Mistenkt leder ved sykehjem satt til å etterforske seg selv

Foto: Adam

Nok en sak viser at Sykehjemsetaten svikter i varslings-saker. Politikere er opprørte over håndteringen av medikamenttyveri ved et sykehjem i Oslo. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Margrethe Gustavsen

–Det er en helt ubegripelig amatørmessig arbeidsgiverpolitikk og en behandling av ansatte og varslere som er respektløs, sier Bjørnar Moxnes, bystyremedlem og leder i Rødt.

Sykehjemsetaten ble i fjor vår varslet av sykepleiere fra Akerselva sykehjem i Oslo om stort medikamentsvinn på sykehjemmet. De ansatte mistenkte sin øverste leder for medikamenttyveri. Sykehjemsetaten gjorde sin første grove feil allerede dagen etter, da de ga beskjed om at både direktøren og områdesjefen hadde full tillit til lederen. Dette etter et kort møte. Etaten ga også sjefen oppgaven med å håndtere saken med medikamentsvinnet selv. Det ble det ikke gjort noe forsøk på å finne ut hvem som sto for det store svinnet, som etter all sannsynlighet var tyveri. Saken ble aldri oppklart.

Håndteringen av saken har ført til at etaten fikk usedvanlig skarp kritikk av Kommunerevisjonen. Forrige onsdag gjorde bystyret et vedtak som slår fast at saken ikke er behandlet som den skal, og etaten blir pålagt å gjennomføre flere nødvendige tiltak som revisjonen pekte på. Under møtet ga flere uttrykk for at tillitten til etaten er tynnslitt.

— Det er jo en lang rekke sjokkerende feil som er gjort. Men det verste er kanskje at toppledelsen satte den det ble varslet mot, til å etterforske saken. Det er nesten ikke til å tro at en etat som er arbeidsgiver for så mange kan opptre så klønete, sier Moxnes til Radikal Portal.

Frykter for å varsle
I et brev fra de opprinnelige varslerne og flere av deres kolleger datert 19 mai, kommer det frem at varslerne ikke har blitt fulgt opp, selv etter Sykehjemsetaten fikk kritikk fra kommunerevisjonen. De har verken fått oppfølging på arbeidsplassen, eller informasjon om at saken hadde gått videre. De påpeker også at ingenting er gjort for å innhente mer informasjon om hvem som var skyldig i tyveriet som var grunnen til at de varslet. De skriver at de er usikre på om de ville vært villige til å gå gjennom en liknende prosess igjen.

Sykepleierne anklager også deler av Sykehjemsetaten for å bevisst føre internrevisjonen bak lyset: «Områdedirektør framsatte en rekke uriktige påstander om gjennomførte tiltak, og at alle lover og retningslinjer har blitt fulgt i denne saken.», skriver de i brevet.

Rødt ønsker å legge ned Sykehjemsetaten
Moxnes mener at det har utviklet seg en ukultur i Oslo kommune, som er medvirkende til den dårlige personalbehandlingen. Han mener den ikke bare har gått utover varslerne i denne saken, men også flere andre.

— Det er et strukturelt problem. Et 18 år langt høyreregime har ført til en ganske autoritært styrt kommune. Det sitter i veggene og i ledelseskontorene. Det skal mye til for at noen tør å si ifra, all honnør til de som har gjort det i denne saken. Lojalitet har en farlig pris. Fordi vi er avhengige av at de som ikke er en del av ledelsen og vil prøve å hindre innsyn, prater. Vi må ha åpenhet om mangler i nøkkeltjenestene våre.

Han mener nå at de mange sakene som har vært de siste årene, med Lindebergsaken som den mest kjente, viser svakhetene med etatsordningen.

–Saken er ikke ferdig, vi kommer til å fotfølge byrådet og sørge for at de etterlever vedtaket. Man okker seg mye, men det må jo tiltak til, et nytt flertall til høsten må legge om eldreomsorgen. De siste årene har jo etatsdirektørene måttet gå på rekke og rad. Man skulle jo tro at man hadde lært, men det virker ikke som det er mulig. Det er mulig at man aldri burde opprettet det, at man burde beholdt det på bydelsnivå. De har ikke fungert spesielt godt. Jeg er usikker på om etaten har livets rett. Ansvaret burde gis tilbake til bydelene, sier han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Mistenkt leder ved sykehjem satt til å etterforske seg selv

  1. Jeg lurer på om man rett og slett må innføre bemanningsnormer og strenge standarder i alle sykehjem. Kommunen ønsker å kutte kostnader i denne sektoren. Og hvem får så lederstillinger her? Det må da være de som er best til å kutte kostnader for kommunen. Og dette kostnadskutt kan vel veldig fort bli ganske brutalt? Og hvis politikerne ser gjennom fingrene med dette vil de også kunne se gjennom fingrene med alle andre former for tvilsomheter som foregår på sykehjemmene.

Kommentarfeltet er lukket.