sykehus

Frihetens helsepris

2015-11-06 // 0 kommentarer

Forhåndsgodkjenning av medisinsk behandling i utlandet høres ut som en frihet og et fremskritt, men har problematiske [...]

Er Aker sykehus vunnet?

2015-05-24 // 3 kommentarer

Selv om Oslo-partiene nå nærmest kappes om å være mest for Aker sykehus, står ett viktig hinder for å redde Oslos lokalsykehus igjen: Den politiske viljen til å [...]

Dramatisk omlegging trengs for sykehusene

2014-05-06 // 0 kommentarer

Neste år skal stortinget behandle nasjonal helse- og sykehusplan. Et utspill fra Senterpartiets stortingsgruppe treffer spikeren på hodet. «Stortinget ber regjeringa [...]