sykehus

Frihetens helsepris

// 0 Comments

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske [...]

Er Aker sykehus vunnet?

// 3 Comments

Selv om Oslo-partiene nå nærmest kappes om å være mest for Aker sykehus, står ett viktig hinder for å redde Oslos lokalsykehus igjen: Den politiske viljen til å [...]