Volden mot flyktninger øker i Tyskland

Foto: wikemedia.org

Tyskland opplever for tiden en bølge av rasistiske demonstrasjoner. Samtidig øker overgrepene mot flyktninger og deres bosteder.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Björn Frölich

Forbundsministeriet for indre anliggender har offentliggjort alarmerende tall: på bare to år er antallet overgrep mot flyktninghjem blitt seksdoblet. Mens asylmottak og lignende bosteder for flyktninger ble angrepet 24 ganger i 2012, har tallet for 2014 økt til skremmende 150 angrep.

Også forskjellen i typen av angrep vekker oppsikt. En femtedel av angrepene involverte sprengstoff, ildspåsettelse, våpen eller legemsbeskadigelser. Det er påfallende at det er funnet sted en markant økning i siste kvartal av 2014. I tidsrommet fra oktober til desember ble det registrert 67 angrep, med til sammen seks personer som fikk skader. Den første PEGIDA-demonstrasjonen fant sted 20. oktober i Dresden.

Mye tyder på at disse tallene faktisk underkjenner det totale antall rasistiske overgrep. For eksempel mangler ildspåsettelsen i Vorra (Bayern) i desember 2014. Der ble tre bygninger, som skulle tjene som flyktninghjem, påtent. På åstedet ble det malt hakekors og rasistiske paroler.

Flere medier og eksperter knytter økningen blant annet til framveksten av PEGIDA-bevegelsen. Günter Burkhart, fra foreningen Pro Asyl, mener at høyreekstreme føler de har støtte på grunn av den omfattende offentlige oppmerksomheten overfor PEGIDA, de utfører bare folkets vilje. Selv det sosialdemokratiske, anti-fascistiske infobyrået Blick nach rechts mener PEGIDA danner grobunnen for fremmedfiendtlige overgrep.

Allmennkringkasteren ARD kunne avsløre i programmet Report at tallet på rasistisk motiverte overgrep i Dresden, byen PEGIDA oppsto og er størst i, har økt med 130 prosent, når en sammenligner med de første tre månedene etter den første PEGIDA-demonstrasjonen kvartalet før.

I følge Amadeu Antonio-stiftelsen og foreningen Pro Asyl ble det gjennomført hele 256 flyktningfiendtlige demonstrasjoner i 2014. Dette er ikke bare PEGIDA-demonstrasjonene samt deres ulike lokale avleggere, men inkluderer også et stort antall av demonstrasjoner mot plassering av flyktningmottak.

Burkhart, fra Pro Asyl, understreker at det er viktig med desentraliserte bosteder for flyktninger. Dette er også et krav som ofte er blitt fremmet av flyktningene selv, som opplever at det å bo på institusjon gjør det vanskeligere å bli en del av samfunnet, enn om de bor i vanlige leiligheter.

* Ordet høyreekstrem er kun brukt for å gjengi Burkhart sitt sitat så korrekt som mulig. Artikkelforfatteren tar avstand fra hele ekstremismeteorien og anser begrepet ekstremisme som ideologisk tåkelegging. Her er en kritikk av ekstremismebegrepet (på tysk).

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Volden mot flyktninger øker i Tyskland

  1. AvatarJens Pettersen // 2015-12-14 kl 21:21 //

    «Flyktninger» (ikke-vestlige innvandrere i alle fasonger) har myrdet minst 7500 tyskere siden 1990. Skal vi snakke tall?

Kommentarfeltet er lukket.