Stadig mer vold mot barn og unge

Illustrasjonsfoto: All Indian Christian Council

En ny rapport fra UNICEF viser at volden mot barn og unge verden over stadig øker. En av fem drapsofre i 2012 var under 20 år.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Rapporten «Hidden in plain sight» ble fredag framlagt i New York. I denne rapporten, som er den største samling av data noen gang når det gjelder vold mot barn og unge, kommer det fram at denne type vold er et stadig økende problem. Dataene i rapporten er innhentet fra 190 land og tegner et relativt blekt bilde av situasjonen for barn og unge verden over. UNICEF frykter også at det er finnes store mørketall i statistikken da rapporten bare omhandler kjente tilfeller av vold og mishandling.

– Vi har dessverre ikke vært klar over hvor stort dette problemet egentlig er. Med denne rapporten har vi fått slått fast at vi står overfor et enormt problem, sier UNICEF direktør Geeta Rao Gupta til Deutsche Welle.

Gupta sier også at hovedårsaken til at man ikke har sett omfanget av problemet tidligere er at mange ser volden mot denne aldersgruppen som en naturlig del av samfunnet og at drap og overgrep dermed ikke blir rapportert til myndighetene.

Høye drapstall

Det mest skremmende aspektet ved rapporten er antallet unge drapsofre. I 2012 ble, ifølge rapporten, i alt 95 000 barn og unge under 20 år drept på verdensbasis, og drap er den ledende dødsårsaken for aldersgruppen 10-19 år i en rekke mellom- og sør amerikanske land hvor El Salvador, Guatemala og Venezuela leder statistikken over barne- og ungdomsdrap. I tillegg er det flere afrikanske land, særlig Nigeria, som sliter med barne- og ungdomsdrap.

– Vold og missbruk av barn og unge kan føre til livsvarige traumer, liten selvtillit eller dårlig helse. I tillegg kan de i mer ekstreme tilfeller føre til depresjoner og alkohol eller narkotikamisbruk, sier Gupta.

En av tre mobbes

Undersøkelsen viser også at mobbing er et stort og verdensomspennende problem. Tallene fra undersøkelsen viser at en av tre unge i aldersgruppen 13-15 år regelmessig blir mobbet på skolen. Størst er problemet på Samoa hvor tre av fire ungdommer i aldersgruppen hevder de har blitt utsatt for mobbing. Heller ikke i Vesten er tallene «roserøde». Statistikk fra undersøkelsen viser at en tredjedel av elevene i aldersgruppen 11-15 år i Europa og Nord-Amerika sier de blir utsatt for mobbing på skolen.

Mange trues til sex

I rapporten avsløres det også at mange jenter trues til å ha sex med menn. I alt 120 millioner jenter under 20 år verden over er funnet å ha hatt tvungen sex med en mannlig motpart og av disse er 84 millioner mellom 15-19 år giftet bort.

Videre viser rapporten at halvparten av disse jentene mener at deres ektemann i visse tilfeller har lov til å ty til fysisk avstraffelse mot dem. Dette synes å være en spesielt utbredt tankegang i asiatiske og afrikanske land.

– Det denne rapporten viser er ukomfortable fakta som vi så absolutt ikke liker å se, men hvis vi ikke konfronterer problemene og gjør alt vi kan for å bedre på situasjonen vil vi aldri klare å få til endringer som vil føre til at situasjonen for verdens barn og unge bedres, understreker UNICEFs Anthony Lake.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned