Faretruende om regjeringen slutter å lytte til folket

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet

Bruker du ikke din stemme ved valg eller er med i et politisk parti kan du drite i å komme med ytringer, da har du selv meldt deg ut av demokratiet!

Ulf-Terje Nyheim Eliassen
Om Ulf-Terje Nyheim Eliassen (7 artikler)
Ulf-Terje Nyheim Eliassen er nylig avgått ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han har tidligere vært plasstillitsvalgt, leder for LO Hammerfest og ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund avd 9 Nord (Troms og Finnmark).
Dette mener og sier noen. Ikke minst Erna Solberg som sa at det var de blåblå velgerne hadde stemt på, som svar til de som var mot forslagene til endringene i arbeidsmiljøloven. Mente hun da virkelig at når vi har stemt på et parti, må vi underkaste oss alt som blir bestemt av disse?

Organisasjoner er også demokrati
Jeg vil først og fremst si, at jo flere som er med i politiske partier og som bruker sin stemme, desto bedre vil demokratiet være. Men demokrati består ikke bare av politiske partier. Det består også av retten til å ytre seg og være med i lag, foreninger og forbund, som igjen taler saken til sine medlemmer. Ikke alle er like interesserte i eller ønsker å være tilsluttet ett spesifikt parti, men har kanskje særinteresser som best blir ivaretatt av sin organisasjon. Dette er minst like mye verdt som å være direkte involvert i politiske partiers prosesser.

LES OGSÅ: Valgresultatet og kunnskapsgapet

Vanlige arbeidsfolk har mange og sterke meninger om samfunnet rundt seg, noen er politisk aktive i et parti og noen er aktive gjennom lag og forening eller lignende. Begge deler bør folkevalgte politikere ta på alvor. Vi kan ikke forvente at den vanlige mann og kvinne i gata kan partienes partiprogram inn og ut. De føler seg kanskje tryggere på at ens organisasjon kan tale deres sak på en bedre måte.

Svekkelse av demokratiet
Heldigvis er lag, foreninger og forbund i dag politiske, i den forstand at de påvirker politikerne i besluttende styrer, regjering og storting for å få gjennomslag for sine medlemmers interesser. Og vi er heldige som har en mulighet til dette i Norge. Men dessverre har vi sett en utvikling der nåværende regjering ønsker mindre kontakt med ulike organisasjoner enn tidligere, dette gjelder også næringslivet. Om vi går i retningen av at en håndfull politikere, som representerer et stort mindretall av befolkningen, skal ta avgjørelser uten å involvere organisasjoner som representerer vanlige folk, er dette en sterk svekkelse av det norske demokratiet.

LES OGSÅ: Den udemokratiske ulikheten

Mister folkesjela
Dersom vi går mot at det kun er akademisk utdannede politikere som skal avgjøre vår fremtid, mister vi en del av folkesjela vår. Ikke fordi disse politikerne ikke er dyktige, men fordi vanlige folk føler seg ekskludert fra demokratiet og retten til å være med å bestemme over sin og sin families fremtid.

Det er ingen tvil om at LO og forbundene har vært med og preget vår samfunnsutvikling, noe som viser seg i vårt velferdssamfunn og politiske modell, et godt eksempel på at en organisasjon kan påvirke politiske prosesser og vedtak. Faresignaler nå er regjeringens undergraving av organisasjoners innflytelse, ikke bare arbeidstakernes, men også NHO, næringslivets egen organisasjon. Disse blir satt til side, til fordel for regjeringens ideologi, og ikke på bakgrunn av fakta og erfaringer. Dette gagner verken samfunnet eller demokratiet.

Si din mening
Min oppfordring vil uansett være, tørr å si din mening, bli med i lag og forening om ikke et politisk parti passer for deg. I min ideelle verden skulle det å være med i et parti føles folkelig og ikke frastøtende på grunn av politiske besserwissere som ikke har gjort et ærlig dags arbeid.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.