Appell: Havnestreiken – Mosjøen, 16. august 2014

Foto: Anne-Linn Lernes Høiseth

Fagforeningskamerater! Ja, for jeg håper alle som er til stede har sitt medlemskap i orden.

Ulf Ulriksen
About Ulf Ulriksen (3 Articles)
Ulf Ulriksen er fylkesleder i Nordland Nei til EU.

Egentlig er alle med på en grunnlovsfeiring i dag, sammen med mange andre i Norge.  for vi er vel alle klare over at streikeretten er en grunnlovsfestet rett som har kommet i skyggen av alle festtalene?

ILO er benevnelsen på FN’s arbeidslivsorganisasjon som møtes en gang per år i Geneve for å vedta regelverk som skal regulere forholdene i arbeidslivet.

ILO oppfordrer alle medlemsland til å implementere og vedta disse regelverkene hjemme.  Dette er akkurat det som skjedde da Norge ratifiserte ILO-konvensjon nummer 137 i 1974, altså for 40 år siden.  Denne konvensjonen innebar fortrinnsrett til alt laste- og lossearbeid i norske havner med noen unntak.  Denne loven har blitt diskutert flere ganger i norsk arbeiderbevegelse, men har aldri blitt angrepet i den grad som nettopp nå!

Dagens streike- og lockoutsituasjon har, som mange har påpekt, sin bakgrunn i den lovlige boikottaksjonen i Risavika terminal i Stavanger 1.nov, 2013.  Deretter ble havnearbeiderne i NTAF i Tromsø og Mosjøen tatt ut i lovlig sympatistreik 7.des 2013.

Det er svært viktig av vi alle er klare over følgende: Dette er en lovlig konflikt med full støtte fra LO og en samlet fagbevegelse.

En rekke fagforeninger har gjort støttevedtak, som blant andre Fellesforbundet, avd 5, som vedtok følgende formulering:

«Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre konvensjonen.»

Det reiser spørsmålet om trepartssamarbeidet!

Ny regjering-ny politikk:

 • «Vi må ha effektiv drift i norske havner.  Brukerne av havnene må vite at de kan hente og levere varer uten problemer,»  sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arvid Kampe fra Høyre.  Samme mann har ogst tatt til orde for å endre arbeidstidsordningene i AML umiddelbart og før forslaget fra egen regjering har vært på høring.

Dette er fordekte ord for mere usosial konkuranse og økt sosial dumping, eller som våre engelske kamerater sier:  «The race to the bottom.»

 • Alle oss som er tilstede og som har grått hår, vi husker hva Arbeidsmiljøloven het før 1978, nemlig Arbeidervernloven. Det var ikke tilfeldig.
 • Regjeringa har gjort vedtak om lettere adgang til korttidskontrakter, fjerning av retten til kollektivt søksmål, fjerning av solidaransvar og ikke minst fjerning av fagforeningenes rett til å nekte endringer i arbeidstidsordninger som anses som uforsvarlige.

Sosial dumping:

 • Seniorforsker i FAFO, Jon Erik Dølvik, mener avtaleverket i Norge er under sterkt press med flere uorganiserte arbeidstakere og flere bedrifter uten tariffavtale.  Ja, han uttrykker at dette legger press på selve den norske/nordiske modellen over tid!
 • Advokat Geir Høyn i Fagforbundet/LO skrev følgende i en artikkel:  «I et høykostland som Norge vil prisen på arbeidskraften være utenlandske tjenesteyteres største konkurransefortrinn.»  Det er nettopp dette som NHO ønsker og som deres håndlangere i havnene nå prøver å gjennomføre.  Dette er en oppskrift på sosial dumping i Norge.  Det er det samme som skjedde på havnene i England !

To streiker-samme sak:

Det er representanter for to streiker tilstede her i dag.  Har de noe felles?

 • Streikene i NTF og lærerstreiken gjelder oss alle !
 • Streikene gjelder eiendomsretten til- og praktiseringa av tariffavtalene.

Vi som lever i arbeiderbyen Mosjøen må ikke la oss lure av uheldige konsekvenser av streikende transportarbeidere og lærere.  Det vil alltid være konsekvenser av streiker, det er det som gjør streiker effektive !

 • Vi er sterke nok til å løse lokale floker internt i fagbevegelsen !
 • Husk valgkampen i 2005, husk hva som mobiliserte oss og hvem som var for oss og hvem som var mot oss !
 • Lykke til med streikene, jeg er sikker på at dere vinner, sjøl med ny regjering.  Streikene er for viktige til at vi kan tape.
 • Snart er det valg.

Takk for oppmerksomheta!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

 • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
 • - Vær saklig og hold deg til tema
 • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*