Faretruende om regjeringen slutter å lytte til folket

Foto: Kommunal- og regionaldepartementet

Bruker du ikke din stemme ved valg eller er med i et politisk parti kan du drite i å komme med ytringer, da har du selv meldt deg ut av demokratiet!

Ulf-Terje Nyheim Eliassen
Om Ulf-Terje Nyheim Eliassen (7 artikler)
Ulf-Terje Nyheim Eliassen er nylig avgått ungdomssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han har tidligere vært plasstillitsvalgt, leder for LO Hammerfest og ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund avd 9 Nord (Troms og Finnmark).
Dette mener og sier noen. Ikke minst Erna Solberg som sa at det var de blåblå velgerne hadde stemt på, som svar til de som var mot forslagene til endringene i arbeidsmiljøloven. Mente hun da virkelig at når vi har stemt på et parti, må vi underkaste oss alt som blir bestemt av disse?

Organisasjoner er også demokrati
Jeg vil først og fremst si, at jo flere som er med i politiske partier og som bruker sin stemme, desto bedre vil demokratiet være. Men demokrati består ikke bare av politiske partier. Det består også av retten til å ytre seg og være med i lag, foreninger og forbund, som igjen taler saken til sine medlemmer. Ikke alle er like interesserte i eller ønsker å være tilsluttet ett spesifikt parti, men har kanskje særinteresser som best blir ivaretatt av sin organisasjon. Dette er minst like mye verdt som å være direkte involvert i politiske partiers prosesser.

LES OGSÅ: Valgresultatet og kunnskapsgapet

Vanlige arbeidsfolk har mange og sterke meninger om samfunnet rundt seg, noen er politisk aktive i et parti og noen er aktive gjennom lag og forening eller lignende. Begge deler bør folkevalgte politikere ta på alvor. Vi kan ikke forvente at den vanlige mann og kvinne i gata kan partienes partiprogram inn og ut. De føler seg kanskje tryggere på at ens organisasjon kan tale deres sak på en bedre måte.

Svekkelse av demokratiet
Heldigvis er lag, foreninger og forbund i dag politiske, i den forstand at de påvirker politikerne i besluttende styrer, regjering og storting for å få gjennomslag for sine medlemmers interesser. Og vi er heldige som har en mulighet til dette i Norge. Men dessverre har vi sett en utvikling der nåværende regjering ønsker mindre kontakt med ulike organisasjoner enn tidligere, dette gjelder også næringslivet. Om vi går i retningen av at en håndfull politikere, som representerer et stort mindretall av befolkningen, skal ta avgjørelser uten å involvere organisasjoner som representerer vanlige folk, er dette en sterk svekkelse av det norske demokratiet.

LES OGSÅ: Den udemokratiske ulikheten

Mister folkesjela
Dersom vi går mot at det kun er akademisk utdannede politikere som skal avgjøre vår fremtid, mister vi en del av folkesjela vår. Ikke fordi disse politikerne ikke er dyktige, men fordi vanlige folk føler seg ekskludert fra demokratiet og retten til å være med å bestemme over sin og sin families fremtid.

Det er ingen tvil om at LO og forbundene har vært med og preget vår samfunnsutvikling, noe som viser seg i vårt velferdssamfunn og politiske modell, et godt eksempel på at en organisasjon kan påvirke politiske prosesser og vedtak. Faresignaler nå er regjeringens undergraving av organisasjoners innflytelse, ikke bare arbeidstakernes, men også NHO, næringslivets egen organisasjon. Disse blir satt til side, til fordel for regjeringens ideologi, og ikke på bakgrunn av fakta og erfaringer. Dette gagner verken samfunnet eller demokratiet.

Si din mening
Min oppfordring vil uansett være, tørr å si din mening, bli med i lag og forening om ikke et politisk parti passer for deg. I min ideelle verden skulle det å være med i et parti føles folkelig og ikke frastøtende på grunn av politiske besserwissere som ikke har gjort et ærlig dags arbeid.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

8 kommentarer på Faretruende om regjeringen slutter å lytte til folket

 1. AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-12 kl 13:53 //

  Mye bra her, men kunne du eksemplifisere hvilke faresignaler du ser siden du påstår at regjeringen undergraver organisasjoners innflytelse?

 2. AvatarUlf-Terje N. Eliassen // 2015-03-12 kl 14:25 //

  Vi har en lang tradisjon for tre-partssamarbeid. Der organisasjonene blir involvert i prosessene i forkant av reformer og endringer i samfunnet. Og da tenker jeg på innvolvering under selve prosessen før ting blir sendt ut på høring. Når en høring er sendt ut, er som regel rammene lagt. eksempler er endringene i Arbeidsmiljøloven, permitteringsreglene, søndagsåpne butikker, salg av statlige selskap osv. Tidligere regjering passet på å få partene representert når utvalg skulle utrede nye forlsag. Siste eksempel er noe som kalles faglige råd (rådgivende overfor udanningsdirektoratet i spørsmål knyttet til fag- og yrkesopplæringen). Dette er partssammensatt i dag. Regjeringen har nå tatt til ordet for å sette ned en uavhengig gruppe på siden av dette rådet som muligens skal likestilles. Vi vet ennå ikke hvilke funksjon dette vil ha. Men frykter at de ønsker å possisjonere «egne» folk, slik at de kan ta de rådene de selv ønsker å bruke for at sin poliske ideologi skal få forankring.

 3. Det norske demokratiet mangler to ting:

  -Det finnes ingen mekanisme for å skrive ut nyvalg i Norge (hvis befolkningen feks skulle føle seg lurt av politikerne). Ved kjøp av varer og tjenester har man ofte angrefrist, men ved valg av ny regjering må man derimot vente i hele 4 år før man kan angre seg. I mellomtiden kan det ha blitt gjennomført irreversible reformer.

  -Sperregrensen bør ligge på 2% (slik som i Danmark) istedenfor på 4% (slik som i Norge). Dette gjør at Stortinget blir med representativt. Med en sperregrense på 2% ville dagens blåblå regjering ha vært helt avhengig både av Venstre og av Krf for å ha flertall på Stortinget (mens den blåblå regjeringen i dag kun er avhengig enten av Venstre eller av Krf for å ha flertall på Stortinget). I dag kan feks de blåblå danne regjeringen sammen med kun Venstre og kan snu Norge opp ned hvis de ønsker det (og uten at feks Krf og de andre partier kan stanse galskapen).

  Alt avhenger nå av Venstre, folkemeningen i Norge har ingen betydning før høsten 2017.

  • AvatarFredrik Weisethaunet // 2015-03-12 kl 19:13 //

   Det er sjeldent jeg ser noen argumentere for lavere sperregrense i Norge, men jeg blir like glad hver eneste gang. Jeg er helt enig!

  • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-12 kl 20:28 //

   Filosofen Karl Popper var ikke opptatt av deltakelse, for ham var det viktigste ved demokratiet den anledning det gir folket til å avsette landets ledere. Popper var opptatt av at det politiske systemet effektivt skulle kunne plassere det politiske ansvaret hos en person eller et parti.

   APs egeninteresse av å konstruere et mest mulig lukket system, som f.eks. partistøtte, sperregrense, indoktrinering av selve partisystemet som den eneste mulige form for demokrati, og andre tiltak som evnt sørger for å hindre fremveksten av alternativer.

   Venstre, SV og Krf innførte sperregrense fra sine forne velmaktsdager slik at man ikke kan stenge disse forbrukte opportunistene ute fra maktens korridorer. Slik har vi altså fått det som et degenerert samfunn alltid får, når posisjoner går i arv etter partibok og familiære relasjoner fra den indrepolitiske adel; inkompetente innavlspolitikere, som hverken har idealer eller medmenneskelighet på vegne av sitt eget folk. Kun kynisme og egosurfing for internasjonalens gleder og karrieresteg, på folkets og landets bekostning.

   Samtidig må jeg få legge til at sperregrnse har noe for seg. F. eks har ikke Erdogan vist vilje til å senke sperregrensen på hele 10 prosent ved valg. Det gjør at minoriteter ikke blir representert. Det er en effektiv måte å frata minoriteten innflytelse på. Den samme politikken har vært ført overfor kristne. Man omringer dem med juridiske og administrative regler og tier dem ihjel. Kurderne utgjør mellom 10 og 20 prosent av befolkningen. Likevel blir de holdt utenfor.

   Putin har den samme nasjonalistiske-sjåvinistiske holdningen, maktambisjoner, lav toleranse for politisk konkurranse, få skrupler med å bruke statsapparatet til egen fordel, dvs også mot politiske motstandere. Egne interesser går foran alt, internt og internasjonalt. Derfor har den russisk-ortodokse Putin og muslimen Erdogan mye til felles. De samarbeider også godt.

 4. AvatarKurt Johansen // 2015-03-13 kl 11:05 //

  En annen ting som er farlig for demokratiet vi kjenner idag er utviklingen av tenketanker..
  Med dette tenker jeg mest på Civita som gjennom ansatte og tilknyttede aktivt deltok og påvirket det offentlige ordskiftet før sist valg. Når man ser på kommentarfeltene i andre mer kommersielle medier ser man kommentarer som åpner for tanken at noen manipulerer ordskiftet og hva folk skal tenke å tro.

  Nå er ikke det noe problem i og for seg så fremst disse partene fremstår som det de er.. Proffesjonelle parter som har en interesse av å uttrykke seg som de gjør, men når de fremstår som private vanlige mennesker begynner det å gå utover andres evne til å tolke budskapet riktig.

  Uttalelser som «Fagforbundene har utspilt sin rolle» eller » De rødgrønne har ikke fått til noe som helst» eller «Media er kjøpt og betalt av AP» kan sees på som frustrasjon og lite gjennomtenkte utluftninger fra privat personer, men når det fremstår som ett mantra fremskutt av personer betalt for å spy det ut i alle medier til enhver tid stiller ting seg i ett litt annet lys.

  Så gjenstår det bare å bevise at så er tilfelle..

  Man ser at venstresiden også har startet opp med tenketanker, men det gjør ikke saken noe bedre.. Det er og blir en trussel imot demokratiet er min påstand. Jeg håper imidlertid at noen kan argumentere imot min påstand slik at jeg kan få slippe å kjenne på den frykten en slik tanker innebærer for fremtiden..

  • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-13 kl 19:12 //

   I dag later pressen som om “ekspertene” har sine credentials i orden, selv der hvor de åpenbart er knyttet til politiske tenketanker eller institutter. Resultatet er en stigende mistillit fra våkne lesere og likegyldighet eller passivitet fra andre. Nrk’s «eksperter» kommer konsekvent fra ulike tenketanker på venstresiden. Det finnes et vell av statsfinansierte og statssubsidierte tenketanker, NGOèr, forskninsginstitusjoner og «mennekserettsorganisasjoner» som åpenbart har tilhørlighet på venstresiden.

   Dy hevder at Civita og høyresiden dominerer det politiske idelandskapet. Det er ikke første gang jeg hører denne klagen, men vordan er det mulig?

   Sosialdemokratiet dominerer totalt det som kalles overbygningens instrumenter i samfunnet; Mediene, universitetene, prioritering og vinkler. Likevel er ikke sosialdemokratene fornøyd. De føler de taper.

   Det er en underlig observasjon. Da må jeg spørre deg hva du egentlig ønsker deg? Total kontroll?

Kommentarfeltet er lukket.