byråkrati

EU er ikke et demokrati

2021-02-25 // 0 kommentarer

EU er ikke bare en økonomisk organisasjon, men omhandler sivile og sosiale rettigheter. Da bør man spørre seg om institusjonene styres demokratisk. Og det gjør de [...]

Det verste av to verdener

2013-07-01 // 0 kommentarer

Styringsmodellen New public management undergraver fagutøvernes fagkompetanse, setter lederne i sentrum og går på bekostning av pasienter og [...]

Osloskolen i test

2013-01-24 // 0 kommentarer

Testresultater gir oss ikke mye kunnskap om skolen, den gir oss et regime basert på [...]