10 fremskritt for folk flest i 2013

Verden går fremover. Her er en liste over 10 saker vi har grunn til å juble over fra året som gikk, og en takk til alle som sto på og bidro til forandringen.

Vegard Velle
Om Vegard Velle (12 artikler)
@VegardVelle er journalist. Han har gitt ut bøkene En annen verden er mulig og De nye korstogenes tid. Velle har vært styremedlem i Rødt, Fredsinitiativet, Norsk klimanettverk og Norges sosiale forum.

 

Det ville være lett å lage en liste over 10 negative ting fra året som gikk – de mørkeblå vant valget og satte straks i gang med å angripe abortrettighter, farspermisjon og offentlig helseomsorg, samtidig ga de skatteletter til de rike. Norske soldater fortsetter å stå i Afghanistan, jagerflykjøpene går videre som planlagt og den statlige rasismen mot flyktninger og asylsøkere er stadig umenneskelig.

Men det er også verdt å minne oss selv på seirene vi fikk takket være det brennende engasjementet fra sosiale bevegelser og dedikerte enkeltpersoner – fagbevegelse, miljøbevegelse, asylaktivister og krigsmotstandere. Her er en hyllest til disse.

1. Barn på flukt: Mer enn 750 barn på flukt har levd i limbo i mer enn tre år uten å få oppholdstillatelse. Men i året som gikk vant Neda og Yalda i tingretten, mens Nathan fikk bli. Den fremste årsaken var det pågående presset fra aktive lokalmiljøer og fra dedikerte enkeltpersoner. Takket være disse måtte regjeringen også inngå et kompromiss om at også flere asylbarn sannsynligvis får bli. En spesiell takk til de samvittighetsfulle personene bak Foreningen av tolvte januar.

Les også: Kalde netter, vonde tanker

2. Kvikksølvsaken: Den tidligere tannhelsesekretæren Bertha Regine Serigstad vant mot staten i Høyesterett. Den svært viktige dommen er sannsynligvis et gjennomslag for kvinnedominerte arbeidsplasser og har blitt omtalt som kvinnenes løsemiddelsak, slik asbest var det for mennene for noen år siden. Det er grunn til å tro at dommen kan være en brekkstang for andre, beslektede saker om yrkessykdommer. Takk til Fagforbundet som kjørte saken gjennom trygderetten, lagtingsretten og til slutt Høyesterett.

3. Ingen konsekvensutredning av Lofoten: Mangeårig press og mobilisering fra miljøbevegelsen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, har slått inn i politikken. Valgkampen ble preget av å være et klimavalg. Og regjeringsplattformen konkluderte med et foreløpig vern av disse sårbare områdene. Det betyr at havområdene er fredet fra oljeselskaper og konsekvensutredning de neste fire årene, på tross av at vi har en oljeregjering. Takk til miljøbevegelsen.

4. Lovfestet rett til jobb: Noe av det siste den rødgrønne regjeringen gjorde før den gikk av var å lovfeste retten til en stilling tilsvarende den prosenten den ansatte faktisk har jobbet det siste året. Har den ansatte gjennomsnittlig jobbet mer enn stillingsprosenten personen er ansatt i, har denne krav på en jobb tilsvarende det personen reelt har jobbet de siste tolv månedene. Det betyr at de ansatte vet hva de får i lønn, det blir lettere å få lån i banken og de vil tjene opp mer til framtidig pensjon. En seier til arbeidstagere som har jobbet under uforutsigbare forhold, spesielt kvinner på deltid, og en viktig milepæl i likestillingskampen. Takk til fagbevegelsen og de rødgrønne

5. Overvåkingsskandalen: Takket være lekkasjene til varsleren Edward Snowden, har vi lært om den massive overvåkingen NSA, USA og allierte nasjoner bedriver mot folk flest. Siden de norske hemmelige tjenestene samarbeider tett med USAs spionapparat, er også Norge dypt involvert i overvåkingen. Den nye regjeringen har lagt seg på samme feige linje som den rødgrønne og nekter å anerkjenne Snowden som varsler, langt mindre gi han oppholdstillatelse her til lands. Takk til Snowden og journalisten Glenn Greenwald.

Les også: Snowden, servilitet og suverenitet

6. Ingen krig mot Syria: USA og Storbritannia, og dermed sannsynligvis Norge, lot være å gå til krig mot Syria. En viktig årsak var den mangeårige innsatsen fra antikrigsbevegelsen, som gjorde at flertallet i det britiske underhuset stemte nei til en britisk deltakelse i krigen. Det betydde at president Obama måtte slutte å hamre på krigstrommene, siden han lå an til å få å få flertallet i den amerikanske kongressen mot seg. Den amerikanske eliten har lært at det straffer seg til å gå til krig alene. USA måtte dermed finne en annen løsning, nemlig destruksjon av de kjemiske våpnene til Syria. Takk spesielt til britiske Stop the War Coalition.

Les også: Henda vekk fra Syria 

7. #norskrasisme: Etter at bloggeren og medisinstudenten Warsan Ali Ismail tvitret om rasismeopplevelser fra barndommen, med hashtaggen #norskrasisme, fortalte tusenvis av folk om sine opplevelser fra hverdagsrasismen i Norge. Ifølge Ismail kom ideen om #norskrasisme i kjølvannet av kommentaren til Aftonbladet-spaltist Ehsan Fadakar, hvor han kaller Norge for et selvopptatt land. Takk til begge.

8. Allmenngjøringssaken: Etter flere års behandling i den statlige tariffnemnda, tingretten og lagmannsretten, ga landets høyeste domstol fagbevegelsen medhold i at allmenngjøring av tariffavtaler ikke er i strid med EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av arbeidskraft. Allmenngjøring skal hindre sosial dumping, og dommen slår fast at minstelønn og minimumsstandarder skal gjelde for alle, også utenlandske arbeidere. Takk til Fellesforbundet og LO.

9. Seier for nordsjødykkerne: Staten ble i desember dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg til å betale erstatning for helseskader påført nordsjødykkerne under arbeid. Menneskerettighetsdomstolen mener staten er ansvarlig for manglende informasjon om farene ved dykkingen. Saken har rullet og gått i årevis og verken politikere eller domstoler har klart å erkjenne det åpenbare faktum – at dykkerne ble ødelagt for livet mens de var på jobb og derfor skal ha erstatning. Takk til Industri Energi og Offshoredykkerunionen, som kjørte saken sammen med dykkerne selv.

10. Tiltak mot sosial dumping: De rødgrønne la i våres frem handlingsplan 3 mot sosial dumping. Målet var å gjøre det vanskeligere for useriøse arbeidsgivere i arbeidslivet. Et av tiltakene var å gjøre det lettere å ta i bruk allmenngjøringsordning der det er behov for det. Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. Et annet tiltak var regler mot ulovlig innleie og utleie av arbeidskraft, deriblant kollektiv søksmålsrett, som betyr at også fagforeninger kan gå til søksmål mot arbeidsgivere som har leid inn vikarer under ulovlige vilkår. Takk til LO og de rødgrønne.

Blant seirene fra 2013, vil vi også nevne at Stig Berntsen fikk jobben sin ved Lindeberg omsorgssenter tilbake, etter at Oslo kommune urettmessig beskyldte den aktive tillitsvalgte for overgrep. En takk til Erling Folkvord for utrettelig innsats. I ubeskjedenhetens navn, nevner vi også at Radikal Portal så dagens lys den 7. januar 2013.

Les også Folkvords tekst om saken: Eit varsko til fagleg tillitsvalgte

Vi ønsker alle våre lesere et godt nytt år.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned