byråkrati

Det verste av to verdener

1. juli 2013 // 0 kommentarer

Styringsmodellen New public management undergraver fagutøvernes fagkompetanse, setter lederne i sentrum og går på bekostning av pasienter og [...]

Osloskolen i test

24. januar 2013 // 0 kommentarer

Testresultater gir oss ikke mye kunnskap om skolen, den gir oss et regime basert på [...]