Husokkupanter møter motstand fra eier og politi

Aktivistene i Boligaksjonen mener politiets praksis med å innbringe dem for "innbrudd" strider norsk lov. Nå vil huseier ha dem kastet ut av eiendommen de har okkupert i Josefines gate.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger og Christian Vassdal (foto og video)

Aktivistene i Boligaksjonen har den siste tiden  okkupert flere tomme bygg rundt i Oslo.

— Politiets nye taktikk minner om et forsøk på å «dehumanisere» aksjonistene som står bak okkupasjonene. Samtidig er det en taktikk som det etter loven er svært tvilsomt om de kan benytte, sier «Pål» og «Oluf» fra Boligaksjonen.

Dette er er  ifølge noen av de aktivistene Radikal Portal har snakket med gjort i et forsøk på å kriminalisere aktivistene.

— Byggene har stått tomme
— Det er ganske absurd at politiet hevder man står bak innbrudd når det er klart at bygningene vi har tatt oss inn i har stått tomme og åpne over lengre tid, påpeker de.

Aksjonistene anser seg selv som personer i en større bevegelse og ønsker derfor ikke å stå fram med sine ekte navn

— Det er saken som er viktig. Vi som personer er ikke viktige. Vi har ingen ledere, vi er bare elementer i en større bevegelse, forklarer «Oluf».

Glattcelle og bøter
Politiets nye taktikk har ført til at okkupanter ved flere anledninger er innbragt under mistanke om å ha begått innbrudd. Okkupantene har således måte tilbringe opp til ni timer på glattcelle før de har blitt løslatt uten å ha blitt siktet for innbrudd men med store bøter.

— Ved tre av de siste fire okkupasjonene vi har stått bak har vi opplevd at politiet har bragt inn aksjonister med mistanke om å stå bak innbrudd men dette er en mistanke de fort legger vekk så raskt vi er innbragt. Det er derfor svært tvilsomt om politiet har noen hjemmel for denne praksisen, konkluderer de.

Aksjonistene har inntil nå tilsammen fått bøter på rundt 30.000 kroner for det politiet velger å kalle «ulovlig opphold».

Okkupantene i Josefines gate i Oslo står nå i fare for å bli kastet ut av huseier.

Okkupantene i Josefines gate i Oslo står nå i fare for å bli kastet ut av huseier.

Ikke innbrudd
Politiinspektør Johan Fredriksen ved fellesoperativ seksjon ved Oslo politidistrikt sier politiet ikke er ute etter å «ta» aksjonistene og kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av politiets handlingsmåte. De hevder å ha fulgt samme taktikk i en årrekke.

— Hvis aksjonistene tar seg inn med slegge og brekkjern, og vi får beskjed om det der og da, behandler vi det som innbrudd. Får vi beskjed om slikt i ettertid eller aksjonistene tar seg inn i bygg som har stått åpne vil det ikke bli behandlet som innbrudd. Dette er ikke noen ny taktikk fra oss men noe som vi har hatt innarbeidet i mange år, understreker Fredriksen.

Han slår også fast at politiet i tilfeller hvor bygget har stått åpent ser på oppholdet som ulovlig, men at det i slike tilfeller er opp til eier å gå til namsmannen for å få kastet ut okkupantene.

— I saker hvor vi får vite om okkupasjonen etter at den har funnet sted er det eiers oppgave å kontakte namsmannen for å få fjernet okkupantene. Politiet vil i slike saker ikke foreta seg noe før en eventuell utkastelsesbegjæring foreligger.

Knebler ingen
Fredriksen sier politiet i slike saker ikke ønsker å kneble noen, men understreker at man etter loven er nødt til å aksjonere.

— Det ligger i sakens natur at når vi velger den policyen som vi gjør vil vi ikke la oss bruke av noen. Vi vil ikke være den sterkes aktør mot de svake i samfunnet.  Vi prøver å bruke antenner og gjør det politiet skal gjøre i et demokratisk samfunn. Vi velger den tilnærmingen vi mener er riktig.

Han skryter også av den dialogen Oslo-politiet har med aksjonistene og mener denne er til god hjelp for begge parter.

— Vi har en dialog med aksjonistene bak disse okkupasjonene, og den synes jeg har fungert veldig bra over lang tid. Gjennom dialogen har vi klart å senke konfliktnivået rundt okkupasjonene betraktelig og dette er noe vi er veldig fornøyde med.

Aksjonistene selv reagerer kraftig på Fredriksens uttalelser.

— Vi er ikke samarbeidspartnere og samarbeider ikke med politiet, fastslår aktivisten Oluf etter å ha hørt Fredriksens uttalelser.

LES OGSÅ: Husokkupanter vil skape fritidstilbud for barn og unge

Skal kastes ut
I den relativt nyokkuperte villaen i Josefines gate er det nå dårlig stemning. De har nå fått beskjed om at de skal kastes ut.

— Nå har huseier gått gjennom namsfogden, slik hun skal gjøre. Så nå skal vi bli kastet ut. Vi vet ikke når forteller «Oluf».

Nylig dukket huseier opp på døra i Josefines gate og krevde å få komme inn for å restaurere huset, ifølge okkupantene. Dette gikk ikke okkupantene med på, noe som førte til oppstyr. Til sammen ni politibiler og et stort antall politimenn måtte til slutt rykke ut til stedet etter meldinger om bråk fra naboer. Okkupantene forteller at de har fått mange naboer på sin side, og at mange synes det er fint at den gamle verneverdige villaen nå blir tatt i bruk av noen.

– Huseier prøvde, sammen med noen hun hadde leid inn, å ta seg inn med øks og brekkjern. Stemningen var amper. Noen kunne blitt alvorlig skadet når en av de prøvde slå gjennom døren med øks, vi stod jo og holdt igjen døra. Vi fant ut at det var brukt øks i ettertid. Vi var ganske redde.

– Sosial kontroll
– Vi får den infoen vi trenger fra dialogpolitiet, når de eventuelt tenker å komme. Nå sier huseier plutselig at hun skal renovere huset. Det tror ikke vi noe på. Hun sa at hun skulle inn og restaurere huset den 17. november. Det innebærte bare å sette inn en ny dør, sier Oluf.

Okkupantene understreker at de ikke ønsker noe samarbeid med politiet.

– Vi har ingen planer om å samarbeide med politiet. Politiet er til for å beskytte eiendom og kapital, støtte de som har mer og ikke de som har mindre. De driver sosial kontroll og beskyttelse av eiendom. Det er det de gjør. Vi er motpolen, avslutter «Oluf».

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Husokkupanter møter motstand fra eier og politi

  1. Avatarlars randby // 2015-05-14 kl 16:40 //

    Eiere av slik bygg bør vel ansette vekterfirmaer som sjekker bygget en gang i døgnet. Er det da begått innbrudd siste døgn er det vel bare å ringe politiet og er det mennesker i bygget vil vel politiet kunne fjerne dem med mistanke om at det er de som har brutt seg inn. Om ikke dette holder får man installere alarm som går til vekterfirma.

    Personlig synes jeg det er synd at hus står å forfaller. Når det er sagt har jeg ikke veldig mye sympati med mennesker som ikke tør stå frem med navn eller vise ansikt på bilder. Det blir rett og slett platt at man prøver å gjemme seg bak at man bare er en brikke i en større enhet. Det var vel langt på vei det samme som konsentrasjonleirvokterne prøvde seg på også.

    Ikke tror jeg noe på at disse aksjonistene har særlig annet i tankene enn hva som passer best for dem selv.

Kommentarfeltet er lukket.