Articles by Kristine Merethe Larsen

Kristine Merethe Larsen
About Kristine Merethe Larsen (4 Articles)
Kristine Merethe Larsen jobber som organisasjonsarbeider i Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 9 Nord. Hun er Regionsleder i Handel og Kontor region Nord-Norge og Nestleder LO Tromsø.

Hvorfor årets 1. mai er viktig

// 0 Comments

Jeg kommer til å bruke 1. mai til å si fra om at regjeringens arbeidslivspolitikk ikke er bra for arbeidsfolk. Jeg tilslutter meg parolen som sier «Ja til faste stillinger [...]