Hva nå for MS-pasientene?

http://www.ms.no/

Det er 11 000 personer med MS i Norge. Ingen av dem har tid til å vente.

Olav Førde
Om Olav Førde (1 artikler)
Informasjonsleder i MS- forbundet

Julie Nordtømme skriver i Aftenposten 24. august at hun har en diagnose, men ingen prognose. Hun har multippel sklerose (MS) og ønsker seg en kur.

LES OGSÅ: Du kan leve et helt normalt liv med MS

Det er det ingen medisiner som kan gi i dag. Men stamcelletransplantasjon kan kanskje gjøre det, selv om også de mest optimistiske forskerne vegrer seg for å ta ordet «kur» i sin munn. Selve behandlingen er det intet hokus-pokus ved. Stamceller hentes ut av pasienten, fryses ned og føres tilbake etter at immunsystemet er slått ut med cellegift. Det er den samme behandlingen som Gunhild Stordalen fikk for systemisk sklerose og som brukes ved flere kreftformer. Over 70 MS-pasienter i Sverige og over tusen på verdensbasis har fått behandlingen. Mange forteller om stor fremgang, noen er sykdomsfri ti år etter behandlingen, men ikke alle har effekt. I Norge er seks pasienter behandlet. Behandlingen er fortsatt utprøvende ved MS, selv om mange studier viser svært gode resultater. Årsaken er at studiene er for få og for små.

Forskning koster penger. Vanligvis tar legemiddelselskapene regningen når nye medisiner forskes frem. Ved denne behandlingen har industrien ingen ting å hente. Nasjonal kompetansetjeneste for MS ønsker å starte et landsdekkende tilbud på Haukeland for 25 MS-pasienter per år. Samtidig vil ekspertene ved sykehuset forske på behandlingen og resultatene. Men et slikt tilbud om forskningsbasert behandling vil koste 20 millioner kroner per år i fem år, og de pengene finnes ikke. Julie Nordtømme er ung og ønsker seg bedre fremtidsutsikter. Nå finnes det en behandling som kanskje kan gi henne det. Men hun får beskjed om å vente – på studieresultater som stadig forsinkes av mangel på ressurser.

MS-miljøet i Norge har vært avventende til denne behandlingen lenge. Nå skjer det noe på Haukeland. Helsepolitikerne på Stortinget må gripe sjansen og sørge for at dette initiativet ikke renner ut i sanden. Det er 11 000 personer med MS i Norge. Hvert år kommer 400 nye. Ingen av dem har tid til å vente.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned