Pål sine høner – Steigans Malmø og islamofobiens kaklegård

Firas

Pål Steigan ser reaksjonære klansledere, bombesprengninger, æreskultur, kvinnefengsler og barnemishandling i en by med store sosiale forskjeller, hvor kriminaliteten har gått ned fem år på rad.

Thomas Kvilhaug
Om Thomas Kvilhaug (12 artikler)
Thomas Kvilhaug er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Internasjonal Sosialisme.

I visa «Pål sine høner» lar Pål hønene gå fritt over haugen, men det går dem heller ikke bare bra. Tidligere formann i AKP (ml), Pål Steigan, er trolig Norges mest aktive politiske blogger, og ingen kan anklage ham for ikke å slippe innleggene sine fri om mangt. I flere innlegg har han også hatt høner å plukke med sine «venner på venstresida», da spesielt om innvandring og det flerkulturelle.

Kort oppsummert mener Steigan at innvandring og «multikulturalisme» tjener som redskap for elitene.

I innlegget «Hva skjer i Malmø?»  tar Steigan skrittet ut i helhjertet støtte til den såkalt «islam-kritiske» bevegelsen. Med dårlig skjult referanse til den norske avleggeren av PEGIDA og Max Hermansen, vil nå også Steigan snakke om «Elefanten i rommet», altså debatten som peker mot muslimene og angivelig ingen våger å ta.

Hva man tenker i Rødt om at en profilert veteran motarbeider partiets antirasistiske aktivister vet jeg ikke. Men ettersom både Rød Ungdom og Rødt Oslo var tilsluttet alliansen Oslo mot PEGIDA, antar jeg at det kan komme noen reaksjoner. Antirasister generelt bør reagere. Men tilbake til artikkelen «Hva skjer i Malmø?» senere.

Da Steigan følte seg «hitlet»
Steigan har vist en klar trend i utviklingen sin som innvandringskritiker. Han har også ment seg utsatt for «hitling» i debatt med VGs Anders Giæver på Dagsnytt 18 i 2013. Steigan hadde blitt stemplet som «nasjonal-bolsjevik» av Giæver, som trakk paralleller til eurabia-teoretikere og Fjordman. Det Giæver pekte på var at Steigan i artikkelen «Kultur innvandring og klasse» så en konspirasjon for «å dele opp arbeiderklassen etter religion, etnisitet, språk og kultur», med konspiratoriske utsagn om innvandring og multikulturelle fellesskap som; «Eliten sier naturligvis ikke at de gjør dette for å splitte arbeiderklassen og ødelegge lønningene. De sier at de gjør det fordi de er for fargerike, multikulturelle fellesskap. Og venstresida har stort sett gjort denne ideologien til sin egen», og: «Det nye underproletariatet ledes ikke av klassekjempere, men av imamer og andre kvinnefientlige og reaksjonære klansledere, som til dels er statsfinansiert for å gjøre dette».

Utover konspirasjonsteori avslører slike utsagn et statisk syn på kulturell utvikling, og en forutinntatt, pessimistisk, om ikke direkte nedlatende, holdning til befolkning med såkalt «innvandrerbakgrunn», eller muslimsk bakgrunn.

Nå konkluderte Steigan riktignok artikkelen med at det var rom for det flerkulturelle med et klassefellesskap som premiss. Men det oppsiktsvekkende var at han ikke angrep rasismen som en klassenedbrytende strategi, men snarere angrep innvandring og det flerkulturelle som et klassenedbrytende redskap.

I artikkelen «En arbeiderfiendtlig innvandringspolitikk» i 2014 følger han opp denne tråden ved å vise til at Khalid Koser i Global Agenda Council on Migration «har til hensikt» å fremme global aksept for mer migrasjon ved «å påvirke holdninger, lovgivning og politikk globalt for å fremme dette formålet». Ifølge Steigans kilder skal Koser ha argumentert for at migrasjon er nødvendig for økonomisk vekst ovenfor World Economic Forum, et poeng som for Steigan kanskje bekrefter en migrasjonskonspirasjon fra de globale elitene.

Å kritisere kyniske motiver er selvsagt legitimt. Men realiteten under de samme globale elitene er uansett at folk drukner i Middelhavet, i Rio Grande, skytes i ørkenen ved grensa til Mexico eller råtner opp på Trandum. Altså at den globale migrasjonspolitikken motarbeider og i verste fall dreper migrantene. Dette er ikke et tema for Steigan.

Han har tidligere blitt kritisert for sitt syn på innvandring (og arbeidsinnvandring) på Radikal Portal, i tekstene  Avsporing å skylde på arbeidsinnvandring og Hva sosialister bør mene og ikke mene om arbeidsinnvandring. 

Steigan ser på «de andre»
Det som virkelig begynner å bli forstyrrende i mine øyne, er når Steigan for eksempel skriver i nevnte «Kultur, innvandring og klasse»: «Når jeg ser en kvinne i niqab som leier på tre førskolejenter i hijab, ser jeg et kvinnefengsel med barnemishandling på slep. Mine venner på venstresida ser et spennende kulturelt innslag i bybildet.»

Ja vel? Så dette levner oss «venner på venstresida» to alternative måter å se folk på, hvor vi i begge tilfelle ser «de andre» – enten som et «spennende kulturelt innslag», eller et «kvinnefengsel» som «sleper» etter seg «barnemishandling». Men hvorfor kan vi ikke bare se det vi ser – en kvinne med niqab og hennes tre barn med hijab? Altså, se mennesker og personer? Et kjennetegn ved islamofobi, er dehumanisering og depersonifisering av muslimer.

Steigan husker en kjedelig by, men så ser han bomber og muslimer!
I «Hva skjer i Malmø?» skriver Steigan innledningsvis at han husker Malmø som en «pen, velordnet og litt kjedelig by». Det siste året har Steigans litt kjedelige by vært åsted for bruk av eksplosiver – «bombesprengninger» skriver Steigan. Gamle håndgranater fra Balkan fremheves i Steigans egen kilde Sydsvenskan – og skytevåpen. Steigan spør «Hva er det som gjør at denne søvnige byen plutselig er blitt den voldeligste i Norden?». Snedig nok avslutter han artikkelen uten «ferdig svar», men det han systematisk forutsetter er at årsaken har med innvandring å gjøre. I ekkoet av den i media utdøende Max Hermansen, under mellomtittel «Elefanten i rommet», slår han fast; «Det offisielle synet i Sverige, og det eneste synet som er sosialt akseptert, er at svensk innvandringspolitikk er en suksess og at den ikke fører til store problemer. Når det så oppstår problemer allikevel, snakkes det helst ikke om det.»

Gangen i Steigans fortelling er altså at en egentlig «velordnet» by er nedbrutt i vold som følge av problemer med innvandring som ingen kritiserer. «Men sjøl om rapportene er rensket for den typen opplysninger, så går det indirekte fram at de fleste bombe- og skyteepisodene har med innvandrermiljøer å gjøre.» skriver han. Før han endelig kan utpeke muslimene som problemenes kjerne ved henvisning til politiets dialogarbeid i Rosengård; «Politiet hadde neppe drevet dialog i de religiøse sammenslutningene hvis det ikke handlet om problemer i noen av de muslimske innvandrermiljøene. I forbifarten nevnes det også noe om en æreskultur.»

«Følg pengene» er et analytisk motto Steigan har brukt som jeg selv liker. Men i Malmø trenger vi ikke følge pengene. Her har vi muslimer og «æreskultur» vi kan følge! Og med muslimer for øye går Steigan metodisk inn i en vedvarende «debatt», eller trend, som følger, om ikke mer presist forfølger muslimer. Det er derfor ikke et poeng for Steigan at politikilden viser til religiøse sammenslutninger og foreninger som sine partnere mot sosiale problemer, altså at politiet samarbeider med de kulturelle samfunnsinstitusjonene, mens det er et poeng at «æreskultur» koblet til «de muslimske innvandrermiljøene» er nevnt «i forbifarten». Og denne forklarer bombene!

Steigans nye venner
Steigan bryr seg neppe så mye om sosiale forhold i Malmø. Han har en innvandringskritisk agenda. Den ellers kjente materialisten og kapitalismekritikeren bryr seg således med muslimer for øye ikke et fnugg med hvordan et kriminelt marked kan oppstå, hvilke sosiale forhold kriminalitet rekrutterer fra og hvordan kriminell organisering leder til at folk angriper hverandre. Steigans Malmø er redusert til et kaos av bomber og muslimer med «æreskultur» og det er akkurat det bildet han ønsker å skape. Han er i så måte ikke den første som avlegger Malmø og Rosengård en visitt. Frp sendte for noen år siden en hel delegasjon til Rosengård i propagandaøyemed. På diverse islamofobiske og eurabia-inspirerte medier er Malmø et vanlig tema. Som Steigan opponerer de mot en påstått fortielse fra de «politisk korrekte». Hvor nær Steigan er disse miljøene metodisk sett er forstyrrende.

For Steigan og hans nye venner er neppe positive nyheter om Malmø spennende. Kriminaliteten i Malmø har for eksempel sunket i 5 år på rad, og registrert kriminalitet i 2014 var lavere enn i 1996.

80 % av innbyggerne i Malmø føler seg trygge ifølge en nyere undersøkelse. Mulig de kjeder seg.

Hva man kan se og ikke se i Malmø
Positive utviklinger til tross, Malmø har så klart sitt å stri med. Og Malmø har neppe vært en bare kjedelig og velordnet by. Malmø er en relativt stor havneby som kan være inngangsport for det meste, nær København og kontinentet, en by hvor det ikke er utenkelig at det utvikler seg et kriminelt marked. På 1990-tallet ble byen påvirket av organisert kriminalitet da rivaliserende MC-organisasjoner med base i København etablerte seg der. Utviklingen av et kriminelt marked har angivelig hatt negativ påvirkning på flere lokalsamfunn. I deler av byen er arbeidsledigheten skyhøy. Slike materielle fakta bør være grunnleggende om man virkelig vil analysere problemer i Malmø. Men ikke for Steigan og hans nye venner.

For noen år siden gikk en rasistisk seriemorder løs i Malmø og terroriserte hele byen. I sin egen forestillingsverden forsvarte han vel en «svensk kultur». I 2014 ble Malmø og andre svenske byer rammet av en fascistisk inspirert voldsbølge.

8. mars 2014 lyktes nazister i et angrep på antirasistiske og feministiske aktivister nært å drepe en aktivist. Etter dette fikk den antirasistiske aktivismen i Malmø og hele Sverige et gjennombrudd. De store antirasistiske demonstrasjonene og annen sosial aktivisme viser et solidarisk Malmø. Et Malmø der folk bryr seg om hverandre.

Steigan var altså i Malmø for en del år siden, og husker en velordnet, kjedelig by. Jeg har ikke vært i Malmø, men kona mi var der i fjor. Da møtte hun en hyggelig innfødt som var med i en kriminell gjeng på 1970-tallet og som sa at det alltid hadde vært mye kriminalitet i Malmø. Hun møtte også en annen, mindre hyggelig svenske som kastet fulle ølbokser etter feministdemonstranter i Malmøs gater. Ellers husker hun en trivelig by. Hva man kan, og ikke kan, legge merke til i Malmø!

Påls rette adresse
Påls rette adresse er islamofobiens kaklegård.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

63 kommentarer på Pål sine høner – Steigans Malmø og islamofobiens kaklegård

 1. AvatarBirger Rieb // 2015-07-31 kl 22:04 //

  Dette er sykt. Finnes ikke annen person i Norges rike som bidrar til politisk informasjonsformidling så seriøst som Pål Steigan. En må huske på at Norge er et lukket land. En selger ikke lenger seriøse utenlandske aviser her til lands. De påstår det er ikke lønnsomt.
  Hele dette skriveriet her består bare av løse påstander som ikke henger på greip.
  Dette her er fullstendig upolitisk visvas som tjener ikke til noe annet enn skitkasting, og å holde liv i de udokumenterte ryktene at Pål Steigan er rasist.
  Konklusjonen er horribelt dum : «Påls rette adresse er islamofobiens kaklegård.»
  Hvordan kan man tillate slikt i Radikal Portal ?

  • AvatarAnders Daleng Haukedal // 2015-08-01 kl 03:43 //

   «Norge er et lukket land» kan du utdype i hvilken kontekst og land det er målt opp i mot?

   • AvatarBjarte Møller Bjørge // 2015-08-01 kl 11:01 //

    Birger Rieb, du forholder deg ikke til den meget presise og konkrete kritikken som fremmes har. Er Steet ikon og kritikk av han bør rammes av denkverbot? Skjønner ikke din agenda. Hva slags radikalisme er dette.

    • AvatarBirger Rieb // 2015-08-01 kl 11:49 //

     Bjarte Møller Bjørge, jeg har lagt merke til at du har lagt deg Pål Steigan for hat, og kommer i ny og ne med noen ukontrollerte utblåsninger. Dette er en sak som jeg aldri har forstått grunnen for verken hos deg eller noen andre som kommer med de samme rasismebeskyldningene. Denne hatkampanjen her, uten noen objektiv forklaring, manglende enhver logikk, er verre og mer skadelig for den såkalte venstresiden, som dere påstår å tilhøre, enn den verste propagandaen som kunne komme fra ytterste høyre, og da mener langt utenfor Frp sitt visvas. Dette er Rufmord, som de kaller det på tysk, karakterdrap. Dere som driver med det er en gjeng filistere.

     • AvatarBjarte Møller Bjørge // 2015-08-01 kl 12:07 //

      Dette er bare tøys og intet annet enn et personangrep, Birger Rieb. Du forholder deg fortsatt ikke til den konkrete kritikken i Kvilhaugs artikkel. den er meget saklig og faktabasert. Steigan er ikke et personlig, men et politisk problem. At du blir så emosjonell på dette er beklagelig for debatten.

   • AvatarBirger Rieb // 2015-08-01 kl 11:54 //

    Filisterspørsmål ! Vil anbefale at du leser deg litt opp her, og tar noe mer ansvar for å informere deg selv vha. tilgjengelige kilder. Norske media har en nyhetsformidling som ligner bygdeavisene sitt utvalg i andre land vi liker å sammenligne oss med. Dette gjelder helt spesielt hjernevaskingen som de driver med i sine politiske spalter og kommentarene.

  • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-01 kl 14:59 //

   Hvordan kan man si at Norge er et lukket land med pip åpen internet tilgang? Må i såfall vaere det norske folk som er et lukket folk og eller preget av konkurranse og folks streben etter å opprettholde konkurransefortrinn (ved å begrense tilgang til informasjon/kunnskap noe som Pål Steigan også gjoer seg skyldig i ved å selektere informasjon, dvs ikke vaere objektiv). Og det er ikke unaturlig og et problem som er isolort til Norge eller land som vi liker eller ikke liker å sammenligne oss med og har fatt Kong Muhammed VI av Marokko til å utrykke foelgende (synd vi har balleklippet vår konge og fjernet det moralfilosofiske fundamentet som religion er (Men det var kanskje for korrupt/perverert likevel?) og dermed stilt landet åpent for polyteistisk kamp (inkluderer politisk avgudsdyrking) og ego bevissthet (les kaptialinterresser)):

   «I have repeatedly advocated a deep reform of this vital sector in
   order to rehabilitate the Moroccan school and enable it to achieve its
   educational and development mission.

   In this regard, I have
   entrusted the Higher Council for Education, Training and Scientific
   Research with a mission to evaluate the implementation of the National
   Charter for Education and Training and develop a comprehensive strategic
   vision to reform the education system in our country.

   To understand the
   scope of this reform, a question has to be asked: will the education
   our children are receiving today in state-run schools help secure their
   future?

   Let us be serious,
   objective and honest: why do so many Moroccans rush to get their
   children enrolled in foreign-status schools and private schools despite
   their prohibitive costs?

   The answer is clear: they are looking
   for appropriate education, based on open-mindedness, critical analysis
   and foreign language acquisition, which will enable their children to
   access the job market and start their professional lives.

   Despite
   allegations here and there, I do not think openness to foreign
   languages and cultures will undermine our national identity, but rather
   enrich it. Moroccan identity, thank God, is deeply-rooted and
   diversified, with both European and African components.

   I studied in the Moroccan state school, with its syllabi and curricula, but I have no problems with foreign languages.»

  • AvatarLuminous // 2015-08-03 kl 13:49 //

   Mine erfaringer etter å ha skrevet utallige kommentarer på radikalportal sier at en slik konklusjon passer perfekt inn!
   Det kan virke som om ønsket er en sterkest mulig polarisering slik at en unngår å bli enig, hva skal en da fylle dagene med?

  • AvatarNilsAmund // 2017-09-22 kl 17:20 //

   Hei Dette er presist. Men HVOR i Radikal Portal står at Steigan er er rasist. «Når jeg ser en kvinne i niqab som leier på tre førskolejenter i hijab,
   ser jeg et kvinnefengsel med barnemishandling på slep. Mine venner på
   venstresida ser et spennende kulturelt innslag i bybildet.» Ja. Steigan har rett til å si det uten å få slikt stempel.

 2. Pål Steigan har tatt av seg de ideologiske brillene og ser verden slik den framstår. I motsetning til artikkelforfatteren som ser verden med ideologiske briller alla Steigan på søtti-tallet. Unnfallenheten ovenfor muslimske kvinner som usynliggjøres er en skam for en som kaller seg sosialist.

  Også i Groruddalen synker tilsynelatende kriminaliteten. Rett og slett fordi folk som flytter inn kommer fra en kultur uten tillit til politi. Og dermed ikke anmelder lovbrudd. I svenske forsteder så lager man heller sitt eget «politi». Som man må betale beskyttelsespenger til. Hvis man ikke jevnlig vil ha geskjeften sin ramponert.

  • AvatarBjarte Møller Bjørge // 2015-08-01 kl 11:08 //

   Du har forlest deg på floskeljournalistikk. Hvorfor ikke skrive kommentarer under fullt navn? Det er mye ryddigere. Særlig i slike smygende moraldebatter.

  • Fascinerende hvordan ting kan snus etter som det passer ønsket ramme. I Norge blir voldtekter begått av våre nye landsmenn bortforklart med såkalte mørketall når det kommer til voldtekter begått av etniske nordmenn. Da er det helt greit å spekulere i voldtekter fordi de ikke er anmeldt.

   Derimot kriminalitetstall i Malmø kjøpes med hud og hår. For det er jo helt utenkelig at i et slikt klima som råder i Malmø, så velger folk ikke å anmelde.

  • AvatarThorgeir Bredesen // 2015-08-07 kl 14:58 //

   «Pål Steigan har tatt av seg de ideologiske brillene og ser verden slik den framstår.»

   Nei.

 3. AvatarBjarte Møller Bjørge // 2015-08-01 kl 11:03 //

  Meget god og velskrevet analyse. På tide med et kraftig oppgjør med raddisrasisten Steigan. Og han er ikke bare en dinosaur, det er flere av dem der ute i samme ærend.

 4. Absolutt en betimelig artikkel som nyanserer bildet av Steigan litt.

 5. AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-01 kl 14:00 //

  Har fått med meg litt om hva Steigen har skrevet om islam og det holder ikke mål intellektuelt men er farget av manglende kunnskap/forståelse og dertil hørende fordommer. Trist å se en god og aktiv skribent vise så stor mangel på evne å skille religion, kultur og menneskelig natur. Ingen er tjent med å la folk som perverterer religion for sin egen interesse få definere religionen og dermed «legitimere» og kamuflere sin egentlige agenda og ego bevissthet, kanskje bortsett fra folk av samme kaliber som er ute etter makt, innflytelse og posisjon. Enhver med et minimum med intellektuell kapasitet burde evne å forstå at selve trosbekjennelsen er antirasistisk og at det er polytheismen som er islams hovedmotstander. Vel med mindre du prøver å hevde deg selv som småkonge eller proletariatets store redningsmann og guru.

 6. AvatarMesserschmidt // 2015-08-01 kl 21:49 //

  I stedet for å stole blindt på Oisin Cantwell (hvem er det, forresten?) kunne heller artikkelforfatter Kvilhaug gått inn på bra.se og laget sin egen statistikk, for her kan man plukke og velge kriminalitetstype og ikke minst område. Utvalget går ikke lenger tilbake enn 1996, så det er tydelig at Cantwell, som artikkelforfatter Kvilhaug støtter seg blindt på, har brukt denne siden.

  Noen eksempler:

  Voldskriminalitet; herunder drap og drapsforsøk, mishandling, voldtekt – dere skjønner tegningen. Økning fra 2590 i 1996 til 5084 i fjor.

  Dette ser ut som en dobling for meg.

  Seksualforbrytelser: fra 269 anmeldelser i 1996 til 631 i fjor. Altså en økning på over 130%.

  Kategorien som heter «Hot-, kränknings- och frihetsbrott» svinger det også av. Fra 2886 anmeldelser i 96 til, hold dere fast, 7317 i fjor! Prosentene begynner å bli svimlende, men dette er altså en 153% økning.

  Vi fortsetter med «skadegörelse, inkludert mordbrand»: Fra 3133 i 1996 til 5060 i fjor. Jaja, mennsan.

  Men så finner vi det som gjør at Oisin Cantwell og artikkelforfatter Kvilhaug velger å se lyset. Antall anmeldte bilinnbrudd har gått ned fra 11393 i 1996 til 5411 i fjor. Altså mer enn en halvering! Fantastisk! Også rubrikken for tyveri, ran og heleri lyser i sin progressivitet: Fra 33326 i 1996 til 27113 i fjor. En solid nedgang på over 6000 altså. Og inkludert de 6000 færre anmeldelsene for bilinnbrudd har man forlengst spist opp økningen i voldskriminalitet, voldtekter, skadegjørelse, trusler, krenkelser og frihetsberøvelse. Man har altså fått en voldsom økning i den verste typen kriminalitet, men kriminaliteten generelt, den har gått ned den! Kan dere tro det!

  Nå vil det for de fleste, bortsett fra Oisin Cantwell og artikkelforfatter Kvilhaug, se litt merkelig ut at de verste kriminalitetstypene skyter i været, mens det de fleste til tross for ubehaget kommer seg videre fra: bilinnbrudd og simple tyverier; faller betydelig. Av dette kan man gå ut fra ett av to:

  1) Biltyvene og lommetyvene har kuttet og nasking og begynt med drap og vold i stedet for.

  2) Folk har sluttet å anmelde biltyverier og lommetyver – fordi politiet må velge å prioritere eksplosjonen i grov kriminalitet.

  Vi vanlig dødelige heller nok mot variant 1), men Oisin Cantwell og artikkelforfatter Kvilhaug har nok forstått noe vi ikke har forstått.

  PS: En annen ting som faller drastisk i Malmö (i tillegg til kriminaliteten, da) er antallet jøder i byen. Fra 6000 for noen år siden til 3000 i dag. Men det har sikkert ingenting å gjøre med stedeværelsen til de-dere-vet. Alt skyldes som kjent strukturer.

  • Avatarlars hagen // 2017-03-16 kl 12:05 //

   Takk for at du kler av denne tåpelige kronikken så ettertrykkelig. Det er sjelden man leser så mye ureflektert og uinformert vås som i dette bidraget fra artikkelforfatter Kvilhaug. Er det mulig?

 7. Kvilhaug bruker statistikk på en kreativ måte, tilsynelatende for å skape et uriktig bilde av Pål Steigan, som er kjent for å begrunne sinne meninger med bred kunnskap og harde fakta. Jeg siterer Kvilhaug: «Kriminaliteten i Malmø har for eksempel sunket i 5 år på rad, og registrert kriminalitet i 2014 var lavere enn i 1996.» I innlegget om Malmø fokuserer Pål Steigan på grov voldskriminalitet, med bruk av håndgranater og bomber. Denne typen kriminalitet øker kraftig i Malmø i den perioden som Kvilhaug henviser til i sin generelle kriminalitetsstatistikk. Skyting, bomber og håndgranater assosieres ofte med krig og terror. Jeg siterer Jenny Stiernstedt oh Erik Paulsson Rönnbäck i Svenska Dagbladet 2. februar 2012: Vapenvåldet ökar mest i Malmö. Malmö sticker ut från resten av Sverige i antalet våldsdåd där vapen finns med i bilden. Under de senaste fem åren har anmälningarna mer än dubblerats. Jeg siterer Sydsvenskan 24. juli 2015; – När grovt kriminella agerar så att Malmöborna blir otrygga och angriper myndigheter, då är det ett hot mot demokratin, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh. Kvilhaug spiller også ut islamofob kortet mot Pål Steigan. Dette kortet er det mest effektive i venstresidens arsenal av retoriske våpen. Islam er som kjent en ny rase, og ikke lenger en religion. Derfor er all kritikk der islam blir nevnt en form for grov rasisme. Alle som våger å stille spørsmål ved hvor positivt og berikende islam er blir raskt stemplet som islamofobe. Derfor vil jeg bare forsikre leserne om at Islam ikke er kvinnefientlig, homofientlig, patriarkalsk og middelaldersk. Islam er fredens religion og bruk av hijab representerer det ypperste av feminisme, mangfold (det er jo innlysende at uniformering styrker mangfoldet) og toleranse. Vi på venstresiden må snart forstå at det mest prinsippfaste standpunkt er å høylydt kritiserer homofientlige holdninger i Statskirken og holder kjeft om de samme holdningene i moskeene. Statskirken er intolerant og bakstrebersk religion som må kritiseres, islam må vi behandle med den største varsomhet for å unngå at muslimene og de snille imamene ikke skal føle seg krenket. Uten slike viktige prinsipper er den kritiske venstresiden fullstendig prisgitt de islamofobe. Vi må ikke glemme at Karl Marx har sagt at «Islam is not the opium of the people».

  • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-02 kl 15:18 //

   Islam er fortsatt en religion men folk som blant annet deg som ikke evner å forstå at mennesker er fulle av feil og svakheter (interessant psykologisk å spekulere over hvorfor) prøver stadighet å modifisere islam for å kunne plassere det onde utenfor mennesket.

   • Feil og svakheter forsvinner ikke ved at de ignoreres eller ties ihjel. Det er åpenbart at enkelte retninger i islam for tiden leder kappløpet om å produsere det største religiøse vanviddet. Katolikkene og Scientlogene følger etter min mening på andre og tredjeplass i denne sørgelige «konkurransen». Hvis du føler deg urettferdig angrepet av det jeg skriver bør slutte å ta alt i verste mening og forsøke å tolke det jeg skriver i beste mening.

    • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-02 kl 17:20 //

     Kritiser folk for hva de gjør og slutt å skyld på noe annet så er alt vel. Og nei jeg er meg og driver ikke å identifiserer meg med et kollektiv så jeg føler meg ikke urettferdig angrepet dessuten er jeg av den gamle skolen som setter min ære i å forsvare andre, helst den svake part.

     • Å forsvare den svake part er ofte nobelt, men kanskje ikke alltid riktig. Hva gjør man når partene er like sterke? Må man å ta stilling i enhver konflikt? Hva gjør du når fanatiske shia og sunni muslimer kjemper mot hverandre med barbariske midler? Heier på den svake part?

     • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-02 kl 18:57 //

      Den svake part i det tilfellet er helt vanlig Shia og sunnimuslimer som ikke har noenting imot hverandre og nekter å ta part i grådige menneskers streben etter makt og kontroll for å berike seg selv. Servere er de demokratene til å bli drept eller drevet på flukt.

 8. AvatarThomas K // 2015-08-02 kl 16:49 //

  Jeg har nå lest Steigans svar (på sin blogg) og, vel, det var nesten skuffende forutsigbart. 1) Steigan mener seg personangrepet (og brunskvettet). Forventet. Men jeg skriver ikke ut fra et intenst ønske om å angripe personen Pål Steigan. Jeg går systematisk og presist inn i hans rammefortelling og agenda; jeg analyserer hans metode, karakteristikker og fremstillinger, og jeg kommer ut med en konklusjon som jeg mener er berettiget. Når Pål Steigan da beskylder meg for et personangrep, som forventet av erfaring, passer det også godt inn i den offer-rolle som karakteriserer den innvandringskritiske og såkalt «islam-kritiske» strømning, hvor jeg plasserer hans fremstillinger. 2) Pål Steigan tar ikke (forstår ikke?) kritikkens kjerne, at han driver en dobbeltkommunikasjon, hvor han «stiller et åpent spørsmål» samtidig som han systematisk legger forutsetninger som passer hans agenda. 3) Steigan går utenom kritikkens kjerne og finner, som jeg ventet, det han kunne tyde som mitt «svake» punkt, at jeg på en eller annen måte bagatelliserer problemene i Malmø. Det jeg virkelig har gjort er å vise til at det også finnes statistikker (skrevet om i en kronikk med lenke til) som viser positive trender og at det finnes en nyere undersøkelse (igjen med lenke til artikkel) hvor 80 % svarer positivt på spørsmål om trygghet og velvære i Malmø. Det jeg ville poengtere var at slike nyheter ikke er innunder radaren til Steigan og hans nye venner, fordi slikt stoff ikke passer inn i deres agenda med Malmø. Så, i stedet for å ta kjernen i kritikken jeg gir ham, går han løs på en diskusjon om omfanget av vold og kriminalitet – som om det egentlig var det vi diskuterte, og ikke det karakteristiske ved han og hans nye venners agenda – koble innvandring og muslimer til et tilsynelatende blindt, formålsløst kaos. 4) Steigan avslutter så med et avsnitt om fundamentalister, som en sekulær innvandrerkvinne (når innvandrere ikke er religiøse blir de gjerne nevnt som sekulære, mens vi andre som ikke er religiøse blir antatt som selvfølgelighet), en viss Zelia Dagli, som jeg ikke kjenner mer til, opponerer mot. Og da er vi jo tilbake til start, egentlig, det skytes og brukes eksplosiver i Malmø, det har gått løpsk, og denne gang kobles til fundamentalistiske muslimer, forrige runde kobles det til muslimer med æres-kultur. At voldsepisodene Steigan referer til har med organisert kriminalitet og gjøre, og som jeg alt har skrevet om, et kriminelt marked som jo godt kan tenkes å rekruttere i Malmøs sosiale problemer, spiller ingen rolle for Steigan og hans nye venners agenda. Bildet de vil ha er bomber, kaos og muslimer, i god tradisjon med Bush sin krig mot terror og annen kolonialistisk skildring av arabere, muslimer etc. oppgjennom, til legitimitet for imperialisme, rasisme og sosial urett. Steigan er skuffende forutsigbar.
  .

  • Thomas K: Jeg er trolig en av de du omtaler som » hans nye venner» og det var jeg som tipset Steigan om utviklingen i Malmø. Den store konteksten for tipset er min og Påls store bekymring for at nazilignende bevegelser får større oppslutning i Scandinavia. Vi er også bekymret for at oppslutningen om Sverigedemokratene øker. Jeg har ingen hateful eller brun agenda. Min agenda er at venstresiden må ta negative sider ved innvandring og islam på alvor, for å unngå at nazilignende partier skal oppslutning og innflytelse. Å automatisk tro at det skjuler seg mørkebrunt grums bak enhver uheldig formulering eller sitat sier ofte mer om tolkeren enn den som blir tolket. Slik jeg ser det har du ikke godt nok belegg for å hevde at Steigan har en skummel agenda og at han skal ha etablert en kobling mellom hendelsene i Malmø og militant islam. Jeg er skikkelig lei av at islamfob kortet blir spilt ved den minste antydning til brudd på det rådende konsensus på venstresiden, og jeg frykter at det setter en stopper for mange viktige debatter. Kanskje kan det være smart å anta at folk ikke har de verste baktanker og fæle agendaer når de skriver om kontroversielle ting? Personlig så uttrykker jeg meg langt mer bastant om dette temaet enn om de fleste andre, fordi jeg vil heller overdrive enn å forsøke skjønnmale mine standpunkter. Reaksjonene utblir ikke. Jeg blir titt og ofte beskyldt for å ha en slik agenda som du antyder i ditt innlegg om Steigan. Det er jo litt komisk, siden jeg er en «aktiv raseblander», som kun er skeptisk til min egen rase. Jeg tror du har helt rett når du sier at mafiakonflikter er hovedmotoren i de omtalte udådene i Malmø, men bildet blir ikke fullstendig hvis du sensurerer bort det faktum at mange av de involverte har en helt bestemt bakgrunn. Det dreier seg etter alt å dømme om en albansk mafia, med hovedsaklig muslimer som aktører (ikke de ivrigste moskegjengerne og ingen påviste bånd til ISIS eller lignende). Etnisitet og religion er ikke forklaringen, men det er heller ikke totalt uvesentlig, hvis vi ønsker å se hendelsene i et større europeisk perspektiv. Det som skjer i Malmø er ikke typisk og det vil neppe skje over alt, men det har skjedd og det har årsaker. Ut fra det jeg har lest på norske og svenske politiforum er det kamp om den lukrative narkotikasmuglingen og omsetning som har utløst voldsspiralen, med skyting, bomber, mordbrann og håndgranater.

  • AvatarMesserschmidt // 2015-08-02 kl 19:34 //

   Jeg elsker dette. Person 1 (deg) går på spilleren, ikke ballen – og bryter også egne debattregler. Person 2 (Steigan) mener seg utsatt for personangrep. Person 1 mener Steigans reaksjon er typisk for de «krefter» han nå representerer. Altså: Er personangrepet berettiget er han rasist. Er personangrepet på feil grunnlag vil han forsvare seg, og da er han også rasist. En vaskeekte Catch 22. Og dere får støtte fra Fritt Ord for å kjøre denne siden?

   Du burde heller svart på mitt innlegg lenger oppe. Malmø er en by med eksplorerende kriminalitet, og din venn Cantwells påstand om at kriminaliteten går ned og som du støtter deg på er en blank løgn.

   Steigan kobler ikke noe som helst til muslimer. Det er det du som gjør. Dette er virkelig ille. Du skulle virkelig prøve å lese innlegg om dette fra folk på høyresiden, og sammenligne. Steigan er så forsiktig at det blir som et svakt blaff i vinden. At du slenger ut islamofobi- og rasistkortet er en hjelpeløs refleks.

   (Og bruk avsnitt, for Guds skyld.)

  • AvatarBjarte Møller Bjørge // 2015-08-04 kl 18:31 //

   Hahaha. Jaggu fikk du røyka ut en pen liten liga.

 9. Du gjør minst to store feil i dette innlegget:
  1) Du drar rasismekortet uten at jeg ser at det er grunnlag for dette.
  Dermed forsimpler du debatten allerede i utgangspunktet.
  2) Du misbruker statistikk ved å vise til nedgang i generell kriminalitet i motsetning til å ta fatt i utgangspunktet, som var grov voldskriminalitet.

  Erling Grape

  • AvatarMrBlazeAxe // 2015-08-03 kl 18:38 //

   Kan du vise meg hvor Kvilhaug drar rasismekortet? Klarer ikke helt å finne den biten av teksten.
   Er forøvrig enig med deg når det gjelder feilaktig framstilling av statistikk, det er aldri greit og ødelegger grunnlaget for at man skal kunne ha en informert debatt om emnet.

