Somaliere føler seg ydmyket og mistenkeliggjort av NAV. Får ikke nødvendig hjelp for å komme i arbeid

Foto: Harald Groven

En ny forskningsrapport viser at norsk-somaliere føler seg dårlig behandlet av NAV.

Nyhet
Om Nyhet (701 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

FAFO-rapporten, som ble lagt fram tidligere denne måneden, viser at somalierne som er i kontakt med NAV-systemet føler seg misforståtte og til dels ydmyket i kontakten med det offentlige. I rapporten har forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin snakket med både somaliere og NAV -ansatte om deres erfaringer med møtene mellom de to gruppene.
— Det virker som det er en stort sprik i hva denne gruppen trenger for å komme seg inn på arbeidsmarkedet og hva NAV kan tilby, sier Horgen Friberg til Radikal Portal.

Glemmer utdanning
Han sier en av problemene, som skaper stor misnøye blant de somaliske brukerne, er at man i NAV-systemet ofte glemmer hvor viktig det norske utdanningsløpet er for å skaffe seg jobb.
— Det en kan se er at NAV ofte undervurderer hva en persons utdanning har å si for å skaffe seg jobb. Dette henger tett sammen med at systemene og programmene en har for å få folk ut i arbeid stort sett er laget på grunnlag av erfaringer med norske brukere og dermed ikke er laget for å passe  til brukergrupper med helt andre behov, påpeker han.
Denne skjevheten gjør også ofte at somalierne ikke får tilbud om den hjelpen de har behov for når det gjelder å komme seg ut på det virkelige arbeidsmarkedet.

— De aller fleste vi har snakket med er veldig motiverte for å komme seg ut i jobb, men føler at de ikke blir gitt det tilbudet de føler de trenger for å oppnå dette målet. Somalierne selv har behov for grunnleggende utdanningskompetanse som grunn- og videregående skole, mens alt NAV kan tilby dem er AMO-kurs og praksisplasser, påpeker Horgen Friberg.
I tillegg til dette har det stadig kommet innstramminger i hva NAV, under dagens program, har mulighet til å tilby sine klienter når det gjelder utdannings- og kompetansehevende tilbud.

Vanskelig kommunikasjon
I tillegg til følelsen av å ikke bli tilbudt det man trenger viser undersøkelsen at somalierne ofte føler seg både dårlig og urettferdig behandlet av saksbehandlerne hos NAV. En av de store problemene her, er i følge rapporten, grunnleggende kommunikasjonsproblemer som ofte utløser misforståelser og frustrasjon blant de somaliske brukerne.
– Spesielt  i Oslo ser vi at det er et stort trykk på tolketjenesten og ofte en mangel på tolker. Dette gjør at man kan oppleve at kommunikasjonen mellom klienter og NAV-personell kan bli en stor utfordring, forteller han.

Misnøye med tiltak
Rapporten beretter også om somaliere som føler at de ikke får det tilbudet de ønsker gjennom NAV for å kunne delta i det norske arbeidsmarkedet. Mens de selv ønsker seg kvalifisering gjennom grunn- eller videregående skole eller konkrete kurs og sertifiseringer som kan gi formell yrkeskompetanse, føler man NAV tilbyr kurs en mener er lite egnet for å skaffe noen skikkelig yrkeskompetanse.

– De aller fleste vi snakket med mener deres ønsker om å få en økt yrkeskompetanse aldri ble fulgt opp. De føler at de kurs og tiltak de har vært innom på ingen måte har vært med på å forbedre deres mulighet til å få et innpass på det norske arbeidsmarkedet, forklarer Horgen Friberg.

Ikke minst ser somalierne på ordningen med praksisplasser i arbeidslivet som lite tilfredsstillende.
Tilbakemeldingen fra de som har hatt praksisplasser er at de gjennom dette føler seg mer eller utnyttet da man ikke har muligheten til ansettelse etter endt praksisperiode.

Føler seg ydmyket
Somalierne i rapporten meddeler også at de jevnt over føler seg både ydmyket og mistenkeliggjort av saksbehandlerne i NAV-systemet.
– Den gjennomgående trenden i undersøkelsen viser at følelsen av det å bli mistenkeliggjort og nedvurdert som person var det største problemet de somaliske deltagerne hadde i forhold til NAV. Mange føler seg rett og slett ydmyket i møtet med NAV og dette har nok med å gjøre at de blir værende i det samme systemet i år etter år uten noen mulighet til å komme seg ut av dette, samtidig som man føler at alle «pekefingre» og krav fra NAV også er med på å øke følelsen av at man blir ydmyket av systemet, understreker Fafoforskeren.

Somalierne er i dag den innvandrergruppen som er dårligst representert på det norske arbeidsmarkedet. Statistikk fra NAV og Statistisk Sentralbyrå viser at bare 28 prosent av den voksne befolkningen er ute på arbeidsmarkedet og her har de gjerne dårlig betalte jobber, deltidsstillinger eller midlertidige ansettelser.

– Må finne bedre løsninger
Etter å ha satt seg inn i rapporten innrømmer tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud, at forholdet mellom NAV og deres somaliske klienter kanskje ikke er helt optimal. Han lover nå å gjøre det han kan for at dette skal bedres i framtiden.
– Denne rapporten gir oss nyttige kunnskaper om hvorfor samhandlingen ofte oppleves vanskelig fra begge sider og rapporten viser hvor viktig det nå er å finne bedre løsninger på de problemene som tas opp i rapporten understreker han.
Han påpeker dog at alle ønsker neppe vil bli oppfylt og understreker at ikke alt man ønsker en endring på ligger innenfor NAVs kompetanseområde.

– Vi er enige i at det må mer grunnleggende opplæring og språkundervisning til i arbeidsmarkedstiltakene enn det regelverket tillater i dag. Dette er derimot noe politikerne må vedta og ikke noe NAV kan endre over natta, påpeker Gudbjørgsrud.
Han ser dog at det også innad i egen organisasjon finnes et forbedringspotensiale i forhold til hvordan man møter krevende brukergrupper.
– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre tjenester og ikke minst er vi opptatt av at våre veiledere og saksbehandlere skal få styrket sin flerkulturelle kompetanse i forhold til hva den er i dag, avslutter han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.