– Pappa, i dag var det tre barn som begynte å gråte i klassen

Foto: Mithril Cloud

I sin iver etter å "rulle ut" den nye skolen har Utdanningsetaten i Oslo tydeligvis glemt det viktigste – barna.

Andreas Fætten
Om Andreas Fætten (1 artikler)
Andreas Fætten er pappa.

Guttungen er i seng, det er fredag kveld, og lyset skal av. Men først: hva har skjedd i første klasse på Hasle skole? Jo, læreren skal slutte, etter bare et halvt år med klasse 1a. Hun har fått ny jobb på en annen skole, og skal begynne der i januar. Forklaringen ligger blant ukeplaner og tegninger i beskjedmappen. Hun har valgt å ta en ny jobb «i denne litt usikre tiden på Hasle».

Situasjonen er som følger: Oslo kommune bygger som kjent «et klasserom i uka», og i august åpner endelig Teglverket skole, 500 meter unna Hasle skole. Og godt er det, Hasle skole, bygget i 1957 som en to-parallellskole, har i mange år vært overfylt, med klasserom i brakkerigger, med fire klasser i hvert årstrinn. Endelig skal elever slippe unna dårlig inneklima og trang plass. Så hva er det de gråter for?

Nye skolegrenser stykker opp klasser
Jo, i sin iver etter å «rulle ut» den nye skolen har Utdanningsetaten tydeligvis glemt det viktigste – barna. For når elvene skal flyttes inn på nye skole, så skjer det på denne måten: Nye skolegrenser stykker opp klasser med tilbakevirkende kraft, førsteklasser som ble satt sammen i august skal deles opp igjen høsten 2015, og av de vel 100 barna i de fire klassene på trinnet, skal 2/3 inn på nye Teglverket skole.

Det samme gjelder andretrinnet og tredjetrinnet på Hasle skole. Vennskapsbånd mellom rundt 300 barn i alderen 6 til 9 år skal altså klippes når snora skal klippes ved åpningen av Teglverket skole. Hasle skole skal nedbemannes til en to-parallellskole igjen. Lærere og ansatte i aktivitetsskolen vil bli sagt opp, og må søke seg nye jobber. Slik som læreren i 1a.

Godt læringsmiljø røskes opp med rota
Utdanningsetaten tar ikke hensyn til at de nye skolegrensene er uheldige. Som Foreldreutvalget ser det i en uttalelse fra ekstraordinært møte 19. november:

«Hasle skoles rolle som en samlende og integrerende faktor for alle i nærområdet vil reduseres betraktelig da inntaksområdet for en 2-parallell er ensbetydende med et svært homogent demografisk område i forhold til i dag (..) En gjennomgang av fordelingen for dagens førsteklassinger indikerer at de sosioøkonomiske skillene i området vil følge skolegrensene»

Utdanningsetaten tar heller ikke hensyn til at Hasle skole om noen få år likevel må bygge ut til en fireparallellskole. Ensjøutbyggingen gjør nemlig at økt skolekapasitet uansett vil presse seg fram i løpet noen år. Det skal kuttes, så bygges opp igjen.

Prisen å betale er det seksåringer, sjuåringer, åtteåringer og niåringer som skal betale. Barn med gode venner i etablerte klasser skal rives fra hverandre, og det glimrende arbeidet som lærerne på Hasle skole har gjort for å skape et trygt og godt læringsmiljø skal røskes opp med rota. Til barnas beste? Foreldreutvalget på Hasle skole mener ikke det:

«Dette er et voldsomt inngrep i skole- og klassemiljø, og noe en så langt som mulig bør etterstrebe å unngå».

– Jeg gruer meg
Er dette virkelig villet politikk? Er det slik ansvarlig skolebyåd Anniken Haulie vil at Osloskolen skal drives? Er det slik Utdanningsetaten skal sikre at «alle elever i grunnskolen og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring»? Ved å få barn til å gråte?

Jeg gruer meg til å fortelle guttungen at flere av kompisene hans skal begynne på ny skole, venner han har hatt siden barnehagen, men som bor på andre siden av Hovinveien. Kommer han til å begynne å gråte også da?

Hvor er planleggingen?

Okay, jeg setter det på spissen. Lærere slutter stadig vekk. Jentungen, som nå går på ungdomsskolen, har vel hatt syv forskjellige klasselærere i løpet av sine syv år på Hasle skole. Det går bra med henne på ungdomsskolen, og det gjør det vel også med guttungen. Men poenget er vel at det hadde vært mulig å planlegge bedre, spesielt av hensyn til de barna som har et ekstra behov for trygghet i skolehverdagen, når hverdagen hjemme er kaotisk. Men også generelt for alle de 300 berørte elevene.

Her er derfor et forslag til mål for kvalitetssikring ved utbygging av skoler i Oslo:

 • Unngå å dele opp etablerte klasser! Trygge barn med gode vennskap er en viktig faktor for et godt læringsmiljø.
 • Unngå å si opp lærere! Lærere som kjenner sine barn er en viktig faktor for et godt læringsmiljø.
 • Unngå å dele opp etablerte fagmiljøer! Lærere som samarbeider godt med andre lærere er en viktig faktor for et godt læringsmiljø.

Engasjerte foreldre protesterer

På Hasle skole er mye av skaden allerede gjort. Engasjerte foreldre protesterer og forsøker å lansere to alternative, skadebegrensende tiltak:

 • Slå foreløpig sammen skolekretsene for de to skolene, og få de to skolene til å samarbeide! Det er altså bare 500 meter mellom skolene, og det er fullt mulig å beholde det gode miljøet. Da slipper en å dele opp klasser, si opp lærere og splitte fagmiljøet.
 • Fremskynd oppussing av Hasle skole, og bygg ut til en fast fireparallell skole så fort som mulig! Ensjøutbyggingen krever flere klasserom.

Da slipper vi kanskje nye brakkerigger på skolene i området. Og så slipper vi kanskje flere førsteklassinger som begynner å gråte av Oslos skolepolitikk.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

12 kommentarer på – Pappa, i dag var det tre barn som begynte å gråte i klassen

 1. AvatarMartin Riggs // 2014-12-07 kl 10:17 //

  This is a consequence of the current restructoring of the population of Oslo and Norway.

 2. Idé: Flytt hele 1-4. trinn til Teglverket, puss opp Hasle mens «bare» mellomtrinnet går der.

 3. AvatarMi Familia // 2014-12-07 kl 16:14 //

  Rart at di flytter di minste barna som er mest sårbare og trenger trygghet og stabilitet .

  Hvorfor ikke heller gjøre om klassene til di eldre barna?

 4. Avatarlars randby // 2014-12-07 kl 18:21 //

  På mange måter er det et gode at skoler fylles opp, alternativet er at det ikke lenger er barn nok i skolen til å opprettholde den. Det er vel heller ikke slik at alle barn liker alle de andre barna på sitt trinn. Det viser vel både trivselsundersøkelser og tall på mobbing en del om. Gitt at barna blir forklart hva som skjer og hvorfor vil de overleve et skolebytte og nye klasser.

  Nå er det vel også slik at læreryrket er et fritt yrke. Selvfølgelig kan man ønske at en lærer forblir gjennom et helt skoleløp men de foresatte eller ledelsen ved skolen har intet med å instruere lærere hvor de skal søke jobb, hvor lenge de skal stå i jobben eller på annen måte bestemme over en ansatts frihet til å velge jobb.

  Det må tas ulike grep i kommunene når det kommer til økonomi. Vi som velgere styrer noe av premissene for hva som gjøres. Oslo har ikke ubegrenset med midler og et flertall av velgerne i Oslo har sagt nei til å øke skattene ved for eksempel å innføre eiendomsskatt. Som kjent har Oslo alt maks sats for kommuneskatt så der har de heller ikke noe å hente.

  Våre barn fortjener alt som ganske små å få kjennskap til at verden ikke er en dans på roser og at alt dreier seg om dem og deres barndom. Det er alt for mange overbeskyttede barn i dette landet som ikke gråter fordi de ikke opplever noe å gråte over. Man skal kan hende ønske denne gråten velkommen for da vet man i det minste at ens barn har følelser og ikke minst ikke bare lever på en rosa sky.

 5. AvatarBakdeghvaheterjeg // 2014-12-07 kl 18:33 //

  Å gråte er en del av barndommen og lærdommen. Dette er ikke verdens undergang selv om småbarnsforeldre tror det.

 6. AvatarAndreas Fætten // 2014-12-08 kl 09:33 //

  Presisering: Jeg har snakket med rektor i dag, og hun forteller at læreren i 1a skal ha permisjon, ikke slutte på skolen. Grunnen til at jeg har koblet dette til den planlagte nedbemanningen på skolen er at hun i ukebrevet har skrevet at hun tar dette valget «i den litt vanskelige tiden på Hasle».

  Poenget med innlegget er uansett ikke å henge ut lærere, men å illustrere at Utdanningsetaten nok har et for høyt press på å levere klasserom til lavest mulig pris, og at barn og foreldre kommer i en – etter mitt syn – unødvendig vanskelig situasjon.

  • Avatarlars randby // 2014-12-08 kl 16:41 //

   Barns sosiale miljø er vel neppe skolens ansvar utover det som foregår i skoletiden. Læringsmiljøet er helt klart skolens hovedansvar men det er ikke slik at læringsmiljøet direkte kan knyttes til elevenes sosiale miljø etter skoletid. Noen ganger er det til og med en fordel at elvene ikke er knyttet sammen som erteris etter skoletid.

   Oslo kommune har et ansvar som skoleeiere og skal sjonglere ganske mange baller på en gang. Vi som foresatte kan ikke løsrive våre ønsker fra fellesskapets økonomi. Noen ganger får vi i overmål fra fellesskapet andre ganger må våre ønsker vike for andres behov.

   Mange har nok den villfarende tro at man har krav på at ens barn begynner på den skolen som er nærmest boligen man har. Skal man ha en fornuftig organisering av skolene må man ha mulighet til å fylle dem opp. Det betyr at noen elver må gå på en skole noe lenger unna hjemmet.

   • AvatarAndreas Fætten // 2014-12-08 kl 17:09 //

    Jo, så lenge det sosiale miljøet spiller en rolle for læringsmiljøet. Og det gjør det jo selvsagt.

    Ja, det er krevende å sjonglere mange baller på en gang, og noen ganger mister man en ball. Da er det lov å innrømme det, og rette opp feilen. Manglende planlegging i dette tilfellet er ikke et spørsmål om penger, men nettopp problemer med å sjonglere på en måte som ikke skaper konsekvenser for både læringsmiljøet og det sosiale miljøet.

    Jo, barn har faktisk krav på å gå «på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til» (jf Opplæringslova paragraf 8,1). Så villfarelsen er nok hos deg, er jeg redd. Ikke at det er det store problemet i dette tilfellet, da de aktuelle skolene i dette tilfellet ligger 500 meter fra hverandre. Problemet er å dele opp etablerte klasser, og etablerte læringsmiljøer.

    Jeg er ellers enig i at skoler må fylles opp. Hovedproblemet i Oslo er vel heller at skolene i vekstområdene er overfylte, og at Oslo kommune henger sørgelig etter i utbygging av nye skoler.

    • Avatarlars randby // 2014-12-08 kl 18:19 //

     Nå har det seg vel slik at kommunene fastsetter skolegrenser og de kan da fastsette at områder overlapper hverandre nettopp slik at de kan utnytte eventuell ledig kapasitet ved sine skoler. Men jeg trives som villfaren i så måte.

     Nå er det jo langt på vei opp til dere foresatte hvordan deres barn vil oppleve en endring. Jeg vil tro at dette er noe dere tar med dere i beregningen når dere fronter den ene eller den andre løsningen.

 7. AvatarRemi M. Schrøder Padoin // 2014-12-08 kl 12:39 //

  Sytekopp. Barn har i de fleste tilfeller ikke noe vondt av å bytte skole og de danner nye vennskap på svært kort tid. Det å få det til å høres ut som om hele klassetrinn går rundt å griner er uredelig bloggejournalistikk.

  • AvatarAndreas Fætten // 2014-12-08 kl 17:27 //

   Hvis du leser hele innlegget så er det lite syting, men mer konstruktive løsninger i den aktuelle situasjonen barna våre er i. Det handler da ikke om enkeltbarn som må bytte skole, men et etablert skolemiljø med 300 barn som skal deles opp, etter vårt syn er dette helt unødvendig.

Kommentarfeltet er lukket.