   • AvatarMesserschmidt // 2015-08-03 kl 19:48 //

    Artikkelforfatter Kvilhaug kaller selvsagt ikke en blodsbror for rasist. Steigan kan vel godt få vende tilbake til den innerste, progressive (haha) krets om han legger seg flat nok og beklager og unnskylder så blekket spruter. Inntil videre har vi bare noen fine «guilt by association»:

    «I innlegget «Hva skjer i Malmø?» tar Steigan skrittet ut i helhjertet støtte til den såkalt «islam-kritiske» bevegelsen.»

    «Hva man tenker i Rødt om at en profilert veteran motarbeider partiets antirasistiske aktivister vet jeg ikke.»

    «Et kjennetegn ved islamofobi, er dehumanisering og depersonifisering av muslimer.»

    «Men ikke for Steigan og hans nye venner.»

    «Påls rette adresse er islamofobiens kaklegård.»
    Forøvrig svært skuffende at artikkelforfatter Kvilhaug ikke har korrigert de løgnaktige påstandene om kriminalitetsfallet i Malmö, som han har slukt rått fra den helt ukjente Oisin Cantwell.

    • AvatarMrBlazeAxe // 2015-08-03 kl 19:59 //

     Vil nå ikke si at han er helt ukjent, han er nok bare ikke så kjent her i Norge. Litt sånn som Marie Simonsen ikke er videre kjent i Danmark eller Sverige.

     Statistikk skal man uansett ikke sluke rått, det er i utgangspunktet så utrolig lett å trikse på tall når man skal legge fram informasjon på denne måten at man virkelig burde gå forskningen i sømmene.

   • Blant annet i tillegg til å forsøke å knytte Pål Steigan til Pediga og Max Hermansen, skriver Kvilhaug dette:
    «Hva man tenker i Rødt om at en profilert veteran motarbeider partiets
    antirasistiske aktivister vet jeg ikke. Men ettersom både Rød Ungdom og
    Rødt Oslo var tilsluttet alliansen Oslo mot PEGIDA, antar jeg at det kan
    komme noen reaksjoner. Antirasister generelt bør reagere.»

    Nei, Kvilhaug sier ikke direkte at Steigan er rasist, men blant annet dette avsnittet forsøker å knytte Steigan opp til det som antirasister må reagere på.
    Hva er det antirasister må reagere på?

    Synes du dette er en redelig og fruktbar debattmetode fra Kvilhaugs side?

    Erling Grape

   • AvatarThomas K // 2015-08-04 kl 20:38 //

    Statistikk var i og for seg ikke et hovedpoeng for meg. Mer et poeng at positive trender ikke snakkes om når malmø stadig brukes til eksempel fra en del hold. Om trygghetsundersøkelser skulle jeg nok til den ene lenka presisert »i siste undersøkelser» – der tall artikkelen viser til var henta for 2012 og sist i 2014 i respektive. En skriveblings.

  • AvatarThomas K // 2015-08-04 kl 20:55 //

   Mener du en oppvakt og orientert fyr som Steigan ikke vet hva han spiller på og sparker til med mantra fra den norske avleggeren av Pegida som mellomtittel til en spekulativ, antydningsvis kobling mellom bombevold og muslimer med æreskultur? Jeg har ikke kalt han rasist, forøvrig. Til statistikker – hovedpoenget lå ikke der (se mitt innlegg mot bånn her) men jeg innrømmer en mulig presisjon av formuleringen «nyere» til feks «de siste» eller så – (se mitt svar til Blaze like under her)

 10. AvatarStåle Holgersen // 2015-08-03 kl 10:59 //

  Jeg synes teksten fra Steigan er virkelig dårlig. Han vet ingenting om Malmö. Men han har tydligvis lest at det finnes mange innvandrere i byen og ser på nyhetene at det sprenges bomber. Da blir 1+1=3, og Steigan bruken sjangen til å mistenkliggjøre innvandrere.

  Om det viser seg at det er Bandidos som står bak mange av bombene (meg bekjent har de tradisjonelt styrt Malmös underverden, mens HA har styrt Köben og Helsingborg), skal Steigan da ta ett oppgjør med «vitheten», og den «skandinaviske kulturen»? Med 99,9% sannsynlighet kan vi si at det er menn som står bak bombene, skal Steigan ta ett oppgjør med «maskuliniteten»? Malmö er en veldig økonomisk segregert og klassedelt by – hvorfor bryr ikke marxister som Steigan seg om dette? Jeg tror det generelle svaret på alle spørsmålene, er at Steigan ikke bryr seg om å faktisk forstå Malmö – dette handler primært om å mistenkeliggjøre innvandrere.

  Og bare to små ting til:
  i) Å påstå at invandring ikke diskuteres i Sverige er bare tull. Det diskuteres absolut hele tiden. Men det er riktig at det i media diskuteres noe forskjellig fra norge. Men jeg vil legge til: på en bedre og mer nyansert måte enn i Norge.

  ii) Steigan viser i sin tekst til «opptøyer» i Rosengår den 23. juli 2015: http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdsamma-upplopp-i-malmo/. Dette er fra 2008. Men det er jo ikke så lett å vite, når man ikke vet noe om byen.

  Mvh. en ekte «innvandrer i Malmö».

  • AvatarMesserschmidt // 2015-08-03 kl 14:10 //

   Hvis det er MC-bander som står bak alle bombene skal man gjøre som man gjør nå – prøve å knuse bandene. Og er det innvandrere fra nord-Afrika og Midtøsten skal man til bunns i kulturen og finne ut hvorfor de ter seg så ræ*a dårlig. Eller er det rasisme da, siden MC-bander er hvite (og sikkert stemmer SD) mens innvandrere – venstresidens nyadopterte substitutt for den ikke lenger eksisterende arbeiderklassen – er svake og trenger forståelse og forsvar og ti runder i marxismekverna for å virkelig fjerne et hvert individuelt ansvar? Ikke godt å si, gitt. Venstresiden er full av herlige paradokser. Er dere likeforståelsesfulle med alle grupper som lager bråk – får høyreekstreme også renvaskelse for sin kvalme, eller tør dere da røre ideologien og historien bak?

   Artikkelen, som forøvriger udatert, er fra 2008 ja. Han kunne jo sikkert valgt en nyere artikkel – opptøyer er det jo hvert år i Rosengård, I tillegg til 15.000 innbrudd, balkongbrudene, æreskulturen og alt dette som venstresiden lukker øynene for fordi de egentlig er aller mest interessert i seg selv og sin ære og ikke vil assosieres med den fæle høyresiden som har påpekt disse problemene i årevis.

   Men det er fint det. Marginaliser dere selv så mye som dere kan. Og når dere nå graver deres egen grav, grav den dyp nok, for det er mange som skal oppi 🙂 Når jeg leser tråden under dette innlegget skjønner jeg mer og mer hvorfor den tidligere progressive venstresiden som politisk alternativ er steindødt i Europa og ikke kan oppnå mer i Norge enn noen slengere i kommunestyrer rundt omkring. Berøringsangsten er total, feigheten komplett.

   • AvatarStåle Holgersen // 2015-08-03 kl 15:19 //

    En forskjellen på Norge og Sverige er at det er EDNA flere småbrune nettroll i Norge. Hejdå!

    • AvatarMesserschmidt // 2015-08-03 kl 15:27 //

     Takk for at du på simpelt, men likevel subtilt vis understreker mitt poeng til det fullkomne. Guilt by association, litt brunskvetting, mangler bare hitlingen nå så skulle jeg sendt en medalje til deg i Malmö. Et vekselvis underholdende og deprimerende syn å observere tidligere ånsfrender utenfra.

  • Jeg er enig med deg i at Steigans innlegg ikke var spesielt bra. Du kommer også med innvendinger som er verdt å diskutere. Men det Thomas Kvilhaug gjør, er å stemple Steigan som rasist og plassere han i samme bås som Max Hermansen og PEGIDA-folkene. Slike debattinnlegg fra folk som kaller seg sosialister, ser jeg kun tjener de virkelig høyreekstreme og islamofobe.
   Uansett kvaliteten eller ikke på Steigans debattinnlegg, i den båsen fortjener han ikke å plasseres.

   Erling Grape

   • AvatarMesserschmidt // 2015-08-03 kl 19:54 //

    Det Kvilhaug gjør er å bygge lage et stort tablå for å bygge opp et bilde av Pål Steigan, der man skal gis inntrykk av at Steigan er en person man ikke kan stole på. Helt i begynnelsen av innlegget kan man lese «Men tilbake til artikkelen «Hva skjer i Malmø?» senere. Dette er illustrerende til det fortvilende. Ville det ikke være nok å kommentere innlegget saklig? Å nei du. Først frata Steigan ære, så etterhvert, men allikevel akk så sekundært, touche innom noen få punkter i innlegget hans. Basert på helt feilaktig informasjon fra stadig like ukjente Oisin Cantwell om kriminalitetsutviklingen i Malmø. (Fra 46000 anmeldelser i 1996 til 59000 i 2014). Dette er venstresidens skrekkabinett til fri utstilling. Personfokus, sinnelagsetikk, guilt by association og skamprojisering i første rekke, så litt argumenter til slutt. Skremmende. Ingenting har forandret seg siden Moskva i 1937 – bortsett fra at Steigan selvsagt vet at Radikal Portal ikke er noe å bruke tid på.

   • AvatarStåle Holgersen // 2015-08-04 kl 09:42 //

    Erling: jeg er enig at det ikke alltid er mest produktivt å diskutere om noen «er» rasist eller ikke (dette kan lede til ett syn hvor rasisme er iboende egenskaper hos folk, og leder ofte til skyttergravskriger). Mange av oss – noen dog langt oftere enn andre – kan si ting som ubevisst er preget av fordomsfulle holdninger og hverdagsrasisme. Pål Steigan sin tekst er utvilsomt et eksempel på dette. Å først skrive at det er mye bomber i Malmö, og at deretter ut av intet begynne å mistenkliggjøre «innvandrer» generellt (indirekte: bomene er på grunn av for mye invandring), er VELDIG provoserende for de av oss som bor i Malmö og har nære relasjoner til innvandrere. Om du kjenner Steigan må du gjerne be han skjerpe seg, for dette holder ikke. Og i tillegg: om slike «hverdagsrasistiske sleivspark» gjenntar seg ofte nok, har jeg ingen problemer med at folk trøttner og begynner å kalle han rasist. Men jeg håper han skjerper seg før vi kommer dit.

  • AvatarThorgeir Bredesen // 2015-08-07 kl 14:57 //

   Innvandrerne er alltid uskyldige. De er dinduer. (google: dindu / dindu nuffin.)

   De eneste som har gjort noe galt i verden er hvite menn. Selv om rase er en sosial konstruksjon.

 11. AvatarLuminous // 2015-08-03 kl 13:43 //

  Artig at Kvilhaug bekrefter Steigans påstand:

  «Når jeg ser en kvinne i niqab som leier på tre førskolejenter i hijab, ser jeg et kvinnefengsel med barnemishandling på slep. Mine venner på venstresida ser et spennende kulturelt innslag i bybildet.»

  Ja vel? Så dette levner oss «venner på venstresida» to alternative måter å se folk på, hvor vi i begge tilfelle ser «de andre» – enten som et «spennende kulturelt innslag», eller et «kvinnefengsel» som «sleper» etter seg «barnemishandling». Men hvorfor kan vi ikke bare se det vi ser – en kvinne med niqab og hennes tre barn med hijab? Altså, se mennesker og personer?

  Hvorfor vil ikke Kvilhaug ta innover seg at niqab nettopp er dehumanisering og depersonifisering av mennesker?

  Kvilhaug ordlegger seg godt men nok en gang er det ideologien som styrer og ikke et rasjonellt syn på virkeligheten.

  • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-05 kl 14:36 //

   Så du har ikke empati til å tenke ut en eneste grunn til at kvinner kan velge å kles seg sånn på egenhånd?

   • AvatarLuminous // 2015-08-05 kl 16:21 //

    Jeg bruker min empati på de kvinnene som blir «tvunget» til å gå med dette plagget. Når jeg ser hvor dårlig mange muslimske menn takler å se bar hud, har jeg derimot en viss forståelse for at de dekker seg. De «mennene» burde få gratis transport til nærmeste nudiststrand helt til de ikke reagerte på det mest naturlige av alt, nakenhet.

    «Gjentatte ganger skal Arquinigo ha blitt irettesatt for at hun er den hun er. Hun er også blitt kommandert til å bruke hijab og burka. En av de andre kursdeltakerne hevder det måtte være et krav – siden han ikke ville se kvinner uten full tildekking»

    http://www.rights.no/2015/08/kommandert-til-a-bruke-hijab-og-burka/

   • AvatarMesserschmidt // 2015-08-08 kl 14:24 //

    Du vet, når man snakker om f.eks kontantstøtte er venstresiden manisk opptatt av å snakke om alle de kvinnene som IKKE får velge frivillig. Men når det gjelder niqab, som er som en permanent utmelding av samfunnet da er plutselig friheten det viktigste igjen… forstå det den som kan.

 12. Det er jo fascinerende å se personer med tilhørighet til en ideologi som gjennom flere tiår sto i første rekke for å fremheve at religion var humbug og overtro.

  Men dette var som kjent i forhold til kristendommen. Derimot når det gjelder islam, så er det sannelig ikke maken til medløperi fra representanter for den samme ideologien. Hvor i all verden ble det av denne såkalte ateismen deres?

  • AvatarMesserschmidt // 2015-08-03 kl 18:00 //

   Skal man kritisere islam, går man i ledtog med høyresiden. Og da er veien kort til Fjordman, og da er man bare et steinkast unna 22. juli-reprise. Samt at innvandrerne, i kraft av å være stemmekveg og den nye underklassen, er omfavnet av venstresiden. Man kan ikke bare sånn helt uten videre gi slipp på dette prosjektet, for hvem skal man da henvende seg til?

 13. AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-04 kl 11:31 //

  Har «internasjonalen» blitt omskrevet og heter nå «nasjonalen»? Eller har vi rett og slett blitt husnegre?

