Appell: Havnestreiken – Mosjøen, 16. august 2014

Foto: Anne-Linn Lernes Høiseth

Fagforeningskamerater! Ja, for jeg håper alle som er til stede har sitt medlemskap i orden.

Ulf Ulriksen
Om Ulf Ulriksen (3 artikler)
Ulf Ulriksen er fylkesleder i Nordland Nei til EU.

Egentlig er alle med på en grunnlovsfeiring i dag, sammen med mange andre i Norge.  for vi er vel alle klare over at streikeretten er en grunnlovsfestet rett som har kommet i skyggen av alle festtalene?

ILO er benevnelsen på FN’s arbeidslivsorganisasjon som møtes en gang per år i Geneve for å vedta regelverk som skal regulere forholdene i arbeidslivet.

ILO oppfordrer alle medlemsland til å implementere og vedta disse regelverkene hjemme.  Dette er akkurat det som skjedde da Norge ratifiserte ILO-konvensjon nummer 137 i 1974, altså for 40 år siden.  Denne konvensjonen innebar fortrinnsrett til alt laste- og lossearbeid i norske havner med noen unntak.  Denne loven har blitt diskutert flere ganger i norsk arbeiderbevegelse, men har aldri blitt angrepet i den grad som nettopp nå!

Dagens streike- og lockoutsituasjon har, som mange har påpekt, sin bakgrunn i den lovlige boikottaksjonen i Risavika terminal i Stavanger 1.nov, 2013.  Deretter ble havnearbeiderne i NTAF i Tromsø og Mosjøen tatt ut i lovlig sympatistreik 7.des 2013.

Det er svært viktig av vi alle er klare over følgende: Dette er en lovlig konflikt med full støtte fra LO og en samlet fagbevegelse.

En rekke fagforeninger har gjort støttevedtak, som blant andre Fellesforbundet, avd 5, som vedtok følgende formulering:

«Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre konvensjonen.»

Det reiser spørsmålet om trepartssamarbeidet!

Ny regjering-ny politikk:

 • «Vi må ha effektiv drift i norske havner.  Brukerne av havnene må vite at de kan hente og levere varer uten problemer,»  sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Arvid Kampe fra Høyre.  Samme mann har ogst tatt til orde for å endre arbeidstidsordningene i AML umiddelbart og før forslaget fra egen regjering har vært på høring.

Dette er fordekte ord for mere usosial konkuranse og økt sosial dumping, eller som våre engelske kamerater sier:  «The race to the bottom.»

 • Alle oss som er tilstede og som har grått hår, vi husker hva Arbeidsmiljøloven het før 1978, nemlig Arbeidervernloven. Det var ikke tilfeldig.
 • Regjeringa har gjort vedtak om lettere adgang til korttidskontrakter, fjerning av retten til kollektivt søksmål, fjerning av solidaransvar og ikke minst fjerning av fagforeningenes rett til å nekte endringer i arbeidstidsordninger som anses som uforsvarlige.

Sosial dumping:

 • Seniorforsker i FAFO, Jon Erik Dølvik, mener avtaleverket i Norge er under sterkt press med flere uorganiserte arbeidstakere og flere bedrifter uten tariffavtale.  Ja, han uttrykker at dette legger press på selve den norske/nordiske modellen over tid!
 • Advokat Geir Høyn i Fagforbundet/LO skrev følgende i en artikkel:  «I et høykostland som Norge vil prisen på arbeidskraften være utenlandske tjenesteyteres største konkurransefortrinn.»  Det er nettopp dette som NHO ønsker og som deres håndlangere i havnene nå prøver å gjennomføre.  Dette er en oppskrift på sosial dumping i Norge.  Det er det samme som skjedde på havnene i England !

To streiker-samme sak:

Det er representanter for to streiker tilstede her i dag.  Har de noe felles?

 • Streikene i NTF og lærerstreiken gjelder oss alle !
 • Streikene gjelder eiendomsretten til- og praktiseringa av tariffavtalene.

Vi som lever i arbeiderbyen Mosjøen må ikke la oss lure av uheldige konsekvenser av streikende transportarbeidere og lærere.  Det vil alltid være konsekvenser av streiker, det er det som gjør streiker effektive !

 • Vi er sterke nok til å løse lokale floker internt i fagbevegelsen !
 • Husk valgkampen i 2005, husk hva som mobiliserte oss og hvem som var for oss og hvem som var mot oss !
 • Lykke til med streikene, jeg er sikker på at dere vinner, sjøl med ny regjering.  Streikene er for viktige til at vi kan tape.
 • Snart er det valg.

Takk for oppmerksomheta!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned