SVs Ivar Johansen ønsker at boligaksjonister får ta over presteboligen i Stensparken

Media og aksjonister venter på utkastelsen fra den okkuperte praktvillaen i Stensparken 27 mai 2015. Foto: Christian Boger

Vinner MDG, Rødt og SV frem i byutviklingskomiteen i dag, kan det gamle murhuset i Stensparken i Oslo bli en del av et levende økologisk kulturliv. Raymond Johansen og AP avgjør.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

AV: Kristine Margrethe Piñanez

– Fantastisk! Det er flott at vi har klart å nå frem med poengene våre. Det har vært dumt at huset har stått tomt så lenge, sier en tidligere okkupant og aksjonist fra Boligaksjonen i Oslo, Bjørn F. da Radikal Portal tar kontakt.

Får lokal støtte

Bydelsutvalget på St.hanshaugen ønsker en rask oppussing av Pilestredet 84b, Reiersens løkke, for å transformere huset til en kulturarena rettet mot barn og ungdom. I fjor foreslo Harald Nissen (MDG), Bjørnar Moxnes (R) og Ivar Johansen (SV) å vurdere eiendommen etablert som et byøkologisk kultur- og samfunnshus. Forslaget kommer nå opp i byutviklingskomiteen og deretter i bystyret den 11. mai.

– Bislett og Fagerborg mangler ungdomstilbud, så dette er en kjempe nyhet, sier Bjørn F. og legger til:

– Jeg må samle de andre og gå til bystyret for å følge opp, dette gir oss et håp for byggets fremtid.

Okkupanter ble kastet ut

I mai i fjor tok en gruppe okkupanter fra miljøet rundt Blitz seg inn i Pilestredet 84b. Blant dem var Bjørn F, som sier at de ryddet, vasket og fjernet graffiti.

– Naboer hadde klaget på at huset sto tomt, det hadde blitt mye forsøpling og sprøyterester, men vi ryddet opp, sier han.

To uker senere ble aksjonistene, fra Boligaksjonen i Oslo, kastet ut av politiet, på oppdrag av Boligbygg. Aksjonistene fortalte da til Radikal Portal at de reagerte sterkt på utkastelsen.

Usikker på utfallet

– Jeg kan ikke svare deg ennå på hva som blir flertallsinnstillingen fra byutviklingskomiteen, sier Ivar Johansen (SV) til Radikal Portal.

For at murhuset ikke skal stå tomt trenger MDG, Rødt og SV flertall i byutviklingskomiteen og i bystyret.

– Vi har tro på en god innstilling, sier Johansen.

Ønsker alternative boformer

I forslaget som skal til opp til behandling bes byrådet vurdere om videre bruk av «Presteboligen», Pilestredet 84b, kan inkludere tilbud til barn og unge og om dette tilbudet kan ha en byøkologisk profil.

– Forslaget må sees i sammenheng med arbeidet for å opprette et byøkologisk senter sentralt i Oslo. Et slikt senter bør suppleres med byøkologiske tiltak og prosjekter ute i bydelene, sier leder for byutviklingskomiteen, Victoria Marie Evensen (AP), til Radikal Portal.

Ivar Johansen oppfordrer folk om å komme med alternative syn og kritikk.

– Vi trenger et mangfold av tiltak innenfor alternative og miljøvennlige boformer, på alt fra bruk av byggematerialer, energiforbruk, avfall, økologisk mat og forbruksvarer, sier han.

– Byøkologiske prosjekter er viktige for at Oslo skal kunne være et bærekraftig bysamfunn der alle har rett til ren luft, rent vann og tilgang på gode friområder, mener han.

Representasjonsbolig for overborgmesteren

Det var i sin tid hoffskreder H.C. Reiersen som i 1859 kjøpte løkka og bygde murhuset seks år senere. I denne bygningen bodde Paul Hartmann, finansminister i Londonregjeringen under andre verdenskrig, i førti år.

I senere tid har Pilestredet 84b blant annet vært representasjonsbolig for overborgmesteren i Oslo og prestebolig for Fagerborg menighet.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned