Varslernes skjebne i et demokrati

Illustrasjon: Geralt

Jo større forbrytelser en stat begår, er,  jo mer ønsker den å skjule forbrytelsene sine. Jo mer den forkler og skjuler sannheten, jo viktigere er varslere. Og desto større og mer brutal blir statens jakt på disse varslerne.

Victor Wallis
Om Victor Wallis (14 artikler)
Victor Wallis er redaktør for magasinet Socialism and Democracy. Han har undervist i statsvitenskap siden 1968, og er nå i Boston. Hans artikler om økologiske kriser og venstrebevegelser har blitt oversatt til 12 språk.

Varslere er personer som begynner som trofaste tjenere av staten. Jo større illusjoner de måtte ha om statens antatte moralske agenda – og om sin egen helhjertede støtte – jo mer sjokkerte blir de når de oppdager hva staten egentlig driver med.

Staten har tilgang til et arsenal av forskjellige våpen (inklusive omfattende overvåkningssystemer) og en forkjærlighet for å bruke dem mot ikke-voldelige folkebevegelser. Når en tar dette i betraktning, er varsleres valg om å bryte tausheten – et valg som også er mulig for folk i det militære og i etterretningstjenesten – av stor betydning hvis folkelige bevegelser skal kunne seire over elitene.

Representerer et håp om anstendighet
Slik handler varsling om mer enn bare å fornærme regjeringen, forstyrre politikken deres og informere folket: De er indikasjoner på at kapitaliststaten og styresettet den forsvarer, sakte men sikkert taper grunn. I og med at varslere arbeider alene og personlig risikerer og ofrer mye, legemliggjør de på mange måter ideen – eller i det minste håpet – om at grunnleggende menneskelig anstendighet er mer levedyktig enn ethvert undertrykkende regime.

Varsling dreier seg om å informere. Gjennom denne handlingen avslører varslere udemokratiske sider ved selverklærte demokratier. Arbeidet deres utgjør en viktig del av den granskende journalistikken. Dokumentene varslere avdekker, når ut til folk via journalister. Og budbringerne blir ikke sjelden truet med rettsforfølgelse når de ikke avslører kildene sine.

Etterretningsdirektør løy under ed
Wikileaks sikrer anonymiteten til kildene sine. Denne plattformen, samt elektronisk overføring av dokumenter, har gjort varsling lettere enn noensinne. Dette forklarer hvorfor USAs regjering har rettet alvorlige anklager mot en person som bare har mottatt og ikke engang selv ”lekket” sensitiv informasjon – og som heller ikke er borger av eller bosatt i USA, nemlig Wikileaks’ grunnlegger, Julian Assange.

Det blir spesielt pinlig når varslere viser at embetspersoner har løyet. USAs etterretningsdirektør løy under ed for den amerikanske kongressen – en forbrytelse han for øvrig aldri ble tiltalt for – da han benektet at NSA overvåker all privat kommunikasjon i den amerikanske befolkningen. Denne hendelsen var avgjørende for Edward Snowdens beslutning om å blåse i fløyta. Som vi alle vet, ble Snowden deretter kriminalisert og forfulgt av regjeringen.

LES OGSÅ: Se opptaket av varsleren Edward Snowden

Soner for spionasje
Snowdens situasjon kan sammenlignes med John Kiriakous, som offentliggjorde at CIA drev med waterboarding. Kiriakou var den eneste embetspersonen som ble tiltalt og fengslet i forbindelse med CIAs og militærets bruk av tortur.

Varslerdebatten nådde titalls millioner seere da Demokratenes presidentkandidater (den 13. oktober) ble spurt om sitt syn på Snowden. Hillary Clinton hevdet feilaktig at han kunne ha benyttet seg av de offisielle kanalene for å formidle informasjonen om masseovervåkningen, visstnok uten fare for seg selv. Denne påstanden kan avkreftes med erfaringene til andre varslere som hadde tydd til de offisielle kanalene. En av dem, Thomas Drake, delte sin egen historie på en konferanse bare to dager etter at Snowden offentliggjorde NSA-papirene. Konferansen, som ble så godt som ignorert av media, var i regi av en annen varsler, Jeffrey Sterling. Han har nylig begynt å sone en fengselsstraff på 42 måneder, for spionasje.

Arrestert uten bevis
Sterling rapporterte i sin tid til senatets etterretningskomité om et lite hensiktsmessig forsøk fra CIA sin side på å fôre villedende data til iranske forskere. Han ble siden tiltalt for å snakke med New York Times-journalisten James Risen, til tross for at det ikke finnes bevis på at de snakket om dette, da Risen nektet å vitne. Sterlings situasjon er nevnt i et brev kona hans skrev til Obama, hvor hun ba om benådning av sin ektemann. Sterling mistet i 2002 jobben i CIA etter å ha sendt inn en klage mot byrået for rasediskriminering. Etter at Risen publiserte boka State of War (2006) ransaket FBI hjemmet hans. Det var imidlertid ikke før 2011 – under Obama – at Sterling ble arrestert.

En ny varsler på gang
Den siste varsleren har dokumentert ”normaliseringen av henrettelser” i drone-krigføring i de såkalte”drone-papirene”. Han velger å forbli anonym, men den amerikanske regjeringen vil mest sannsynlig gjøre det de kan for å oppspore ham.

Arbeidet varslere utfører, og deres personlige sikkerhet er saker som skaper interesse på tvers av landegrensene. Fremover må støtten til amerikanske varslere bli omfattende, like utbredt som spredningen av amerikansk politikk og våpen er blitt.

Oversatt fra engelsk av Marie F. Jones

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned