkludert.

Partiet vil innføre inkluderende feminisme allerede i utdanningsopplegget:

-Førskoleutdanningene må ha feminisme med i skoleløpet. Gutter og jenter blir forskjellsbehandlet når de faller og slår seg. Ikke alle føler seg hjemme eller passer inn i rollene. Vi trenger en strukturkritikk av kjønnsrollene. Kjønn, klasse og hudfarge bør være en naturlig del av undervisningen, sier Kristiansen.

Vold mot kvinner
En av partiets hovedsaker er å bekjempe vold mot kvinner, blant annet via holdningskampanjer. Som et eksempel til etterfølgelse nevner hun «Kjernekarkampanjen» til Kripos, som går ut på at gutta skal passe på hverandre og si fra når de går over grenser.

-Noen dytter ansvaret over på kvinner, for eksempel ved å lage såkalte trygghetsløyper hvor kvinnene skal gå. Vi vil heller lage holdningskampanjer overfor gutter og menn, forklarer Oslo-partiets førstekandidat.

Partiet vi også ha strengere regler mot reklame.

-På reklameplakatene i byen finnes det nesten bare den dama med «knull meg»-blikket. De ønsker vi å fjerne. Den typen dehumanisering gjør det lettere å utøve vold mot kvinner, mener Cathrine Linn Kristiansen.

Feministisk Initiativ vil øke støtten til krisesenteret og Rosaprosjektet, et prosjekt for kvinner som er ute av trafficking.

-Vold mot kvinner koster samfunnet 6-7 milliarder årlig. Vi sparer mye ved å forebygge og bekjempe dette, påpeker Kristiansen.

Utjevne forskjeller i Oslo
Partiet er opptatt av å utjevne sosiale ulikheter i Oslo. Derfor vil de innføre eiendomsskatt på boliger over fem millioner. De ønsker seg en boligpolitikk mer som i Danmark, med flere regulerte leieboliger.

-Det skal være like greit å leie som å eie. Nå er alle småkapitalister, konstaterer førstekandidaten.

Også gratis aktivitetsskole for alle skal bidra til sosial utjevning:

-Tøyen har gratis aktivitetsskole med 99 prosent belegg. Tiltaket er kjempebra for språk og sosialisering. Vi vil utvide det pedagogiske innholdet, og gi elevene leksehjelp. Ikke alle har ressurssterke foreldre. Dette bekjemper reproduksjon av klasser, mener Kristiansen.

Vil støtte et rødt byråd
Partiet deler flere saker med venstresiden:

Feministisk initiativ vil ta imot 5000 syriske flyktninger til Oslo, stanse planene om utbygging av E18 og ha bilfritt sentrum. Dessuten vil partiet ha et trygt arbeidsliv med sekstimersdag, og jobbe mot sosial dumping og søndagsåpne butikker.

-Vi vil støtte et rødt byråd etter valget i Oslo i år, fordi vi er imot privatisering og kommersialisering av velferdstjenester, forteller Cathrine Linn Kristiansen.

Selv om partiet ikke har laget budsjett ennå, tror hun at kostnadene vil bli tjent inn på sikt:

– Sekstimersdag er dyrt, men på lang sikt tjener man på det, fordi folk klarer å stå lengre i tunge jobber. Dessuten vil vi skatte de som har mest fra før, legger hun til.

Klassebegrepet for snevert
Til tross for mange likhetstrekk med venstresiden, definerer partiet seg som blokkuavhengig. Partiet mener det tradisjonelle klassebegrepet er for snevert:

-Vi anerkjenner klasseforskjeller, men i hver klasse er det nye «klasser», kjønn er en form for klasse. Hvis vi bare fokuserer på klassebegrepet mister vi både kjønnsperspektiv og antirasisme-perspektivet, sier Kristiansen, og fortsetter:

-Uansett klassetilhørighet er det vanskeligere å være kvinne enn mann. Menn har privilegier som menn, uansett klasse. De er samfunnsnormen. Kvinner blir vurdert utfra hvordan de ser ut og oppfører seg, det er mindre rammer for å være bajas.

Intellektuell revolusjon
Førstekandidaten opplever en ny bølge av feminisme.

-Vi er i en foregangstid hvor folk er utålmodige. Men det tar tid å endre på hvordan vi tenker om kjønn. Det krever en intellektuell revolusjon, sier hun, som selv opplevde sin feministiske oppvåkning allerede på videregående skole:

Jeg leste «Det annet kjønn» av Simone de Beauvoir. Det ble en wake up call. Hun er fortsatt aktuell, sier hun om de Beauvoir, som viste hvordan myten om feminine og maskuline egenskaper virker undertrykkende på kvinner, siden det feminine har blitt definert som det negative.

-Når noe er feminint har det lavere status. Det lærer vi allerede som barn, påpeker Cathrine Linn Kristiansen.

Det at partiet har valgt fargen rosa illustrerer at Feministisk initiativ ikke bryr seg om sånne merkelapper:

-Vi tar fargen rosa tilbake. Den er jeg fornøyd med. Rosa var forresten guttefarge på 1800-tallet.

-Feminisme er bra for menn

-Hvordan skal dere få menn til å stemme på dere?

-Vi har allerede flere mannlige medlemmer. Når kvinner har det bra, får menn det bra. Menn får være likeverdige omsorgspersoner og det blir sunne relasjoner og nære vennskap mellom kvinner og menn.

-Appellerer dere mest til intellektuelle kvinner?

-Det er en utfordring å nå gjennom og å appellere til alle. Feminisme er et ladet ord, innrømmer Kristiansen.

På tampen røper hun en liten privat visjon:

-Kvinnehistorien hvor er den? Det finnes bare ett kvinnemuseum i Norge.

Etter valget drømmer hun om å samle kvinnehistorier til et nytt kvinnemuseum.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Vil ha likestillingsbyråd i Oslo

 1. AvatarThomas Johansen // 2015-09-12 kl 14:11 //

  Jeg så Feministisk Initiativs førstekandidat i Bergen på Vestlandsrevyen for et par dager siden. Hun forklarte mannsdominansen på listetopplassene ved valget med av «menn ikke vil dele på makten». Hun mener altså at menn rotter seg sammen for å holde kvinner ute. Det er trist hvis folk stemmer på partier som kommer med udokumenterte og stigmatiserende konspirasjonsteorier som dette.

  Og ellers er vel denne artikkelen ganske oppklarende når det gjelder påstanden om at Feministisk Initiativ er «blokkuavhengig», for her var det, som ventet, mye venstreradikalt.

 2. AvatarPer_Person // 2015-09-14 kl 13:37 //

  Å gi særskildte rettigheter, plikter og vern i samfunnet basert på rase, kjønn, legning, religiøs eller politisk overbevisning er like galt uansett hvilken av disse kategoriene som definerer folkegruppen og uansett om man gir gruppen bedre eller dårligere rettigheter, plikter og vern enn andre.

  Forskjellsbehandling basert på kjønn er like forkastelig som forskjellsbehandling basert på rase, og politiske partier som definerer ulike rettigheter, plikter og vern basert på kjønn, er like forkastelige som rasistiske partier.

  De bedriver kjønnsforakt, som er minst like forkastelig som raseforakt.

  FI er et slikt parti, og bør omtales og behandles som det.

  Menn dominerer de negative sosiale statistikkene her i landet stort og stadig mer (www.ssb.no). Menn og gutter diskrimineres systematisk, åpenlyst og i offentlig regi. Kjønnsbestemte lønnsforhøyelser, for eksempel. Mye av dette skyldes feminisme og mannsforakt slik den kommer til uttrykk i denne artikkelen og politikken til feministiske organisasjoner som FI.

  Humanisme i praksis innebærer å ta sterk avstand fra slik usaklig forskjellsbehandling og gruppetekning, og ta sterk avstand fra feministisk mannsforakt generelt og den organiserte mannsforakten i partiet FI spesielt.

Kommentarfeltet er lukket.