Byregjeringen vil bruke 420 millioner på ny velferdsteknologi

FOTO: Benjamin Nelan

Byregjeringen stålsetter seg for å møte den kommende eldrebølgen i Oslo. Nå setter de av 420 millioner til ny velferdsteknologi.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Den lenge varslede eldrebølgen har fortsatt ikke truffet landets kommuner for fullt, men over hele landet pågår et intensivt arbeid med å forberede seg på utfordringene som vil komme. Nye utfordringer vil gi nye krav til både ansatte og tekniske systemer og det er her Oslo kommune nå slår på stortromma og vil være en foregangskommune for innovativ satsing på ny velferdsteknologi som kan forenkle hverdagen for både ansatte og brukere av de kommunale velferdstjenestene.

– Oslo ønsker å være en spydspiss når det gjelder utviklingen av velferdsteknologi, og denne teknologien skal vi utvikle i tett samarbeid med brukerne, sa byregjeringsleder, Raymond Johansen, under et frokostmøte i regi av NHO og arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i Oslo i slutten av forrige uke, ifølge Abelias hjemmesider.

Satser store penger
Utfordringene med å utvikle og forenkle teknologien innen velferdssektoren er både store og komplekse. Det er heller ikke småpenger hovedstaden nå setter til side for å løse utfordringene som venter.

– Det skal ikke mangle på penger til å løse oppgavene vi står overfor i denne sektoren. I løpet av de neste fire årene har vi satt av 420 millioner for å løse utfordringene knyttet til behovet for slik ny teknologi, understreket Johansen.

Det nasjonale programmet for velferdsteknologi har som mål at velferdsteknologien skal være en integrert del av helse og omsorgstjenestene over hele landet innen 2020. I Oslo har byregjeringen satt seg som mål at utrullingen av den nye teknologien skal starte i løpet av 2018.

Johansen håper nå en slik utrulling og ønsker å tiltrekke seg private investorer og utviklere for de nye systemene.

Ny teknologi gir store besparelser
Undersøkelser viser at en økt satsing på velferds teknologi vil gi store økonomiske gevinster innen helse og eldreomsorgen. Tarje Bjørgun i Abelia er svært fornøyd med satsingen fra hovedstadens politikere.

– Hittil har vi sett at satsingen på slik teknologi har gått svært mye tregere her hjemme enn i andre europeiske land. Av den grunn er vi svært fornøyd med at byregjeringen ser det store innsparingspotensialet en slik teknologi gir og ønsker å satse på den, sier han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned