Svenske havnearbeidere vil gå til sympatiaksjoner for norske kolleger

Foto: Trondheim Havn

Danske havnearbeidere har allerede innledet sympatiaksjoner og blokader for sine norske kolleger. Nå kan svenskene snart følge etter.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Striden som har oppstått etter at det tyrkiske selskapet Yilport nektet å inngå tariffavtale med havnearbeiderne i Oslo er nå i ferd med å spre seg til flere land. Danske fagforeninger har allerede startet aksjoner mot skip som skal til Oslo og torsdag kommer en delegasjon fra det svenske Transportarbeiderforbundet til Oslo for å diskutere mulige sympatiaksjoner.

— Torsdag skal vi i et møte med våre norske kolleger og diskutere hva vi ønsker å foreta oss i denne saken, opplyser lederen i forbundet, Lars Lindgren, til SVT Halland.

LES OGSÅ: Havnerbeiderne får ofte høre at de bør bytte jobb. Historieløst er det!

Kan bli full boikott
Skulle torsdagens møte, og påfølgende drøftinger innad hos svenskene, lede til at man blir enige om å aksjonere for å støtte sine norske kolleger kan det raskt bli en full boikott av alle skip i svenske havner som skal videre til Norge.

— Skulle vi sette i gang aksjoner vil dette bety at ingen av våre havnearbeidere vil betjene fartøy som skal videre til Oslo Containerhavn.

Om det blir vedtatt å sette i gang aksjoner også i Sverige er det først og fremst havnene i Gøteborg, Helsingborg og Halmstad som vil bli involvert.

LES OGSÅ: Full seier for havnearbeiderne

Ønsker en boikott som merkes
Det norske Transportarbeiderforbundet (NTF) har tidligere varslet at man vil at aksjonene mot Yilport skal blir så effektive som mulig. På den bakgrunn ønsker man nå å få med så mange støttespillere som man kan.

— Vi kommer til å sørge for at boikotten blir virkningsfull. Det skal svi for økonomisk for selskaper som nekter å inngå tariffavtaler, sier leder i NTL, Roger Hansen, til Aftenposten.

Foruten Danmark og Sverige kan det også bli aksjoner i Finland. I tillegg har man allerede sett spontanaksjoner mot skip på vei til Oslo i Europas største havn, Rotterdam.

Kamp for tariffavtale
Bakgrunnen for at fagbevegelsen nå tar i verk boikott og blokade som virkemiddel er at den nye operatørselskapet ved Oslo Containerterminal, tyrkiske Yilport, tidligere denne måneden nektet å inngå tariffavtaler med dagens havnearbeidere. I stedet for å benytte seg av tjenestene til disse har selskapet sagt de vil benytte egne ansatte til laste- og losseoppgavene som tradisjonelt har vært utført av havnearbeidere. Resultatet av dette er at 22 av havnearbeiderne er oppsagt mens ytterligere 14 har blitt permittert.

— Vi ønsket i utgangspunktet ingen konflikt men så lenge alle tilbud om forhandlinger ble avslått av selskapet så vi ingen annen utvei for å forsvare våre medlemmers rettigheter, sier 1. nestleder i NTF, Lars Johnsen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned