Articles by Daniel Vernegg

Daniel Vernegg
About Daniel Vernegg (4 Articles)
Daniel Vernegg er en frihetlig sosialist organisert i Motmakt og Latinamerikagruppene i Norge.

Demokratisering gjennom okkupasjon

// 0 Comments

I bosetningen Sipo Cortado har 245 familier organisert i De jordløses bevegelse (MST) gjennom jordokkupasjon fått muligheten til å demokratisk kontrollere sitt eget [...]