Din stemme avgjør Norges midtøstenpolitikk

Valget avgjør ikke bare innenrikspolitikken, men også men også politikken overfor Palestina.

Anna Lund Bjørnsen
Om Anna Lund Bjørnsen (4 artikler)
Anna Lund Bjørnsen har studert samfunnsøkonomi ved UiO og er idag leder i Fellesutvalget for Palestina. Hun er tidligere redaktør for medlemsbladet til Sosialistisk Ungdom.
Annicken Lundgård
Om Annicken Lundgård (0 artikler)
Leder for Palestinakomiteen.

Foto: Pragmagraphr

Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge er spente på høstens valg. Vi har bedt alle Norges største partier om å klargjøre sin politikk på områder som vi jobber med overfor norske myndigheter: Sanksjoner ovenfor den israelske bosetningsutbyggingen, holdning til våpenhandel med Israel og andre saker som er sentrale i arbeidet med Midtøstenspørsmålet og menneskene rammet av konflikten.

Få tar til orde for sanksjoner
Alle, selv et vagt KrF, uttrykker seg kritiske til Israels stadige utbygging av ulovlige bosetninger på og koloniseringen av Vestbredden. Utbyggingen blir gjerne trukket fram som det største hindret for fred og forhandlinger i konflikten. Det er likevel kun partiet Venstre på borgerlig side som sier et klart nei til spørsmålet om de støtter utbyggingen av nye bosetninger. Ingen av partiene på borgerlig side sier de vil ta til orde for sanksjoner mot Israels ulovlige utbygging, noe Senterpartiet og Arbeiderpartiet også svarer uklart på. Kun SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne sier at de ønsker å iverksette tøffere virkemidler og sanksjoner mot Israels kolonisering. Det samme gjelder spørsmålet om å innføre et importforbud av varer produsert i bosetninger, samt stans i handelen av israelske våpen. Hele undersøkelsen kan du lese påwww.palestina.no og www.palestinakomiteen.no.

Rød-grønn vilje?
Vi har ved flere anledninger kritisert den rødgrønne regjeringens håndtering av konflikten mellom Palestina og Israel. Kritikken har vært rettet mot deres manglende vilje til å handle aktivt overfor staten Israels mange brudd på menneskerettighetene og FN-resolusjoner, ikke mot regjeringens holdninger og standpunkt. I alt for mange tilfeller blir ord møtt med ord, ikke handling. Viljen til boikott og sanksjoner av staten Israel har ikke vært til stede hos sittende regjering.

Gjennom Statens Pensjonsfond Utland, har Regjeringen har riktignok foretatt uttrekk av Statens Pensjonsfond Utland fra flere selskaper som opererer på okkupert jord, men samtidig opprettholdes finansieringen av okkupasjonsindustrien gjennom investeringer i israelske statsobligasjoner. Regjeringens økonomiske støtte, som leder av Giverlandsgruppen, og engasjementet rettet mot å bygge opp palestinske statsinstitusjoner blir svekket så lenge regjeringen støtter oppunder aktiviteter som er med på å opprettholde den israelske okkupasjonen.

En mer pro-Israel regjering
Det borgerlige alternativet viser en med manglende vilje til å handle mot okkupanten som reaksjon på dens forbrytelser mot det palestinske folk. KrF står ikke uventet i bresjen for en mer Israelvennlig politikk i en eventuell borgerlig allianse. Alle de borgerlige partiene, bortsett fra Venstre, svarer uklart på om de vil legge press på Israel for få staten til å avslutte den kritikkverdige bruken av administrativ forvaring. Basert på svarene de ga vil en borgerlig regjering bidra til at Israel kan opprettholde bosetningsbyggingen og fortsette ekspansjonen på okkupert jord. Palestina er også avhengige av støtte fra Giverlandsgruppen (AHLC) der Norge leder den viktige jobben med å bygge palestinske statsinstitusjoner. Denne støtta og dette viktige arbeidet er vi meget kritiske til at en borgerlig regjering vil videreføre og prioritere.

Tøffere linje med de riktige virkemidlene
For oss holder det ikke at svarene partiene gir i spørreundersøkelsen, eller den politiske retorikken de anvender, viser solidaritet ovenfor Palestina. Ord må følges av handling og en vilje til å ta grep.

Norge bør følge EUs eksempel og innføre økonomiske sanksjoner mot Israel. Dette er et virkemiddel som gjør det vanskeligere for Israel å bryte folkeretten, og er samtidig et virkemiddel som Israel frykter. Norge må stanse import av varer produsert i de ulovlige bosetningene og Norge må stanse sine bidrag av våpen som bidrar i den militære undertrykkelsen av palestinerne. Regjeringen må innføre en sluttbrukererklæring på salg av våre våpen.

Du kan stemme på et av partiene som lover å gå foran med en selvstendig utenrikspolitisk stemme, og som vil bidra til en positiv utvikling i konflikten mellom Israel og Palestina. Valget er ditt. Godt valg.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned