Har unntaket blitt regelen i NAV?

Foto: Chris Potter

Nav bryter rutinemessig personvernet, eget regelverk og loven. Men mer alvorlig enn loven, de bryter også ned brukerne.

Lars Kjelkenes Giæver
Om Lars Kjelkenes Giæver (3 artikler)
Lars Kjelkenes Giæver er kommunestyrerepresentant for MdG i Lillehammer.

Nok en gang fikk jeg høre en personlig historie fra mitt lokale NAV-kontor. Denne gangen lagde jeg en Facebook-status om saken, og siden har folk fra hele Norge kontaktet meg. Det kan se ut til at NAV rutinemessig bryter loven.

Les også: Uførebløffen

NAV bryter personsvernsbestemmelse
I flere kommuner krever NAV som standard at de som skal søke støtte må levere kontoutskrift fra de siste tre månedene. Dette har NAV unntaksvis lov til, men per i dag brukes dette mange steder som en hovedregel. I 2003 ble det sendt ut et rundskriv til NAV-ansatte fra Regjeringen hvor blant annet dette påpekes. Det er på tide at dette sendes ut på nytt. For NAV bryter ikke bare loven. De bryter også ned brukerne.

Mange NAV-ansatte på førstelinja har et stort arbeidspress, og målkrav andre kan bli syke bare av å tenke på. De gjør en kjempeinnsats, så det er deres overordnede, vi kommunepolitikere og ikke minst regjeringen som skaper ukulturen.

Les også: Hvorfor misunner vi de uføre?

Lovbrudd i retningslinjene
Når selv kommuner, som Kristiansand, har lovbrudd i retningslinjene sine, så er vi ute å kjøre. Det bør holde lenge å fremvise saldo på kontoer og fond. I tillegg kan NAV gjerne legge vekt på barneperspektivet, dokumenterte utgifter som barnetilsyn og aktiviteter. Det kan med andre ord gjøres mye uten at brukeren skal blottlegge privatlivet.

Mennesker i en sårbar situasjon trenger å få opplyst både om sine rettigheter og plikter. Det de ikke trenger er å bli mistenkeliggjort. Det er tabubelagt nok fra før av å skulle krype til NAV. Mange blir mer nedbrutt etter møtet enn de var fra før av. Saksbehandlere bør ha kunnskap om reglene, og ikke føle seg presset av målkrav. De bør også se den enkelte. En av historiene jeg har fått høre var at en fikk avslag på støtte, fordi ei venn av meg hadde gitt vedkommende en ny jakke.

Les også: Jobbklubb med NAV — plassen som gjør deg gal

Hver søker en potensiell kriminell
I Norge har vi gode velferdsordninger, og de bør vi verne om. Det må gjøres på en annen måte enn at NAV skal se på en hver søker som en potensiell kriminell, eller verre; – selv bryte loven.

Selv om noen stjeler i butikken, så ransaker ikke KIWI alle kundene sine. Samfunnet vårt er basert på tillit, og det må ikke være sånn at de som er ressurssvake kun får hjelp om de kan alle lover og regler. Brukerne av NAV har plikter og rettigheter, og en byråkrat skal etter mitt syn opplyse om disse, og behandle deretter.

Er systemet så skakkjørt som det kan fremstå som, så bør vi kanskje begynne å tenke i nye baner. Selv tror jeg samfunnet hadde minsket byråkratiet, og bygd seg opp bedre og med varmere verdier, om alle hadde fått en grunnlønn, som borgerlønn til alle. Et pilotprosjekt kunne vært spennende om ikke annet. For i dag har vi et system som spytter på de som alt ligger nede, og får sine ansatte til å strukturelt bryte loven; – og sånn vil vi vel ikke ha det?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned