Full seier for havnearbeiderne

Foto: Wibeke Bergheim

Lagmannsretten slo fredag fast at Norsk Transportarbeierforbunds (NTF) blokade av danske Holship ved Drammen havn er lovlig. Nå utelukker ikke NTF flere aksjoner mot Holship.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

I fredagens domsslutning fra Borgarting lagmannsrett får NTF fullt medhold i at blokaden mot Holship i Drammen var lovlig. Lagmannsretten kan heller ikke se at arbeids- og ansettelsesvilkår har noen innvirkning på konkurranseloven eller den negative organisasjonsfriheten som Holship ved sin advokat Nicolay Skarning hevdet under saken.

– En blokade er det eneste virkemidlet havnearbeiderne hadde i denne saken, en streik ville bare rammet en uskyldig tredjepart. Derfor var det naturlig at lagmannsretten kom til denne konklusjonen, sier nestleder i NTF Lars Johnsen til Fri Fagbevegelse.

Håper på tariffavtale
Etter dagens avgjørelse i lagmannsretten håper nå NTF at Holship snarest innser sine feil og inngår en norsk tariffavtale med sine ansatte.

– Etter denne dommen håper vi nå at Holship innser at det de har drevet med bare er tull og at de undertegner en norsk tariffavtale for sine ansatte så raskt som mulig, understreker Johnsen overfor nettavisen E24.

Drømmen om å få til en tariffavtale kan derimot se ut til måtte vente enda en stund. Gjennom sin advokat melder Holship fredag ettermiddag at de vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

– Ut i fra de siste års rettsutvikling mener vi at lagmannsretten har kommet til feil standpunkt og derfor vil vi nå anke saken til Høyesterett, sier Skarning til E24.

Fortrinnsretten
Saken i Drammen har i grove trekk dreid seg om havnearbeiderne fortsatt skal kunne ha en fortrinnsrett for lasting og lossing av fartøy som benytter seg av norske havner. NTF har i saken ment at havnearbeiderne har en slik rett mens Holship har hevdet at de har hatt full rett til å benytte sine egne ansatt til dette arbeidet.

I dommen slår lagmannsretten fast at det for havnearbeiderne er en viktig at fortrinnsretten på lasting og lossing opprettholdes så lenge det ikke finnes en annen avtale som på en annen måte organiserer arbeidet ved de involverte havnene på. Lagmannsretten slår også fast at boikott, slik situasjonen har utviklet seg ved Drammen havn, er det eneste kampmidlet havearbeiderne har til disposisjon for å få til de endringer man ønsker.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned