Hvorfor årets 1. mai er viktig

Foto: Christian Vassdal

Jeg kommer til å bruke 1. mai til å si fra om at regjeringens arbeidslivspolitikk ikke er bra for arbeidsfolk. Jeg tilslutter meg parolen som sier «Ja til faste stillinger og heltid».

Kristine Merethe Larsen
Om Kristine Merethe Larsen (4 artikler)
Kristine Merethe Larsen jobber som organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord. Hun er Regionsleder i Handel og Kontor region Nord-Norge og Nestleder LO Tromsø.

Denne dagen er like viktig i dag som da den ble innført for over hundre år siden. Kravene som ble stilt da, er like aktuelle i dag, om ikke viktigere. Noen av de første kravene som ble stilt på 1. mai var kravet om åtte timers arbeidsdag. Dette kravet er igjen høyaktuelt i 2015.

Ikke minst med Høyre/FrP-regjeringens angrep og endringer på arbeidsmiljøloven, en vernelov for arbeidstakere i dette landet. Regjeringen kaller det modernisering. Jeg kaller det rasering av norsk arbeidsliv. Eller burde jeg kalle det en brutalisering?

LES OGSÅ: Haymarket-massakeren – historien bak 1. mai

Regjeringen lytter til kapitalen
Vi har i dag en regjering som ikke lytter til dem som bygger og holder hjulene i gang i dette landet, arbeidsfolkene. Regjeringa vi har i dag lytter til kapitalen, til de rike og til arbeidsgiverne.

Den 28. januar gikk mange tusen av oss gikk i streik, i fortvilelse og raseri. Fordi vi er urolige for vår egen fremtiden vår og fremtiden til dem som skal inn i arbeidslivet.

Regjeringen, KrF og Venstre lytter ikke til en felles fagbevegelse, men holder fast på og gjennomfører store endringer i arbeidsmiljøloven som vil ramme den enkelte arbeidstakers frihet. De gir vanlige arbeidsfolk en tøffere hverdag. Slik raserer de det arbeidslivet vi kjenner i dag: trepartssamarbeidet og den norske modellen.

Arbeidsmiljøloven skal beskytte oss
Arbeidsmiljøloven skal gi oss en verdig arbeidshverdag, ikke minst når du ikke er helt i form eller er blitt litt eldre. Den skal også beskytte dem som tar de tyngste løftene, slik at de kan stå i arbeid til pensjonsalderen. Med regjeringens grep tynnes loven ut og enda mer makt forflyttes over til arbeidsgiverne.

Lytter ikke til Arbeidstilsynet
Regjeringen vil fjerne fagforeningenes rett til å inngå alternative arbeidstidsordninger sentralt. Disse skal inngås lokalt. Vår erfaring er at dette vil gå på helsa løs. Tillitsvalgte vil bli satt under press om å godta heftige arbeidstidsordninger for å få fullført prosjekter raskest mulig. Det vil bli alt for mye jobbing, mange slitne arbeidsfolk og det vil øke faren for alvorlige ulykker. Arbeidstilsynet har med henvisning til fakta sagt det samme i sitt høringssvar, men regjeringen bryr seg ikke om fagfolks vurdering!

LES OGSÅ:  Maecus Thrane: Skal vi være moderate eller radikale?

Regjeringen skal ha flere midlertidige ansettelser og gir fullstendig faen i arbeidsfolk. De vil ha flere midlertidig ansatte som kan brukes ved midlertidig behov. Vi snakker om renholdere, butikkansatte, kokker, servitører, bygg og anleggsfolk, ja vi kan nevne bransjer i fleng.

Ønsker midlertidig ansatte
Regjeringen ønsker at alle stillinger skal kunne lyses ut midlertidig i inntil ett år, selv om arbeidsoppgavene ikke er midlertidige. Det er et hån mot redelige arbeidsfolk og viser at regjeringen har en bruk- og kastementalitet overfor arbeidstakere. Det handler om ei lønn å leve av og evnen til å forsørge seg sjøl og sin familie. Regjeringen mener det vil gi flere mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet. Forskning sier det motsatte, men regjeringen lytter ikke. De gir blanke faen.

Vil ha søndagsåpent
Men ikke bare det: Regjeringen vil også ha søndagsåpne butikker. De sier så pent at dette skal være opp til hver enkelt butikkeier. Men har først et kjøpesenter åpnet, vil butikken i nabokommunen også måtte ha åpent.

Verken flertallet i befolkningen, de største aktørene på arbeidsgiversiden eller fagforeningene ønsker søndagsåpne butikker. Ja, ikke en gang KrF ønsker det. Men de blåblå lytter ikke, de kjører på – og fører oss mot et samfunn der kroner og millioner vil bli langt viktigere enn arbeidsfolks liv og verdighet.

De skyver de unge, kvinner og uføre fremfor seg. Men det er ikke slik vi ønsker det i dette landet. Vi vil ha et trygt og forutsigbart arbeidsliv som tar vare på alle.

LES OGSÅ: Hvem eier Norge?

Ja til heltidsjobb
Jeg kommer til å bruke 1. mai for å si fra om at regjeringens arbeidslivspolitikk ikke er bra for arbeidsfolk. Jeg tilslutter meg parolen i Tromsø som sier «Ja til faste stillinger og heltid», fordi jeg vet hva det vil si å ikke ha fast 100 prosent jobb og en full lønn å leve av.

Jeg feirer 1. mai fordi jeg er så inderlig stolt over å være en del av arbeiderbevegelsen i dette landet – en bevegelse som er tuftet på samhold, likeverd, solidaritet og menneskeverd.

Dette er verdier en skal kjempe for hver eneste dag. Ønsker deg og dine en god 1. mai.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned