Smørbrødliste til regjeringen: Hvordan bekjempe tiggerne

Foto: Ian Design

Vær generelt aggressive overfor de svakere stilte, slike som narkomane, sånn at dere ikke beskyldes av motstanderne for å diskriminere overfor tiggerne fra Øst-Europa.

Chalak Kaveh
Om Chalak Kaveh (7 artikler)
Chalak Kaveh er historiker og har forsket på det norske politiets behandling av tatere og sigøynere i perioden 1900-1951. Kaveh er tidligere redaktør for Etter Lemkin - Tidsskrift for studier av folkemord og politisk massevold.

Jeg har tidligere både i høringsforslag og artikler (f.eks. her og der) tatt til motmæle når Oslo kommune eller regjeringen har tatt initiativ til tiltak med siktemål om å forby tigging. Det har jeg heldigvis ikke vært alene om. Selv Senterpartiet har talspersoner som nå delvis imøtegår eget parti. Derfor ser nå regjeringen seg nødt til å gå retrett i spørsmålet om tigging. Det er likevel grunn til å anta at dette spørsmålet igjen kommer på agendaen snart, kanskje det ved neste korsvei til og med er Arbeiderpartiet som støtter opp om et slikt forbud. Det kan for så vidt likegreit hende at de reaksjonære og bakstreverske elementene i Senterpartiet (med Jenny Klinge i spissen) greier å ekskludere de mer fornuftige segmenter i partiet (slike som Per Olaf Lundteigen f.eks.) og dermed kan garantere for et stortingsflertall. Uansett, nedenfor følger en smørbrødliste til regjeringen til neste gang de tar initiativ til forbud og påbud om tigging.

LES OGSÅ: Når det å be om hjelp blir ulovlig

Regjeringen kan bli kvitt tiggerplagen ved å:

 • Avvise tiggerne ved grensen.
  • Eventuelt 1: Opprett midlertidige leire for å avklare hvem som virkelig er EØS-turister og hvem som bare kommer for å tigge. Det sier seg selv at regjeringen da må gjeninnføre den ordinære passkontrollen og køene som medfølger, men dette skaper ytterligere sysselsetting i Norge, altså vinn-vinn.
  • Eventuelt 2: Si opp EØS?
 • Opprette registre som kategoriserer sigøynerne som en egen (uønsket) gruppe slik at de lettere neste gang kan identifiseres og avvises ved riksgrensen. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) kan bare ryke og reise.
 • Gjeninnføre tvangsarbeidshusordningen. I stedet for eller i tillegg til fengsels- og bøtestraffer – og for å la seg inspirere av historien – bør tvangsarbeidssystemet gjeninnføres. På den måten kan tiggerne gjøre noe nyttig for seg samtidig som det ikke skaper fengselskøer eller koster samfunnet massevis av penger (mer nøyaktig 450 000 for lavt sikkerhetsnivå, og 1 million for høyt sikkerhetsnivå)
 • Være generelt mer aggressive i sosialpolitikken overfor de svakere stilte, slike som narkomane, sånn at dere ikke beskyldes av motstanderne for å diskriminere overfor tiggerne fra Øst-Europa.
 • Innføre en ny gren i politiet: musikkpolitiet. Folk som spiller instrumenter med feil toner og som egentlig bare er ute etter penger uten å yte deretter, bør anholdes snarest og bøtelegges med hjemmel i kommunenes støyreglement.
 • Avvikle ordningen med offentlige toaletter, de få som finnes i alle fall (og heve boten for offentlig urinering mv til 100.000 kroner).
 • Innføre forbud mot innsamlingsaksjoner generelt, med unntaket av NRKs TV-aksjon.
 • Reform av straffemetodene. Det er rimelig å anta at offentlig avstraffelsesmetoder i enda høyere grad vil avverge folk som ønsker å tigge. Her kan Saudi Arabias ambassade kontaktes for tips og råd.

LES OGSÅ: Tiggerforbud i velstående Norge

(For ordens skyld: forfatteren tar ikke ansvar for ironidøve lesere som måtte ta ovennevnte forslag som seriøse. Regjeringen er derimot velkomne til å lese dem slik de fremtrer).

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

 • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
 • - Vær saklig og hold deg til tema
 • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.