Kampen mot kommunal innføring av tiggeforbudet fortsetter

Foto: Simon Q

I Arendal og Lillesand er ikke kampen mot tiggerforbudet over. Opprettholder de tiggeforbudet, vil de være Nordens kaldeste byer.

Guro Fiola Andreassen
Om Guro Fiola Andreassen (1 artikler)
Guro Fiola Andreassen er aktivist og nestleder i Rødt Arendal og Grimstad.

”Nå er det opp til hver enkelt kommune.” – Statsminister Erna Solberg

Da det nasjonale tiggeforbudet ble droppet, ble ansvaret og løyvet til å innføre tiggeforbud skjøvet over på kommunene. Venstresida må nå stå samlet bak en omkamp om det kommunale tiggeforbudet.

Første by med tiggeforbud

I mai 2013 foreslo Hayette A. Mahmoud fra SV at Arendal burde tilby tiggerne en brakke med sanitæranlegg, slik Kristiansand hadde gjort. Men forslaget fikk bare seks av 38 stemmer i bystyret. ”Jeg tror flertallet sa nei fordi vi ikke har samme problem med antall tiggere som de har i Kristiansand”, sa ordfører Einar Halvorsen (H) til NRK etterpå. I samme møte vedtok bystyret, med 20 mot 18 stemmer, å innføre forbud mot tigging, så fort loven tillot det.

LES OGSÅ: Smørbrødliste til regjeringen: Hvordan bekjempe tiggerne

Den 29. August 2014, vedtok Arendal bystyre, som Norges første kommune, å innføre tiggeforbud i byen. Det var Fremskrittspartiet som fremmet forslaget i 2013, og med et samlet Høyre, og to utbrytere fra Pensjonistpartiet fikk de saken vedtatt. Arbeiderpartiet, SV, Venstre & Krf stemte mot da saken ble vedtatt. I november 2014 trådte forbudet i kraft.

Nordens kaldeste by

Dagen etter at Alliansen Mot Tiggerforbudet i Norge demonstrerte mot forbudet på Sam Eydes Plass i Arendal, uttalte ordfører Halvorsen til Agderposten at «Ingen Nordmenn trenger å tigge i Norge i dag, de får nødvendig støtte av NAV.» Blant forbudsforkjemperne er romfolket det sterkeste argumentet for forbudet. I Agderposten uttalte ordfører Einar Halvorsen, fra Høyre, at han «Er klar på at forbudet er ment mot romfolk, selv om det gjelder for samtlige tiggere.»

LES OGSÅ: Vagabonden, tiggeren og gjøgleren – de ubehagelige andre

Politiet fikk i oppgave å fastsette størrelsen på bota, og nå risikerer alle som spør etter hjelp bot på 2000 kroner. Forbudet fikk internasjonal oppmerksomhet, og i utenlandsk presse ble Arendal omtalt som «Nordens kaldeste by».

Også Lillesand gikk inn for tiggeforbud

Einar Holmen-Hoven, i Høyres bystyregruppe i Lillesand Kommune, fulgte etter Arendal og sørget for at Lillesand er kommune nummer to til å innføre forbudet. Etter planen skal det tre i kraft den 15. mars. Holmen-Hoven har tidligere uttalt til NRK Sørlandet: ” I Norge er det lang tradisjon for ikke å skape klasseforskjeller. Ved å tillate tigging er det akkurat det vi gjør. Å hjelpe folk i Romania kan være mer hensiktsmessig enn at de skal sitte her og tigge for ti kroner i timen», sier Holmen-Hoven, og sikter til romfolk som har reist fra Romania til Norge for å tigge.

LES OGSÅ: 11 millioner hus står tomme i EU mens millioner er hjemløse

Her snakker Holmen-Hoven om «Tradisjoner for å ikke skape klasseforskjeller.» Og så er det nettopp større klasseskiller han medvirker til ved å skille mellom tiggeres nasjonalitet, ved å forby fattigdom og å kriminalisere retten til å be om hjelp, fordi den klassen han sjøl liker å være en del av, synes tiggere på gata er så brysomt at han vil fjerne dem fra bybildet i Lillesand.

AP og Venstre varsler omkamp om tiggeforbudet

12. februar ble fjerning av tiggeforbudet tatt opp i formannskapet i Arendal. Venstres ordførerkandidat, Pål Koren Pedersen, og Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Robert C. Nordli, var de som fremmet forslaget. Samme dag melder NRK at «Regjeringen vil ikke omgjøre Arendals tiggeforbud, som ble innført i fjor høst. Det bekrefter statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP). Både KrF og Venstre etterlyser et nasjonalt nei til lokal tiggenekt. – Vi endrer ikke dette, sier statssekretæren til NRK.no, og henviser til Sundvollen-erklæringen. Varaordfører Anders Kylland (Frp) mener på sin side at innføringa av tiggeforbudet er vellykket.

«Blant forbudsforkjemperne er romfolket det sterkeste argumentet for forbudet.»

I Arendals kultur- og rådhus er formannskapet likevel enstemmige for å anmode ordføreren om å se på politivedtektene på nytt, slik at saken kommer opp til diskusjon på nytt i bystyret, sannsynligvis i mars. For å få fjernet forbudet i Arendal må vi ha en stemme fra opposisjonen. Agderposten skrev i forkanten av møtet at «Sammen med Venstre mobiliserer Ap for å få flertall blant bystyrets 39 representanter. Slik ser stemmetallet ut: Ap (9), Venstre (3), SV (3), KrF (3), Sp (1) =19.

LES OGSÅ: Rasismen vokser i Europas hjerte, så også antirasismen

Dermed mangler én eneste stemme.» Og det er nok ikke utenkelig at noen av politikerne som stemte for å vedta tiggeforbudet vil snu i saken. For mange politikere handler det om byens omdømme utad. Kystperla og kulturbyen Arendal: «Varm, stolt, og utadvendt» eller «Nordens Kaldeste By»? Svaret får vi forhåpentligvis snarest mulig, og det er helt opp til politikerne å avgjøre tiggernes skjebne, såvel som byens omdømme.

Det handler om nestekjærlighet og medmenneskelighet

Rødt Arendal og Grimstad, er selvsagt imot slik uverdig behandling av mennesker i samfunnet. Vi vil også være et av de partiene som kommer til å programfeste fjerning av tiggeforbudet i Arendal i kommunevalget. Det vil nok flere av de andre lokale motstandspartiene gjøre også.

LES OGSÅ: Vi romantiserer de fattige, og vi avskyr dem

I alle kommuner bør motstandere og motstandspartier ruste seg til kamp, for denne står fortsatt i flere kommuner med brune bystyrer. Argumentene mot tiggeforbudet er mange: Det er diskriminerende, det bryter menneskerettighetene, ytringsfriheten, den er drepende mot nestekjærligheten, den er en trussel mot fellesskapet og mot våre grunnleggende samfunnsverdier. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på de mest sårbare i samfunnet vårt og ved å kriminalisere det som for flere tiggere er et alternativ til kriminalitet, vil det få alvorlige konsekvenser. Vi kan ikke kriminalisere fattigdom. Vi kan ikke bryte menneskerettighetene fordi forbudsforkjemperne ønsker å vise at byen din er fri for fattigdom og elendighet.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

6 kommentarer på Kampen mot kommunal innføring av tiggeforbudet fortsetter

 1. Fredsprisvinner Kailash Satyarthi oppfordrer folk til å ikke gi til tiggere og mener tigging er en moderne form for gjeldsslaveri:

  http://www.dagbladet.no/2014/12/13/nyheter/tigging/innenriks/kailash_satyarthi/36718364/

  Mener Rødt at Satyarthi er «en kald kyniker som ønsker kalde byer og»? Eller kan det være at Satyarthi ser at tigging ikke er løsning på noen problemer, men tvert i mot i mange tilfeller dreier dreier seg om menneskehandel og slaveri som reproduseres i generasjoner. I Romania er mange unge som istedenfor å ta seg en utdannelse heller drømmer om å bli tigger i blant annet Norge som voksen.

  Det finnes legitime etisk gode grunner til å ikke tillate tigging som ikke dreier seg å «renovere gatene». Men at Rødt skulle klare å se at en sak har flere sider er vel for mye å forlange.

  • AvatarMrBlazeAxe // 2015-02-20 kl 20:01 //

   Guro har da aldri kalt han en kald kyniker i sin tekst.
   Jeg der i mot kan med stolthet si at jeg synes han er en kald og kynisk person som generaliserer problemet alt for mye og viser en manglende forståelse på hvorfor folk begynner å tigge i utgangspunktet.
   Det er ikke tiggerne som er problemet og grunnen til at mennesker ender opp med å tigge på gaten for å tjene til livets opphold, det er samfunnet.
   Kanskje det kunne vært en idé å se på EU avtalen vår som lar folk reise ut og inn som de vil.
   Det fins flere og mer legitime etiske gode grunner for å ikke forby tigging enn å innføre et forbud, det fins mange andre alternativer som vil gi en mer human løsning på denne situasjonen, uansett hvilket ståsted man har i en sak så vil jeg regne med at vi kan alle være enig i at disse vanskeligstilte menneskene ikke burde leve sånn og optimalt sett skulle fått hjelp eller råd om hvordan de kan bli en produktiv del av samfunnet.

 2. AvatarGuro Fiola Thorbinesdatter And // 2015-02-20 kl 19:34 //

  Snegle: Jeg har ikke kalt fredsprisvinneren «en kald kyniker som ønsker kalde byer» slik du formulerer det. For å svare på spørsmålet ditt: Ja! Det er viktig å se alle sider av saken. Jeg respekterer deres ytringer. Det han, og du snakker om er Organisert tigging. Menneskehandel. -Det som ER kriminelt, og er er forbudt ved lov. Noe jeg tar fullstendig avstand fra. Det er jeg temmelig sikker på at resten av partiet mitt Rødt gjør også! De tingene fredsprisvinneren og du sjøl tar opp, og advarer mot er forferdelige sider av en sak som kan forekomme i forbindelse med tigging. Men Fredsprisvinneren og sønnen sier ikke at ALLE tiggere er kriminelle, eller offere for menneskehandel og slaveri på grunn av nettopp dette i artikkelen. Det må utøves skjønn mellom kriminelle handlinger og tigging. Vi kan ikke innføre forbud mot å be om hjelp, og kollektivt straffe alle som tigger, fordi enkelte som gjør det kan være kriminelle. Jeg står fjellstøtt på at dette hverken bør eller skal kriminaliseres, slik det har blitt i min hjemkommune Arendal. For tigging i seg selv er for flere også eneste utvei før kriminalitet for flere. En måte de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt velger for å slippe å begå kriminelle handlinger. -Og det er helt frivillig om du, eller jeg, som enkeltmenneske velger å støtte den enkelte som tigger. Dette handler om å ta vare på nestekjærligheten i samfunnet vårt. Medmenneskelighet, respekt for menneskerettighetene, om å ikke frata mennesker retten til å be om hjelp, og å møte dem med respekt der de befinner seg,- istedenfor å jage dem ut av kommunegrensene. Og igjen vil jeg presisere at det ikke bare er mennesker fra Romania som tigger, som jeg som oftest må gjøre i diskusjoner om Tiggeforbudet. Mange, -mange, peker på Romfolket, og mener det er kun dem som tigger i Norge, og bruker det som argument i diskusjoner om forbud. -Det er diskriminering, og det kan vi ikke godta! Menneskerettighetseksperter har allerede advart oss mot å innføre tiggeforbud, da det kan stride mot både ytringsfriheten og diskrimineringsvernet som er nedfelt i menneskerettighetene.

  • I Norge har vi historisk løst fattigdomsproblemer på en langt mer verdige måter enn ved å tillate at folk skal få stå på gata og «pisse i buksa for å holde på varmen». Det er nettopp dette sosiale nettverket som har gjort Norge til en bra sted å leve. Å tillate tigging er en fallitterklæring som å si at vi gir opp å prøve å få mennesker ut av sosial nød.

   Alle nordmenn som jeg kjenner til fra rusmiljøet bruker pengene fra tigging til å finansiere dop og alkoholbruk. Ved å tillate dette så bidrar samfunnnet til ytterligere nedverdigelse og potensielt at mennesker tar livet av seg. Jo mer penger som sirkulerer i dette miljøet- jo mer dop og alkohol misbrukes.

   At menneskerettigheter skal brukes til å finansiere nedverdigelse for rusmisbrukere og pengeslaveri for Romfolket blir å snu verden og verdighet på hodet.

   Norske helseabeidere som jobber i Romania er ofte for tiggeforbud, da denne virksomheten skaper flere problemer for de det gjelder enn de løser på lang sikt ved at denne uverdigheten gjenskapes i generasjoner.

   • AvatarGuro Fiola Thorbinesdatter And // 2015-02-22 kl 14:08 //

    Snegle:.En fallitterklæring? Ærlig talt…

    De omreisende tiggerne; De som hverken blir tilbudt strøm, dusjer, eller sanitæranlegg slik det har blitt foreslått og blitt nedstemt i samtlige byråd. Er det velferd i et av verdens rikeste land? Eller når et menneske holder på å dø av lungebetennelse etter å ha sovet i bil uten strøm og varme i alt for lang tid? Er dette verdighet? Jeg er enig med deg i at folk må hjelpes i de landene det er nød, men vi må også hjelpe dem som lider her og nå, og gi dem som ber om hjelp muligheten til å gjøre det om det trengs. Å se mennesker i nød, som lider fordi Norge ikke kan tilby sanitæranlegg eller strøm i et av verdens rikeste land. -Det nærmer seg en fallitterklæring !Nettopp dette med sanitæranlegg har vår leder Bjørnar Moxnes argumentert sterkt for i Oslo Byråd. Han stiller seg også, som resten av oss fra Rødt, støtt på tiggernes side.

    Det fantes 78.200 fattige barn i Norge, og 351.000 fattige mennesker totalt i 2011. (Kilde: Statistisk Sentralbyrå, NRK,)Det er et faktum vi må forholde oss til!

    Du sier alle nordmenn du kjenner fra rusmiljøet bruker pengene de tigger om på rus. Folk med store rusproblemer blir som regel før eller siden tvunget ut i kriminalitet på en eller annen måte for å kunne betale for rusbehovet sitt. De som har sittet i fengsel mye av sitt liv, eller andre grunner velger kanskje å tigge. De befinner seg kanskje mange allerede i en nedverdigende situasjon. Mange sitter i månedslange køer for å komme seg inn på avrusingsklinikker.De store pengene i dopmiljøet kommer fra tiggekoppene, bruk fornuften sjøl og tenk. Den påstanden du kommer med der tror jeg de færreste vil bite på.

    Det er et stort rasismeproblem i Romania. Romfolk blir ikke akspetert, og blir også der sett på som annenrangs borgere. Til og med den rumenske presidenten Traian Basescu har flere ganger uttrykt ondskapsfulle bemerkninger om Romfolk.

 3. Det man bør gjøre er å lære av Bolsa Familia programmet i Brasil, og heller bruke hele den norske EØS-kontigenten til å betale ut sosialhjelp til de aller fattigste menneskene feks i Romania slik at disse kan slippe å måtte tigge. En norsk krone har mye større kjøpekraft i Romania enn i Norge (og speielt på landsbygda). Slik lokal pengebruk vil også stimulere det lokale næringslivet, dette vil gi økt produksjon, økt sysselsetting og økte inntekter. En skikkelig vinn-vinn løsning.

Kommentarfeltet er lukket.