  Litt interresant at folk fra venstresiden parrer seg med «islamkritikere» istedenfor å støtte opp under proletariatets kamp om retten til et livsgrunnlag (eller skal vi ikke klage over at det er dyrt å bo på jorden siden det inkluderer en gratis reise rundt sola hvert år?). Det er litt skremmende med tanke på en eventuell økonomisk krise at det er så mange tegn på at vi ikke har lært av hva som skjedde første halvdel av forrige århundre. Det er direkte nedrig å klandre svake grupper i samfunnet istdenfor å sparke oppover mot de som ikke bare har stryken til å skape gode levevilkår (og dermed redusere den kriminalitet som nødvendigvis følger sosial nød) men også penga til å gjøre det.

  Syk verden når liksom Pål Steigan har endt opp på lag med (eks)nazisten Ingvar Kamprad som rundstjålet sverige.

  http://www.bt.no/btmagasinet/Hovedsaken/Slik-lurer-de-store-seg-unna-skatt—med-Europas-velsignelse-3379469.html

  • AvatarRoah Alhamdulillah Eggdullah // 2015-08-04 kl 17:51 //

   Ironisk nok fant jeg en artikkel av Steigan som tar opp denne problematikken…

   http://steigan.no/2014/12/01/om-krisa-og-kampen-mot-fascismen-og-rasismen/

  • Syk verden når raddisene er blitt forsvarerne av de mest konservative mørkemennene i Norge i dag. Tenk det at etter å ha kjempet fram kvinnerettigheter og rettigheter for homofile så går venstresiden i kompaniskap med de mørkeste av de religiøse mørkemennene! Mørkemennene ler sikkert i skjegget over denne støtten.

   DETTE kompaniskapet er så sykt at du nesten ikke kan tro det..

 14. AvatarSteinar Nilsen // 2015-08-04 kl 17:19 //

  Så vidt jeg husker så regnet vi tidligere «Internasjonale Sosialister» som renegatvirksomhet.
  Det virker som artikkelforfatteren i sin ihuga internasjonale antirasisme önsker å frata immigranter med markert hudfarge personansvar ved egen voldsutövelse.
  Når det gjelder albansk mafia, Bandidos og HA så blir man ikke medlem der pga. immigrasjonsstatus eller hudfarge, men fordi man har et velutviklet kriminelt sinnelag. Personansvaret gjelder like fullt ved voldsutövelse.
  En del immigranter i Malmö må ha värt kriminelt anlagt för de kom. Man blir ikke yrkeskriminell sånn over natten bare fordi man kommer til et nytt land.
  Hvis artikkelforfatteren og hans organisasjon (IS) mener å gi fortrinn til internasjonal antirasisme fremfor personansvar for voldsutövelse for immigranter med markert hudfarge, så bedriver IS renegatvirksomhet i den sosialistiske leiren i Norge.
  Å avslutte hovedinnlegget med å servere islamofobkortet blir bare barnslig og plumpt. Alle oppegående mennesker ser at islam trenger en reformasjon. Man kan og hevde at det trengs en stor refomasjon uten å overdrive.

 15. AvatarStian Kristiansen // 2015-08-07 kl 16:22 //

  Asyl-dindus dindu nuffin: http://norvesna.no/asyl-dindus-dindu-nuffin/

  Dindu Nuffins: http://norvesna.no/dindu-nuffins/

  Det er viktig å huske at rase ikke eksisterer og samtidig at mennesker med mørk hudfarge aldri gjør noe galt. Dindu nuffin.

  Kun hvite er onde. Og som Steigan sier: Det spiller vel ingen rolle at både presidenten, statsministeren og talsmannen for parlamentet i Kiev/Ukraina er jøder. Og Igor Kolomoisky som sponser de verste nazi-bataljonene. Det er irrelevant. For jøder gjør aldri noe galt, akkurat som de mørke. Kun hvite mennesker er onde.

  For all del ikke les om jødene som styrer Ukraina: http://norvesna.no/jodene-som-styrer-ukraina/

 16. AvatarHenrik Martinsen // 2015-08-08 kl 05:22 //

  Selv er jeg av den oppfatning at rasisme kan være en god og konstruktiv ting i mange tilfeller. Hvite folkegrupper er en minoritet på verdensbasis. Derfor bør vi i Europa bli flinkere til å fokusere på bevaring av rase, nasjon og kulturarv. Slik at ikke hvite folkegrupper i hvite land blir en minoritet i sine egne landområder, eller på sikt blir utryddet. Utviklingen i Sverige er et dårlig utgangspunkt til å skape en trygg fremtid for våre hvite barn og barnebarn. Vi har fått et samfunn der folk knapt kan gå ut fra blokken hvor de bor, uten å risikere å bli overfalt av en gjeng somaliere, eller knivstukket av en person fra midtøsten. Det er en trist og uheldig utvikling.

  • Rasisme vil aldri være greit. Og det vil kladde til et veldrevet samfunn, for man er kørka nok til å la seg påvirke av faktorer som bør være helt irrelevant. For det er jo direkte kørk med scenarioet hvor en grunder går tapt og dermed skatteinntekter for vedkommende tilfeldigvis har en annen etnisitet.

   Derimot når det gjelder bevaring av nasjon og kulturrarv så er det en helt annen sak. De som kjempet og døde for Norge i forbindelse med ww2, de gjorde det hverken for multikulti, eller ikke-vestlige kjeltringer som kommer til Norge for å stikke gedigne sugerør ned i velferdskasser. De gjorde det for Norge, konge og 17.mai og de verdier som dette landet er tuftet på. Så av respekt til dem, så bør vi selvfølgelig bevare både land og kulturarv. Men det betyr ikke at de som kan være med bevare både land og kulturrav ikke kan være fra andre steder. Derfor er det synd at vi ikke har gjort vårt for å bidra til innvandring av de som i stor grad viser seg å integrere seg godt i samfunnet. Vi lever i en tid hvor vi står foran en eldreboom, det medfører at vi behøver arbeidskraft i f.eks eldreomsorgen. I stedet for å tro at ikke-vestlig innvandring, som i stor grad bidrar til fremtdige Ap/sv/rødt-sympatiserende NAV-klienter, vil hjelpe hvorfor ikke ha en tilnærming til polakker som i overveldende grad er menn, om hvis de har koner/kjærester/samboere i hjemlandet som er utdannet innom eldreomsorgen, hvorfor ikke få de hit. Norge kan jo endog lokke med å ta flytte/reisekostnader for å komme til Norge. For selv om Raymond Johansen av en eller annen grunn ser på polakker som en trussel, http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Johansen—Import-av-polakker-truer-velferdsstaten-5590672.html, hvem er høyst trolig lettest å integrere i Norge: En polsk dame med relevant kompetanse for eldreomsorg eller en analfabet fra Somalia som bedriver dagene å gomle khat på Grønland

 17. Steigan forutså nok ikke i de glade AKP-dagene at store deler av flokken hans i fremtiden ville bli ekstreme kulturrelativister.

 18. AvatarWill Forcing // 2017-03-16 kl 17:21 //

  Et kjennetegn ved nazifobi, er dehumanisering og depersonifisering av nazister.
  Hvorfor kan vi ikke bare se det vi ser, altså mennesker og personer?

 19. AvatarComrade Pootie // 2017-03-16 kl 21:57 //

  Her har man surret sammen religion og raser.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-03-17 kl 09:05 //

   Det finnes ingen menneskeraser, men det finnes folk som behandler mennesker som om de er født som mindreverdige. Det kalles rasisme.

Kommentarfeltet er lukket.