Gratis kollektivtransport-krav mobiliserer tusenvis i Brasil

Foto: Flickr.com

Store protester mot prisøkning i kollektivtrafikk i Brasil har fremprovosert en voldelig svar fra politiet.

Daniel Vernegg
Om Daniel Vernegg (4 artikler)
Daniel Vernegg er en frihetlig sosialist organisert i Motmakt og Latinamerikagruppene i Norge.

I Brasil har det de siste to ukene vært svære demonstrasjoner mot dyrere billetter i kollektivtrafikken. Som under lignende de demonstrasjonene sommeren 2013, er politiets svar voldelig.

Over 20.000 personer har to ganger tatt til gatene mot høyere priser på São Paulos metro. For noen dager siden sperret 8000 demonstranter en av byens mest sentrale gater. Over hele landet mobiliserer folk. Flere av demonstrasjonene har blitt møtt med kraftig represjon fra militærpolitiet, som blant annet har banket opp fredelige demonstranter og skutt med gummikuler.

Usosiale prisforhøyelser
I São Paulo har byrådet bestemt at prisen for en enkeltbillett på metroen skal settes opp med 0.50 reales, en økning på 16 prosent. Prisøkningen er den siste i en rekke økninger d

De siste årene: i 2005 kostet en enkeltbillett 1,50 reales, mens den før den ferske prisøkningen kostet tre reales. Allerede før den siste økningen, var de siste årenes inflasjonsjustering overskredet massivt: Om prisen fortsatt lå på 2005-nivå ville den, justert for inflasjon, ligget på 2,30 reales. Med den nye prisen på 3,50 øker misforholdet.

Forrige gang en prisforhøyning ble forsøkt gjennomført i São Paulo, var i 2013. Den gang var resultatet store demonstrasjoner og opptøyer, som i løpet av få dager spredte seg til over 300 andre brasilianske byer. Disse ble flere steder møtt av brutal represjon fra militærpolitiets side, noe som førte til at demonstrasjonene flere steder bare ble større, og etter hvert rettet seg vel så mye mot politivold som mot prishøyningen. Som følge av demonstrasjonene, ble prisforhøyningen sommeren 2013 ikke gjennomført, og det har inntil nå heller ikke vært gjort ytterligere forsøk på å sette opp prisen.

Mer enn spontane oppløp
Både sommeren 2013 og i dag har initiativtager for demonstrasjonene vært organisasjonen Movimento Passe Livre (MPL). På norsk kan MPL oversettes til Bevegelsen for gratis kollektivtransport. MPL er et nasjonalt nettverk av grupper som arbeider for en ikke-privatisert og gratis kollektivtransport i Brasil. Ifølge MPL bør transport være et gratis velferdsgode på lik linje med vann og helsetjenester.

MPL oppsto under Verdens Sosiale Forum i Porto Alegre i 2005, da flere tidligere uavhengige grupper basert i ulike byer fant sammen for å stå sterkere i kampen mot høyere priser i kollektivtransporten. Flere av gruppene oppsto etter kraftig motstand mot prisøkninger i byene Salvador i 2003 og i Florianópolis i 2004. Under oppstandene kom tusenvis av demonstranter sammen på store allmøter i gatene. De gjorde seg hørt ved hjelp av direkteaksjonistiske midler, som veiblokader og betalingsnekt på busser og T-baner. Mens oppstanden i Salvador ikke vant noen nevneverdige konsesjoner fra myndighetene, resulterte oppstanden i Florianópolis i at prisøkningen ble droppet. MPL er i dag representert i flere brasilianske byer, og står særlig sterkt i byene São Paulo, Salvador og Florianópolis.

En antiautoritær antikapitalisme
Til tross for at MPL organiserer seg rundt en enkeltsak, er ikke organisasjonens politikk begrenset til denne. Ifølge MPL er en analyse av kapitalismen nødvendig for å forstå hvilke interesser som styrer kollektivtransporten. Siden en privatisert kollektivtransport alltid vil være tvunget til å sette profitt til eierne over det å tilby best mulig tjenester til befolkningen, krever bevegelsen at all kollektivtransport avprivatiseres. Selv om det offentlige mange steder fastsetter prisene, fins det i praksis bånd mellom de private kollektivtransportoperatørene og politikerne (som fastsetter prisene), blant annet i form av pengebidrag til politikernes valgkampanjer.

I tillegg til at bevegelsen har inntatt et antikapitalistisk standpunkt, har den også lagt seg på en antiautoritær linje. Under organisasjonens stiftelsesmøte, ble det vedtatt at organisasjonen, ved siden av å være antikapitalistisk, også skal være autonom, partipolitisk nøytral, horisontal og at beslutninger skal tas ved konsensus. Året etter ble i tillegg føderalisme lagt til som organisatorisk grunnprinsipp.

Gjennom den flate organisasjonsstrukturen søker bevegelsen å unngå at det skapes interessemotsetninger mellom lederskap og grunnbase, noe som historisk har skjedd med flere andre sosiale bevegelser i Brasil, slik som det nåværende regjeringspartiet PT og den faglige hovedsammenslutningen CUT. Disse har begge gått fra å være opposisjonelle og systemutfordrende bevegelser til å bli statsunderstøttende byråkratier.

Kan prisforhøyelsene stoppes?
Det er vanskelig å forutse hvorvidt MPLs pågående mobilisering vil klare å forhindre at prisøkningene implementeres. Blant faktorene som spiller inn er hvordan politiets represjon vil bli mottatt av andre sosiale bevegelser og bredere lag av befolkningen, og hvorvidt disse – som sommeren 2013 – vil gå ut i gatene og vise solidaritet.

Hvilke konsesjoner politikerne er villige til å gi vil også stå sentralt. Mange har spekulert i at myndighetene under demonstrasjonene sommeren 2013 ga etter for presset som følge av at fotball-VM 2014 var rett rundt hjørnet, og at en ikke ønsket å risikere videre bråk i opptakten til mesterskapet. Brasil er, som kjent, vertsnasjon også for sommer-OL i 2016.

Hva demonstrantene foretar seg videre vil selvfølgelig også være avgjørende. Det mobiliseres nå nasjonalt til demonstrasjoner i São Paulo, Florianópolis, Joinville, Salvador og flere andre byer fredag 24. januar. I São Paulos vil dette være den fjerde store mobiliseringen de siste drøye to ukene. Ved å opprettholde et kontinuerlig press og ved å få mange nok ut i gatene, tror organisatorene at det er mulig å reversere prisforhøyelsene.

*Teksten blir sampublisert med Latinamerikagruppene og Motmakt

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned